Rekrytera Redovisningskonsult


Att rekrytera en redovisningskonsult med de rätta kompetenserna och erfarenheterna är avgörande för att företag ska kunna hantera sina finansiella aktiviteter.

image

Hitta drivna redovisningskonsulter

Att säkerställa att du har den bästa personen för jobbet kan vara utmanande, men med rätt verktyg, kompetens och erfarenheter kan vi på Framtiden hjälpa er hitta den perfekta kandidaten för att fylla positionen.

Rekrytering av redovisningskonsult med Framtiden

Vid rekrytering av redovisningskonsult till en verksamhet är det viktigt att ta hänsyn till flera viktiga faktorer. För det första ser vi på Framtiden till att säkerställa att personen har den nödvändiga kompetensen som krävs för att utföra arbetsuppgifterna. För att kontrollera detta ser vi till att granska personens tidigare erfarenhet av arbete inom redovisning, samt ser över listade utbildningar och referenser, samt kontrollerar att den anställde har de nödvändiga färdigheterna som ni önskat vid kravspecifikation.

Hur väljer man en redovisningskonsult som passar företagets behov?

För att välja rätt redovisningskonsult som passar ditt företagsbehov ser vi till att konkretisera ert behov, och matcha dessa med tillgängliga redovisningskonsulter. När dessa valts ut gäller det att se över kandidaternas specialområden, och ställa dem mot verksamhetens önskemål.

Vi hjälper till att se över att de har kunskap om branschen och att de besitter de egenskaper, kunskaper och talanger som ni behöver inom verksamheten. Vi ser även till att nyttja deras referenser för att få en grundligare insyn i hur dessa visat sig på tidigare arbetsplatser och hur kandidaten nyttjat sagd kunskap i tidigare arbete. Behöver du hjälp att välja ut, bemanna eller rekrytera redovisningskonsult?

Hör av dig till oss så hjälper vi dig komma igång!

image

Vilka är de viktigaste kompetenserna för en redovisningskonsult?

En redovisningskonsult bör ha starka kunskaper inom redovisning, ekonomi och revision. De bör ha en god förståelse för bokföring och kunna tolka och analysera ekonomiska rapporter och data. För att vara effektiv bör en redovisningskonsult ha goda kunskaper om olika skattelagar och regler som gäller för olika typer av företag. De bör även ha förmågan att utveckla strategier för att skapa effektiva system för ekonomiska rapporteringar. För att lyckas som redovisningskonsult behöver man ha starka färdigheter inom problemlösning, kritiskt tänkande och goda kommunikationsförmågor.

image

Bemanna eller rekrytera redovisningskonsult?

Att rekrytera en redovisningskonsult är ett mer långsiktigt arbete där man fokuserar på att hitta den bästa kandidaten för positionen. Detta är vanligare för dig som har ett kontinuerligt behov av yrkesrollen inom organisationen där man helst ska låta processen ta lite längre tid för att vara helt säker på att man hittat rätt person.

Att bemanna en redovisningskonsult är ett mer flexibelt tillvägagångssätt där ni kan anställa en redovisningskonsult via Framtiden som bemanningsföretag för att förse organisationen med den kompetens som krävs under en viss tidsperiod. På så sätt kan organisationer undvika att rekrytera, men få tillgång till en erfaren redovisningskonsult som kan fylla positionen så länge behovet finns.

image

Rekryteringsprocessen

Vi ser till att snabbt komma igång efter att du hör av dig. Så ser vår process ut vid rekrytering av redovisningskonsult:

1. Behovsanalys & tidplan
Kundansvarig på Framtiden träffar dig för att se över dina behov samt sätta en tidsplan för rekryteringen. 

2. Kravspecifikation
När du bestämt dig för att ta hjälp av oss träffar vår kundansvarig och rekryterare dig för att fördjupa kravprofilen med de kompetenser som efterfrågas. Vår rekryterare skapar förutsättningar för att genomföra en evidensbaserad rekrytering. Fokus är att hitta kandidaterna med störst potential att bli bra medarbetare hos er.

3. Annonsering
Vår rekryterare publicerar annonser på Framtidens hemsida, våra annonsportaler samt sociala medier.

4. Sökning och urval
Vår rekryterare granskar inkomna ansökningar och söker efter kandidater i våra nätverk och databaser. Rekryteraren genomför eventuella tester med kandidaterna och gör därefter ett urval baserat på de kompetenser vi tillsammans identifierat.

5. Intervju
Vår rekryterare intervjuar potentiella kandidater med hjälp av evidensbaserad intervjuteknik som syftar till att verifiera de efterfrågade kompetenserna.

6. Referenstagning
Vår rekryterare hämtar in referenser från tidigare arbetsplatser eller skolor i syfte att verifiera kandidaternas kompetenser och egenskaper.

7. Kandidatpresentation
Vår rekryterare presenterar de mest lämpade kandidaterna för dig. Du fattar därefter beslut om vilken eller vilka kandidater du vill träffa. Vid kandidatpresentationen har du möjlighet att genomföra en fördjupad intervju och verifiera kandidaternas kompetens. Här finns rekryteraren med som stöd. Därefter fattar du beslut om anställning. 

8. Start och uppföljning
Kandidaten börjar sitt uppdrag som konsult hos dig med anställning via Framtiden, eller vid en direktrekrytering, som anställd hos dig. Vår konsultansvarig har kontakt med konsulten under hela uppdraget samt följer upp hur samarbetet fortlöper för att säkerställa att båda parter är nöjda. 

9. Fortsatt samarbete
Vi ser långsiktigt på våra kundrelationer och vår målsättning är att få hjälpa er vid nästa rekrytering.

Vill du ha hjälp att hitta personal?

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.