Rekrytering Ekonomikonsult


Att rekrytera en ekonomikonsult med rätt kompetens och erfarenhet är avgörande för företagets hantering av sina finansiella aktiviteter. Att säkerställa att du har den bästa personen för jobbet kan vara utmanande, men med rätt verktyg, kompetens och erfarenhet kan vi på Framtiden hjälpa dig att hitta den perfekta kandidaten för att fylla positionen som ekonomikonsult.

image

Rekrytering av ekonomikonsult med Framtiden

Vid rekrytering av en ekonomikonsult till en verksamhet är det viktigt att beakta flera nyckelfaktorer. Först och främst ser vi på Framtiden till att säkerställa att personen har den nödvändiga kompetensen som krävs för att utföra arbetsuppgifterna. För att kontrollera detta granskar vi personens tidigare erfarenhet inom ekonomi, utbildningar och referenser. Vi ser även till att den anställde besitter de specifika färdigheter som ni efterfrågar enligt kravspecifikationen.

Vilka är de viktigaste kompetenserna hos en ekonomikonsult?

En ekonomikonsult bör ha starka kunskaper inom redovisning, ekonomi och revision. De bör ha en god förståelse för bokföring, samt kunna tolka och analysera ekonomiska rapporter och data. För att vara effektiv bör en ekonomikonsult ha goda kunskaper om olika skattelagar och regler som gäller för olika typer av företag. De bör även ha förmågan att utveckla strategier för att skapa effektiva system för ekonomisk rapportering. För att lyckas som ekonomikonsult behövs starka färdigheter inom problemlösning, kritiskt tänkande och god kommunikationsförmåga.

image

Hur väljer man rätt ekonomikonsult för företaget?

För att välja rätt ekonomikonsult som passar företagets behov är det viktigt att tydliggöra era krav och matcha dem med tillgängliga kandidater. Vi granskar deras specialområden och jämför dem med era önskemål och behov.

Vi hjälper er att säkerställa att de har branschkunskap och besitter de egenskaper, kunskaper och talanger som ni behöver för er verksamhet. Vi utnyttjar även deras referenser för att få en grundligare insikt i hur de har presterat på tidigare arbetsplatser och hur de har använt sin kunskap i sina tidigare uppdrag. Behöver ni hjälp med att välja, bemanna eller rekrytera en ekonomikonsult? Tveka inte att kontakta oss så hjälper vi er att komma igång!

image

Bemanna eller rekrytera en ekonomikonsult?

Att rekrytera en ekonomikonsult är en mer långsiktig process där fokus ligger på att hitta den bästa kandidaten för positionen. Detta är vanligare om ni har ett kontinuerligt behov av en ekonomikonsult i er organisation och där det är viktigt att ge processen lite längre tid för att vara helt säker på att ni hittar rätt person.

Att bemanna en ekonomikonsult är en mer flexibel approach där ni kan anställa en ekonomikonsult genom Framtiden som ett bemanningsföretag för att tillfälligt förse organisationen med den kompetens som behövs under en viss tidsperiod. På så sätt kan ni undvika rekrytering men ändå få tillgång till en erfaren ekonomikonsult som kan fylla positionen så länge behovet finns.

image

Rekryteringsprocessen

Vi ser till att snabbt komma igång efter att du hör av dig. Så ser vår process ut vid rekrytering av ekonomikonsult:

1. Behovsanalys & tidplan
Kundansvarig på Framtiden träffar dig för att se över dina behov samt sätta en tidsplan för rekryteringen. 

2. Kravspecifikation
När du bestämt dig för att ta hjälp av oss träffar vår kundansvarig och rekryterare dig för att fördjupa kravprofilen med de kompetenser som efterfrågas. Vår rekryterare skapar förutsättningar för att genomföra en evidensbaserad rekrytering. Fokus är att hitta kandidaterna med störst potential att bli bra medarbetare hos er.

3. Annonsering
Vår rekryterare publicerar annonser på Framtidens hemsida, våra annonsportaler samt sociala medier.

4. Sökning och urval
Vår rekryterare granskar inkomna ansökningar och söker efter kandidater i våra nätverk och databaser. Rekryteraren genomför eventuella tester med kandidaterna och gör därefter ett urval baserat på de kompetenser vi tillsammans identifierat.

5. Intervju
Vår rekryterare intervjuar potentiella kandidater med hjälp av evidensbaserad intervjuteknik som syftar till att verifiera de efterfrågade kompetenserna.

6. Referenstagning
Vår rekryterare hämtar in referenser från tidigare arbetsplatser eller skolor i syfte att verifiera kandidaternas kompetenser och egenskaper.

7. Kandidatpresentation
Vår rekryterare presenterar de mest lämpade kandidaterna för dig. Du fattar därefter beslut om vilken eller vilka kandidater du vill träffa. Vid kandidatpresentationen har du möjlighet att genomföra en fördjupad intervju och verifiera kandidaternas kompetens. Här finns rekryteraren med som stöd. Därefter fattar du beslut om anställning. 

8. Start och uppföljning
Kandidaten börjar sitt uppdrag som konsult hos dig med anställning via Framtiden, eller vid en direktrekrytering, som anställd hos dig. Vår konsultansvarig har kontakt med konsulten under hela uppdraget samt följer upp hur samarbetet fortlöper för att säkerställa att båda parter är nöjda. 

9. Fortsatt samarbete
Vi ser långsiktigt på våra kundrelationer och vår målsättning är att få hjälpa er vid nästa rekrytering.

Vill du ha hjälp att hitta personal?

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.