Rekrytera Interimkonsult


Vi på Framtiden som rekryteringsföretag har vi lång erfarenhet av att hjälpa företag att hitta rätt interimkonsult för deras behov.

image

Hitta kompetenta interimkonsulter

Att rekrytera en interimkonsult kan vara en utmanande process, men det är också en möjlighet för företag att snabbt få tillgång till den kompetens och erfarenhet som behövs för att driva projekt framåt. Utifrån vår evidensbaserade rekryteringsprocess och vår förståelse för de unika kraven som ställs på en interimkonsult, kan vi hjälpa företag att hitta den bästa kandidaten för att uppnå sina affärsmål.

Vad gör en interimkonsult?

En interimkonsult är en erfaren professionell som anställs under en tillfällig tjänst för att hjälpa företag att lösa specifika problem eller driva projekt framåt. Denna typ av konsult kommer vanligtvis in i en organisation för en begränsad tid och kan arbeta på allt från korta projekt på några veckor till längre uppdrag på flera månader. Uppdraget kan inkludera allt från att överbrygga en personalbrist till att leda en förändringsprocess eller hantera en kris. En interimkonsult är vanligtvis en expert inom sitt område och har stor erfarenhet av att hantera utmaningar och möjligheter i olika organisationer och branscher.

image

Fördelar med att anlita interimkonsult

Att anlita interimkonsulter kan ge företaget flera fördelar. För det första kan det vara ett kostnadseffektivt sätt att få tillgång till specialiserad kompetens för ett specifikt projekt eller en kortare period. Interimkonsulter kan också bidra med nya idéer och perspektiv från andra branscher eller företag, vilket kan främja innovation och utveckling.

Eftersom interimkonsulter ofta har en hög grad av flexibilitet och en kortare inlärningskurva än permanenta anställda kan de snabbt integreras i företaget och börja leverera resultat. De kan också vara en tillfällig lösning när det gäller att täcka för en ledig position eller om det finns en övergångsperiod i företaget.
Att anlita interimkonsulter kan också minska den administrativa bördan för företaget eftersom de vanligtvis är anställda av konsultbolaget och inte direkt av företaget. Detta innebär att företaget inte behöver hantera löneadministration, förmåner eller andra arbetsrelaterade frågor.

image

Rekrytera interimkonsult med Framtiden

Som interimkonsult är det viktigt att ha tillgång till de rätta resurserna för att säkerställa att företaget kan fortsätta driva sin verksamhet på ett smidigt sätt, även under korta perioder av personalbrist eller förändringar. På Framtiden har vi specialiserat oss på att tillhandahålla interimkonsulttjänster som kan hjälpa dig med allt från att hantera övergångsperioder till att ta itu med specifika projekt eller utmaningar.

Vi har en stor pool av erfarna interimkonsulter som kan hjälpa till med en rad olika affärsområden, inklusive finans, HR, marknadsföring och IT. Våra konsulter är högt kvalificerade och har en gedigen bakgrund inom sina respektive områden, vilket gör dem till en värdefull resurs för ditt företag.

image

Rekryteringsprocessen

Vi ser till att snabbt komma igång efter att du hör av dig. Så ser vår process ut vid rekrytering av interimkonsult:

1. Behovsanalys & tidplan
Kundansvarig på Framtiden träffar dig för att se över dina behov samt sätta en tidsplan för rekryteringen. 

2. Kravspecifikation
När du bestämt dig för att ta hjälp av oss träffar vår kundansvarig och rekryterare dig för att fördjupa kravprofilen med de kompetenser som efterfrågas. Vår rekryterare skapar förutsättningar för att genomföra en evidensbaserad rekrytering. Fokus är att hitta kandidaterna med störst potential att bli bra medarbetare hos er.

3. Annonsering
Vår rekryterare publicerar annonser på Framtidens hemsida, våra annonsportaler samt sociala medier.

4. Sökning och urval
Vår rekryterare granskar inkomna ansökningar och söker efter kandidater i våra nätverk och databaser. Rekryteraren genomför eventuella tester med kandidaterna och gör därefter ett urval baserat på de kompetenser vi tillsammans identifierat.

5. Intervju
Vår rekryterare intervjuar potentiella kandidater med hjälp av evidensbaserad intervjuteknik som syftar till att verifiera de efterfrågade kompetenserna.

6. Referenstagning
Vår rekryterare hämtar in referenser från tidigare arbetsplatser eller skolor i syfte att verifiera kandidaternas kompetenser och egenskaper.

7. Kandidatpresentation
Vår rekryterare presenterar de mest lämpade kandidaterna för dig. Du fattar därefter beslut om vilken eller vilka kandidater du vill träffa. Vid kandidatpresentationen har du möjlighet att genomföra en fördjupad intervju och verifiera kandidaternas kompetens. Här finns rekryteraren med som stöd. Därefter fattar du beslut om anställning. 

8. Start och uppföljning
Kandidaten börjar sitt uppdrag som konsult hos dig med anställning via Framtiden, eller vid en direktrekrytering, som anställd hos dig. Vår konsultansvarig har kontakt med konsulten under hela uppdraget samt följer upp hur samarbetet fortlöper för att säkerställa att båda parter är nöjda. 

9. Fortsatt samarbete
Vi ser långsiktigt på våra kundrelationer och vår målsättning är att få hjälpa er vid nästa rekrytering.

Vill du ha hjälp att hitta personal?

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.