Visselblåsartjänst


Vilka omfattas av visselblåsartjänsten?

Visselblåsartjänsten är tillgängligt för alla anställda hos Framtiden AB. Det omfattar även volontärer, praktikanter, personer som annars utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning, egenföretagare, personer som ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, samt aktieägare.

Vem kan anmälas?

Alla anställda hos Framtiden AB. Missförhållandet ska ha koppling till personens tjänsteutövning.

Vad ska rapporteras?

Visselblåsartjänsten ska användas för att rapportera information kring missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Hit räknas bland annat handlingar som strider mot lag och förordning. Det kan även finnas ett allmänintresse i uppgifter som rör missbruk av offentliga medel, korruption, omfattande trakasserier på en arbetsplats med mera.

Information som enbart rör din personliga arbetssituation såsom missnöje gällande lön eller liknande utgör i regel inte visselblåsarfall och ska inte rapporteras genom visselblåsarsystemet.   

Du behöver inte ha bevis för att din anmälan är sann utan det är tillräckligt att du är i god tro kring dina farhågor. Rapporteringen får dock inte basera sig på rykten eller hörsägen och det är inte tillåtet att ljuga eller medvetet lämna falsk information. 

Hur du anmäler

Du gör din anmälan genom att använda formuläret nedan. Du har rätt att få en bekräftelse på att din anmälan är mottagen inom sju dagar samt en återkoppling kring vilka åtgärder som vidtagits med anledning av anmälan inom tre månader från bekräftelsen. Detta gäller under förutsättning att du anger en e-postadress eller ett telefonnummer som vi kan kontakta dig på. Du kan naturligtvis välja att vara anonym men avsäger dig då rätten till bekräftelse och uppföljning.

Du har även rätt att lämna din anmälan muntligt, antingen via telefon eller genom ett fysiskt möte. Om du önskar lämna en muntlig anmälan anger du detta i formuläret. Glöm inte att ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan nå dig.

Din anmälan kommer att utredas av Framtidens visselblåsargrupp som består av medarbetare på People & Culture-avdelningen. Samtliga medlemmar i gruppen omfattas av tystnadsplikt och rapporterar direkt till Framtidens styrelseordförande.

Gör en anmälan

Visselblåsartjänst

Tänk på att beskriva ärendet så utförligt som möjligt men utelämna personuppgifter som inte är relevanta för ärendet. Om du vill lämna din anmälan muntligt genom ett fysiskt möte eller telefonsamtal anger du det här.
2. Jag önskar en bekräftelse på att min anmälan är mottagen samt återkoppling kring vilka åtgärder som vidtas.(Obligatoriskt)
Observera att om du väljer att vara anonym avsäger du dig rätten till bekräftelse och uppföljning.