Avslöjande av rekryteringens myter: En djupdykning i serien Mythbusters 

I den snabbrörliga rekryteringsvärlden är det lätt att låta sig påverkas av långvariga myter och förutfattade meningar. Men vad händer om vi säger att många av dessa myter är just det – myter! Idag tar vi med er bakom kulisserna på vår nya serie Mythbusters – serien där vi granskar och avslöjar sanningen bakom några av de mest ihållande myterna inom rekrytering och urval. 

Fredrick Carlsson, VD på Framtiden och Andreas Evermyr, marknadschef på Framtiden leder oss genom olika samtal där de tar itu med vanliga påståenden inom ämnet rekrytering och urval. I serien berör de bland annat ämnet erfarenhet och ställer sig frågan om det verkligen är den främsta indikatorn på framgång och kompetens. De pratar om evidensbaserad rekrytering och utmanar tanken om att det är en “för tidskrävande metod” att tillämpa i praktiken.  

”Vårt mål med Mythbusters är att göra rekrytering mer tillgänglig och förståelig för alla intresserade parter, säger Fredrick. Genom att kombinera forskningsbaserade insikter med vår expertis och erfarenhet strävar vi efter att utbilda chefer och rekryterare samtidigt som du som söker jobb kan få en djupare förståelse för de processer som styr urvalsbeslut. Genom att öka transparensen och minska osäkerheten kring rekrytering hoppas vi kunna skapa en mer inkluderande och rättvis arbetsmarknad för alla.” Fredrick Carlsson – VD, Framtiden

”Att navigera genom dagens konkurrensutsatta arbetsmarknad kan vara en utmaning för såväl företag som arbetssökande, säger Andreas. I en tid där teknologiska framsteg och förändrade arbetsstrukturer ständigt omformar landskapet för rekrytering är det avgörande att hålla sig uppdaterad och ifrågasätta gamla antaganden. I serien Mythbusters tar vi sikte på att inte bara belysa det som enligt forskning faktiskt fungerar, utan även att utmana gamla föråldrade antaganden om rekrytering och lyfta mer effektiva metoder för att identifiera och attrahera rätt kandidater.” Andreas Evermyr – Marknadschef, Framtiden

Mythbusters är mer än bara en serie – det är utbildning för alla som på något sätt är engagerade i rekrytering och urval. Vi förstår vikten av att bygga starka team genom välgrundade rekryteringsbeslut. Genom att avslöja vanliga myter och missuppfattningar strävar vi efter att ge insikter och verktyg för att fler informerade och välgrundade rekryteringsbeslut ska tas. 

Kolla in framtiden.com/mythbusters för att ta del av när vi krossar myter och hjälper er nå framgång genom välgrundade anställningar! 

Vill du ha hjälp med rekrytering? Klicka här