Rekrytera Business Controller


Att rekrytera business controller med rätt kompetens spelar en stor roll för företagets strategiska beslutsfattande. På Framtiden kan vi hjälpa er i jakten på den perfekta kandidaten för positionen och försäkra att ni får den mest kvalificerade individen för jobbet.

image

Rekrytering av business controller via Framtiden

När det gäller att rekrytera en business controller finns det många viktiga faktorer att överväga. Framför allt fokuserar vi på Framtiden på att säkerställa att kandidaten har de nödvändiga färdigheterna för att hantera rollens krav. Vi granskar kandidatens tidigare erfarenheter inom affärsanalys, ekonomisk planering och rapportering, samt utbildningsbakgrund och referenser för att säkerställa att de möter era förväntningar.

Rekrytera eller bemanna business controller?

Att rekrytera business controller är en mer långsiktig strategi där målet är att hitta den bästa personen för rollen. Detta är lämpligt när ni har ett konstant behov av en business controller i er organisation och vill ta er tid att säkerställa att ni hittar rätt person.

Att bemanna en business controller är ett mer flexibelt alternativ där ni kan anlita en business controller från Framtiden som bemanningsföretag för att tillgodose era behov under en specifik period. På detta sätt kan ni snabbt få tillgång till en kvalificerad business controller utan att genomgå en fullständig rekryteringsprocess.

image

Vilka är de viktigaste färdigheterna för en business controller?

En business controller bör ha starka kunskaper inom ekonomisk analys, budgetering och affärsstrategi. De bör kunna tolka och förutsäga ekonomiska trender och ha en djup förståelse för företagets övergripande mål. För att vara framgångsrik krävs även starka färdigheter inom kommunikation, kritiskt tänkande och beslutsfattande.

image

Hur väljer man en business controller som passar företagets behov?

För att hitta den rätta business controller som uppfyller era specifika krav, definierar vi era behov och matchar dem med tillgängliga kandidater. När kandidaterna väl är utvalda, granskar vi deras specialområden och jämför dem med era önskemål.

Vi säkerställer att de är bekanta med er bransch och att de besitter de egenskaper och färdigheter som krävs för er verksamhet. Vi utnyttjar även deras referenser för att få en djupare insikt i deras tidigare prestationer. Behöver ni hjälp att välja, bemanna eller rekrytera business controller? Tveka inte att kontakta oss så hjälper vi er att komma igång!

image

Rekryteringsprocessen

Vi är redo att agera snabbt när ni når ut till oss. Vår rekryteringsprocess för business controller ser ut enligt följande:

1. Behovsanalys & tidplan
Kundansvarig på Framtiden träffar dig för att se över dina behov samt sätta en tidsplan för rekryteringen. 

2. Kravspecifikation
När du bestämt dig för att ta hjälp av oss träffar vår kundansvarig och rekryterare dig för att fördjupa kravprofilen med de kompetenser som efterfrågas. Vår rekryterare skapar förutsättningar för att genomföra en evidensbaserad rekrytering. Fokus är att hitta kandidaterna med störst potential att bli bra medarbetare hos er.

3. Annonsering
Vår rekryterare publicerar annonser på Framtidens hemsida, våra annonsportaler samt sociala medier.

4. Sökning och urval
Vår rekryterare granskar inkomna ansökningar och söker efter kandidater i våra nätverk och databaser. Rekryteraren genomför eventuella tester med kandidaterna och gör därefter ett urval baserat på de kompetenser vi tillsammans identifierat.

5. Intervju
Vår rekryterare intervjuar potentiella kandidater med hjälp av evidensbaserad intervjuteknik som syftar till att verifiera de efterfrågade kompetenserna.

6. Referenstagning
Vår rekryterare hämtar in referenser från tidigare arbetsplatser eller skolor i syfte att verifiera kandidaternas kompetenser och egenskaper.

7. Kandidatpresentation
Vår rekryterare presenterar de mest lämpade kandidaterna för dig. Du fattar därefter beslut om vilken eller vilka kandidater du vill träffa. Vid kandidatpresentationen har du möjlighet att genomföra en fördjupad intervju och verifiera kandidaternas kompetens. Här finns rekryteraren med som stöd. Därefter fattar du beslut om anställning. 

8. Start och uppföljning
Kandidaten börjar sitt uppdrag som konsult hos dig med anställning via Framtiden, eller vid en direktrekrytering, som anställd hos dig. Vår konsultansvarig har kontakt med konsulten under hela uppdraget samt följer upp hur samarbetet fortlöper för att säkerställa att båda parter är nöjda. 

9. Fortsatt samarbete
Vi ser långsiktigt på våra kundrelationer och vår målsättning är att få hjälpa er vid nästa rekrytering.

Vill du ha hjälp att hitta personal?

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.