Synpunkter
& klagomål


image

Lämna synpunkt eller klagomål

Vår målsättning är alltid att du ska vara nöjd med vårt bemötande och våra tjänster. Om du är missnöjd med något vill vi gärna veta det så att vi har möjlighet att hitta en lösning.

Om du vill dela en synpunkt eller framföra ett klagomål kan du använda formuläret nedan. För att vi ska kunna handlägga ditt ärende så effektivt så möjligt ber vi dig vara så detaljerad du kan. Du har även möjlighet att vara anonym men då har vi ingen möjlighet att kontakta dig för att ta reda på mer information eller lämna besked om hur vi hanterar ärendet. Om du lämnar din e-postadress kommer du att få en bekräftelse på att ärendet är mottaget. Vår ambition är att återkomma till dig inom två arbetsdagar under förutsättning att du lämnat dina kontaktuppgifter.

Du kan läsa mer om hur vi hanterar klagomål i vår policy.

Policy – klagomålshantering

Synpunkt eller klagomål