Övertro och rekrytering: Hur påverkar det ditt val av kandidater 

Är du en av dem som går in i rekryteringsprocessen övertygad om att du har en unik talang för att hitta den perfekta kandidaten? Det är möjligt att du har det. Men det finns en risk att du överskattar din egen förmåga. I denna artikel ska vi utforska varför detta kan vara problematiskt. 

Dunning-Kruger-effekten inom rekrytering 

När det kommer till att välja rätt kandidat, visar forskningen att många ofta överskattar den egna förmågan att göra korrekta bedömningar. Detta är relaterat till den så kallade Dunning-Kruger-effekten, som beskriver hur personer med låg kompetens inom ett område tenderar att överskatta sina färdigheter, medan de med hög kompetens är mer medvetna om sina brister. Jobbar du med rekrytering kan denna övertro ha stor påverkan på hur framgångsrik din rekrytering blir. Låt oss gräva djupare i varför.

Kognitiva biaser och deras påverkan  

Personer som tror att de är bra på att välja kandidater påverkas ofta av olika kognitiva biaser. Konfirmeringsbias, till exempel, innebär att vi har en tendens att söka och tolka information som bekräftar våra förutfattade meningar. Likhetsbias innebär att vi favoriserar kandidater som liknar oss själva. Dessa biaser kan leda att du tar ogrundade beslut baserade på magkänsla, vilket minskar sannolikheten att välja den bästa kandidaten för jobbet.  

Hur du kan öka dina chanser att rekrytera rätt  

Ett effektivt sätt att undvika att påverkas av fördomar är att skapa en strukturerad rekryteringsprocess. Börja med att skapa en tydlig kravspecifikation där du definierar vilka kompetenser som är viktiga för rollen och vilken bakgrund som brukar vara avgörande för att lyckas i jobbet. Avsätt en timme för att noggrant tänka igenom och skriva ner dessa punkter. Bara genom att göra detta kan du öka dina chanser att hitta den bästa kandidaten för jobbet. 

För mer insikter och diskussion om ämnet rekommenderar vi dig att titta på det senaste avsnittet av Mythbusters där vår marknadschef, Andreas Evermyr och vår VD, Fredrick Carlsson pratar vidare om ämnet. Kolla in avsnittet här!