Rekrytering
Ekonomi & Finans


Genom kompetensbaserad rekrytering hjälper vi dig att hitta rätt personal inom ekonomi & finans.

Vill du ha hjälp att hitta personal?

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
image

Hitta nya talanger vid rekrytering av ekonomer

Lita på Framtiden för att hitta din nästa inköpare eller affärsutvecklare. Vi genomför unika sökningar för att hitta rätt kandidat som matchar dina specifika behov

Vi rekryterar till både stora och små företag inom olika områden. Vårt breda utbud av konsulter gör att vi snabbt och enkelt kan hitta rätt konsult till våra uppdrag.

Som kund till oss hyr du engagerade, flexibla och professionella talanger inom många branscher. Vi arbetar dagligen med att skapa möjligheter för företag och för våra talanger.

Rekrytering inom finans runt hela Sverige

Vi på Framtiden kan hjälpa dig med rekrytering inom ekonomi & finans i flera städer runtomkring Sverige med våra sju utspridda kontor runt om i landet samt vårt kontor i Oslo. Som en närvarande aktör i ett flertal av landets storstäder täcker vårt kontaktnät större delen av marknaden, och vår förståelse för branschen sträcker sig lika brett. Vare sig du befinner dig i Stockholms Centrum eller Forshaga kan vi hjälpa dig rekrytera rätt ekonom för din verksamhet.

Vi rekryterar bland annat tjänster som ekonomiassistent, redovisningskonsult, financial controller, redovisningsassistent, interimkonsult, ekonomikonsult, bokföringsassistent, redovisningsekonom, controller, business controller, ekonom

image

Rekrytering med Framtiden

Med rekrytering inom ekonomi finns det ett utbud av talanger att välja mellan, där en eventuell bråkdel faktiskt har rätt erfarenhet och kompetenser inom området du eftersöker. Hos Framtiden genomgår alla kandidater screeningtester för att säkerställa att de uppfyller era erfarenhets- och expertiskrav. När vi presenterar en slutkandidat kan du vara säker på att personen har de nödvändiga egenskaperna för att utföra arbetsuppgifterna på bästa möjliga sätt.

image

“För mig är det viktigt att alltid säkerställa att vi hjälper till att hitta rätt kompetens och skapa rätt förutsättningar för kandidater. Det gäller oavsett om du söker jobb som ekonomiassistent eller controller.”

Sofia Molinder, Kundansvarig Framtiden Jönköping

Exempeltjänster inom Ekonomi & Finans

En affärsutvecklare eller business developer arbetar för att utveckla en organisations affärsdrivande utveckling, från vision, mål och strategi. Affärsutvecklaren är främst involverad i uppstarten av nya företag eller organisationsförgreningar eller vid nya utmaningar för en organisation.

Som business controller har du ett överseende för en organisations budget och resultat, samt sköter analyser av ekonomiska affärsområden. Rollen innebär oftast att du är med under arbetsprocesser för att granska och rapportera lönsamheten gentemot framtagen budget.

Ekonom är ett brett begrepp som innefattar en mängd olika yrkesroller i många olika sammanhang. Som ekonom får du många gånger granska och analysera ekonomiska sammanhang och problem för att ta fram förslag på lösningar samt eventuellt hantera ekonomiska redovisningar.

Inköpare och inköpsansvariga jobbar med att sköta upphandlingar och inköp av produkter och tjänster. Man hanterar även inköpskalkyler och leverantörsbedömningar för att matcha organisationens visioner, budgetar och målgrupper.

En redovisningsekonom sköter dokumentering och redovisning av en organisations intäkter och utgifter. De ansvarar för att arbetsgivaravgifter, moms och ekonomiska redovisningar görs rätt och i tid. Arbetet kan även innefatta utveckling av modeller för budget och lönsamhetsmål.

image

Sökkanaler

Vi strävar hela tiden efter att hitta nya vägar att sammanföra jobbsökare och företag. Här är några av de sökkanaler vi använder oss av.

  • Mässor & Event
  • Annonsportaler
  • Studentregister
  • Sociala medier
  • Föreläsningar
  • Digital annonsering
  • Studentportaler
  • Framtidens CV-databas
  • Kandidatregister
image

Rekryteringsprocessen

När rätt person möter rätt arbetsplats uppstår magi. Det strävar vi efter att skapa tillsammans vid IT rekrytering.

1. Behovsanalys & tidplan
Kundansvarig på Framtiden träffar dig för att se över dina behov samt sätta en tidsplan för rekryteringen. 

2. Kravspecifikation
När du bestämt dig för att ta hjälp av oss träffar vår kundansvarig och rekryterare dig för att fördjupa kravprofilen med de kompetenser som efterfrågas. Vår rekryterare skapar förutsättningar för att genomföra en evidensbaserad rekrytering. Fokus är att hitta kandidaterna med störst potential att bli bra medarbetare hos er.

3. Annonsering
Vår rekryterare publicerar annonser på Framtidens hemsida, våra annonsportaler samt sociala medier.

4. Sökning och urval
Vår rekryterare granskar inkomna ansökningar och söker efter kandidater i våra nätverk och databaser. Rekryteraren genomför eventuella tester med kandidaterna och gör därefter ett urval baserat på de kompetenser vi tillsammans identifierat.

5. Intervju
Vår rekryterare intervjuar potentiella kandidater med hjälp av evidensbaserad intervjuteknik som syftar till att verifiera de efterfrågade kompetenserna.

6. Referenstagning
Vår rekryterare hämtar in referenser från tidigare arbetsplatser eller skolor i syfte att verifiera kandidaternas kompetenser och egenskaper.

7. Kandidatinformation
Videomöte tillsammans med vår rekryterare som redogör för hur urvalet sett ut och vilken kandidat vi finner bäst lämpad för att träffa dig i en intervju. Rekryteraren förbereder dig inför kommande intervju och du får möjlighet att ställa frågor om kandidaten. Målet är att tillsammans skapa förutsättningar för en lyckad intervju.

8. Kandidatpresentation
Vår rekryterare presenterar de mest lämpade kandidaterna för dig. Du fattar därefter beslut om vilken eller vilka kandidater du vill träffa. Vid kandidatpresentationen har du möjlighet att genomföra en fördjupad intervju och verifiera kandidaternas kompetens. Här finns rekryteraren med som stöd. Därefter fattar du beslut om anställning. 

9. Start och uppföljning
Kandidaten börjar sitt uppdrag som konsult hos dig med anställning via Framtiden, eller vid en direktrekrytering, som anställd hos dig. Vid en konsultlösning har vår konsultansvarig kontakt med konsulten under hela uppdraget samt följer upp hur samarbetet fortlöper för att säkerställa att båda parter är nöjda. 

Fortsatt samarbete
Vi ser långsiktigt på våra kundrelationer och vår målsättning är att få hjälpa er vid nästa rekrytering.