Rekrytera Ekonomiassistent


Att ha en kvalificerad ekonomiassistent i företaget kan vara avgörande för framgång.

image

Hitta talangfulla ekonomiassistenter

En ekonomiassistent är en nyckelperson i företagets ekonomiska administration och kan spara mycket tid och pengar genom att hantera alla bokförings- och ekonomiska uppgifter korrekt och effektivt. Men att hitta rätt person för jobbet kan vara en utmaning.

 Varför rekrytera ekonomiassistent?

En ekonomiassistent är en viktig del av ett företags ekonomiavdelning och kan bidra till att säkerställa att företagets finansiella processer fungerar smidigt och effektivt. Genom att rekrytera en ekonomiassistent kan du få hjälp med allt från att hantera fakturering och betalningar till att sammanställa finansiella rapporter och analysera företagets ekonomiska ställning.

En erfaren ekonomiassistent har vanligtvis en stark förståelse för bokföring och redovisning, vilket kan hjälpa till att minimera riskerna för felaktigheter och överskridanden av budgeten. Dessutom kan de hjälpa till att identifiera potentiella kostnadsbesparingar och effektivisera företagets ekonomiska processer. Att rekrytera ekonomiassistent kan också bidra till att avlasta andra anställda på företaget, såsom VD eller administrativ personal, vilket kan leda till en ökad produktivitet och effektivitet i hela organisationen.

image

Vilka erfarenheter förväntas av en ekonomiassistent?

Vid rekrytering av ekonomiassistent vill du gärna veta vilka erfarenheter som skulle vara till fördel. För det första är det viktigt att kandidaten har en utbildning inom ekonomi eller liknande område. Erfarenhet av att arbeta med bokföring, redovisning och liknande uppgifter är också en fördel, liksom erfarenhet av olika ekonomisystem.

Det är också bra om den sökande har kunskap om skattelagstiftning och momsregler. Att vara van vid att hantera fakturor och betalningar är en självklarhet för en ekonomiassistent.

Ytterligare erfarenheter som kan vara en fördel för en ekonomiassistent är att ha arbetat med budget- och bokslutsarbete, samt att ha kunskaper inom rapportering och analys. Att vara noggrann, strukturerad och ha god kommunikationsförmåga är också viktigt för att lyckas som ekonomiassistent.

image

Rekrytera med Framtiden

För att hitta den bästa kandidaten för jobbet som ekonomiassistent är det viktigt att ha en väl genomtänkt rekryteringsprocess. Som specialister kan vi på Framtiden hjälpa dig med allt från utannonsering till screeningprocesser, så att ni kan hitta en ekonomiassistent som passar er organisation. Vi har ständigt talanger nära till hands för att snabbt komma igång med rekryteringen och presentera kandidater för dig som arbetsgivare.

image

Rekryteringsprocessen

När rätt person möter rätt arbetsplats uppstår magi. Det strävar vi efter att skapa tillsammans.

1. Behovsanalys & tidplan
Kundansvarig på Framtiden träffar dig för att se över dina behov samt sätta en tidsplan för rekryteringen. 

2. Kravspecifikation
När du bestämt dig för att ta hjälp av oss träffar vår kundansvarig och rekryterare dig för att fördjupa kravprofilen med de kompetenser som efterfrågas. Vår rekryterare skapar förutsättningar för att genomföra en evidensbaserad rekrytering. Fokus är att hitta kandidaterna med störst potential att bli bra medarbetare hos er.

3. Annonsering
Vår rekryterare publicerar annonser på Framtidens hemsida, våra annonsportaler samt sociala medier.

4. Sökning och urval
Vår rekryterare granskar inkomna ansökningar och söker efter kandidater i våra nätverk och databaser. Rekryteraren genomför eventuella tester med kandidaterna och gör därefter ett urval baserat på de kompetenser vi tillsammans identifierat.

5. Intervju
Vår rekryterare intervjuar potentiella kandidater med hjälp av evidensbaserad intervjuteknik som syftar till att verifiera de efterfrågade kompetenserna.

6. Referenstagning
Vår rekryterare hämtar in referenser från tidigare arbetsplatser eller skolor i syfte att verifiera kandidaternas kompetenser och egenskaper.

7. Kandidatpresentation
Vår rekryterare presenterar de mest lämpade kandidaterna för dig. Du fattar därefter beslut om vilken eller vilka kandidater du vill träffa. Vid kandidatpresentationen har du möjlighet att genomföra en fördjupad intervju och verifiera kandidaternas kompetens. Här finns rekryteraren med som stöd. Därefter fattar du beslut om anställning. 

8. Start och uppföljning
Kandidaten börjar sitt uppdrag som konsult hos dig med anställning via Framtiden, eller vid en direktrekrytering, som anställd hos dig. Vid en konsultlösning har vår konsultansvarig kontakt med konsulten under hela uppdraget samt följer upp hur samarbetet fortlöper för att säkerställa att båda parter är nöjda. 

9. Fortsatt samarbete
Vi ser långsiktigt på våra kundrelationer och vår målsättning är att få hjälpa er vid nästa rekrytering.

Vill du ha hjälp att hitta personal?

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.