Rekrytering Bokföringsassistent


Att rekrytera en bokföringsassistent med rätt kompetens och erfarenhet är avgörande för företagets hantering av sina finansiella aktiviteter. Vi på Framtiden kan hjälpa er att hitta den perfekta kandidaten för att fylla denna position och säkerställa att ni har den bästa personen för jobbet.

image

Rekrytering av bokföringsassistent med Framtiden

Vid rekrytering av en bokföringsassistent är det viktigt att ta hänsyn till flera viktiga faktorer. Först och främst ser vi på Framtiden till att säkerställa att personen har de nödvändiga kompetenserna för att utföra arbetsuppgifterna. Vi granskar personens tidigare erfarenhet inom bokföring, utbildningar, och referenser för att kontrollera att de uppfyller era kompetenskrav.

Vilka är de viktigaste kompetenserna för en bokföringsassistent?

En bokföringsassistent bör ha starka kunskaper inom bokföring, ekonomi och redovisning. De bör ha en god förståelse för att tolka och analysera ekonomiska rapporter och data. För att vara effektiv bör en bokföringsassistent ha goda kunskaper om olika skattelagar och regler som gäller för olika typer av företag. De bör också kunna utveckla strategier för att skapa effektiva system för ekonomisk rapportering. För att lyckas som bokföringsassistent krävs även starka färdigheter inom problemlösning, kritiskt tänkande och god kommunikationsförmåga.

image

Hur väljer man en bokföringsassistent som passar företagets behov?

För att välja rätt bokföringsassistent som passar ert specifika behov konkretiserar vi era behov och matchar dem med tillgängliga kandidater. När kandidaterna väl valts ut granskar vi deras specialområden och jämför dem med era önskemål.

Vi ser till att de har kunskap om er bransch och att de har de egenskaper, kunskaper och talanger som ni behöver inom er verksamhet. Vi utnyttjar även deras referenser för att få en mer ingående insikt i hur de har presterat tidigare och hur de har använt sin kunskap i tidigare arbetsuppgifter. Behöver ni hjälp att välja, bemanna eller rekrytera en bokföringsassistent? Tveka inte att kontakta oss så hjälper vi er att komma igång!

image

Bemanna eller rekrytera bokföringsassistent?

Att rekrytera en bokföringsassistent är en mer långsiktig process där fokus ligger på att hitta den bästa kandidaten för positionen. Detta är lämpligt när ni har ett kontinuerligt behov av en bokföringsassistent i er organisation och vill ta lite längre tid för att vara säkra på att ni hittar rätt person.

Att bemanna en bokföringsassistent är ett mer flexibelt tillvägagångssätt där ni kan anlita en bokföringsassistent från Framtiden som bemanningsföretag för att tillhandahålla den kompetens som behövs under en viss tidsperiod. På så sätt kan ni utan att genomföra en rekrytering ändå få tillgång till en erfaren bokföringsassistent som kan fylla positionen så länge behovet finns.

image

Rekryteringsprocessen

Vi ser till att snabbt komma igång efter att du hör av dig. Så ser vår process ut vid rekrytering av bokföringsassistent:

1. Behovsanalys & tidplan
Kundansvarig på Framtiden träffar dig för att se över dina behov samt sätta en tidsplan för rekryteringen. 

2. Kravspecifikation
När du bestämt dig för att ta hjälp av oss träffar vår kundansvarig och rekryterare dig för att fördjupa kravprofilen med de kompetenser som efterfrågas. Vår rekryterare skapar förutsättningar för att genomföra en evidensbaserad rekrytering. Fokus är att hitta kandidaterna med störst potential att bli bra medarbetare hos er.

3. Annonsering
Vår rekryterare publicerar annonser på Framtidens hemsida, våra annonsportaler samt sociala medier.

4. Sökning och urval
Vår rekryterare granskar inkomna ansökningar och söker efter kandidater i våra nätverk och databaser. Rekryteraren genomför eventuella tester med kandidaterna och gör därefter ett urval baserat på de kompetenser vi tillsammans identifierat.

5. Intervju
Vår rekryterare intervjuar potentiella kandidater med hjälp av evidensbaserad intervjuteknik som syftar till att verifiera de efterfrågade kompetenserna.

6. Referenstagning
Vår rekryterare hämtar in referenser från tidigare arbetsplatser eller skolor i syfte att verifiera kandidaternas kompetenser och egenskaper.

7. Kandidatpresentation
Vår rekryterare presenterar de mest lämpade kandidaterna för dig. Du fattar därefter beslut om vilken eller vilka kandidater du vill träffa. Vid kandidatpresentationen har du möjlighet att genomföra en fördjupad intervju och verifiera kandidaternas kompetens. Här finns rekryteraren med som stöd. Därefter fattar du beslut om anställning. 

8. Start och uppföljning
Kandidaten börjar sitt uppdrag som konsult hos dig med anställning via Framtiden, eller vid en direktrekrytering, som anställd hos dig. Vår konsultansvarig har kontakt med konsulten under hela uppdraget samt följer upp hur samarbetet fortlöper för att säkerställa att båda parter är nöjda. 

9. Fortsatt samarbete
Vi ser långsiktigt på våra kundrelationer och vår målsättning är att få hjälpa er vid nästa rekrytering.

Vill du ha hjälp att hitta personal?

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.