Rekrytera Ekonom


Att rekrytera ekonom med rätt kompetens spelar en stor roll för företagets ekonomiska situation och stabilitet. Hos Framtiden kan vi bistå er i sökandet efter den ideala kandidaten för att fylla positionen och säkerställa att ni har den mest lämpliga personen för rollen.

image

Rekrytering av ekonom via Framtiden

När det kommer till att rekrytera en ekonom finns det flera kritiska aspekter att beakta. Framförallt fokuserar vi på Framtiden på att garantera att kandidaten besitter de nödvändiga färdigheterna för att hantera ekonomiska uppgifter. Vi granskar kandidatens tidigare erfarenheter inom ekonomi, utbildningsbakgrund och referenser för att säkerställa att de uppfyller era krav.

Rekrytera eller bemanna ekonom?

Att rekrytera ekonom är en mer långsiktig strategi där fokus ligger på att hitta den bästa kandidaten för rollen. Detta är lämpligt när ni har ett ständigt behov av en ekonom i er organisation och vill investera mer tid för att säkerställa att ni hittar rätt person.

Att bemanna ekonom är ett mer flexibelt alternativ där ni kan anlita en ekonom från Framtiden som bemanningsföretag för att tillgodose den kompetens som behövs under en specifik period. På detta sätt kan ni snabbt få tillgång till en kvalificerad ekonom utan en omfattande rekryteringsprocess.

image

Vilka är de viktigaste färdigheterna för en ekonom?

En ekonom bör ha starka analytiska färdigheter, kunna tolka finansiella rapporter och ha en djup förståelse för företagets ekonomiska processer. För att vara framgångsrik bör en ekonom ha goda kunskaper om företagets ekonomisystem och verktyg. De bör också kunna utveckla strategier för att förbättra ekonomiska processer. Starka färdigheter inom kommunikation, problemlösning och tidsplanering är också essentiella.

image

Hur väljer man en ekonom som passar företagets behov?

För att välja rätt ekonom som uppfyller ert specifika behov definierar vi era krav och matchar dem med tillgängliga kandidater. När kandidaterna väl valts ut granskar vi deras specialområden och jämför dem med era önskemål.

Vi säkerställer att de har insikt om er bransch och att de besitter de egenskaper, kunskaper och färdigheter som ni behöver inom er verksamhet. Vi utnyttjar även deras referenser för att få en djupare förståelse för hur de har presterat tidigare och hur de har applicerat sina kunskaper i tidigare roller. Behöver ni hjälp att välja, bemanna eller rekrytera ekonom? Tveka inte att kontakta oss så hjälper vi er att komma igång!

image

Rekryteringsprocessen

Vi agerar omedelbart när ni når ut till oss. Vår process vid rekrytering av ekonom ser ut enligt följande:

1. Behovsanalys & tidplan
Kundansvarig på Framtiden träffar dig för att se över dina behov samt sätta en tidsplan för rekryteringen. 

2. Kravspecifikation
När du bestämt dig för att ta hjälp av oss träffar vår kundansvarig och rekryterare dig för att fördjupa kravprofilen med de kompetenser som efterfrågas. Vår rekryterare skapar förutsättningar för att genomföra en evidensbaserad rekrytering. Fokus är att hitta kandidaterna med störst potential att bli bra medarbetare hos er.

3. Annonsering
Vår rekryterare publicerar annonser på Framtidens hemsida, våra annonsportaler samt sociala medier.

4. Sökning och urval
Vår rekryterare granskar inkomna ansökningar och söker efter kandidater i våra nätverk och databaser. Rekryteraren genomför eventuella tester med kandidaterna och gör därefter ett urval baserat på de kompetenser vi tillsammans identifierat.

5. Intervju
Vår rekryterare intervjuar potentiella kandidater med hjälp av evidensbaserad intervjuteknik som syftar till att verifiera de efterfrågade kompetenserna.

6. Referenstagning
Vår rekryterare hämtar in referenser från tidigare arbetsplatser eller skolor i syfte att verifiera kandidaternas kompetenser och egenskaper.

7. Kandidatpresentation
Vår rekryterare presenterar de mest lämpade kandidaterna för dig. Du fattar därefter beslut om vilken eller vilka kandidater du vill träffa. Vid kandidatpresentationen har du möjlighet att genomföra en fördjupad intervju och verifiera kandidaternas kompetens. Här finns rekryteraren med som stöd. Därefter fattar du beslut om anställning. 

8. Start och uppföljning
Kandidaten börjar sitt uppdrag som konsult hos dig med anställning via Framtiden, eller vid en direktrekrytering, som anställd hos dig. Vår konsultansvarig har kontakt med konsulten under hela uppdraget samt följer upp hur samarbetet fortlöper för att säkerställa att båda parter är nöjda. 

9. Fortsatt samarbete
Vi ser långsiktigt på våra kundrelationer och vår målsättning är att få hjälpa er vid nästa rekrytering.

Vill du ha hjälp att hitta personal?

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.