Intressekurvan inom rekrytering: hur den påverkar och hur du undviker den 

Har du en bra känsla kring den senaste kandidaten du intervjuade? Låt oss dyka ner i varför det kan vara så. Denna känslan kan förklaras av intressekurvan, ett fenomen som beskriver hur intresset hos både rekryterare och kandidater varierar under rekryteringsprocessen. 

Hur intressekurvan påverkar rekryterare 

Som rekryterare är det inte ovanligt att ditt intresse och engagemang för olika kandidater varierar över tid. En orsak till detta kan vara ”recency effect” – en psykologisk tendens där du omedvetet lägger större vikt vid den senaste personen du träffade. Detta kan leda till en oavsiktlig bias, där kandidaten som senast var på intervju framstår som mer attraktiv än de tidigare, även om personens kvalifikationer inte nödvändigtvis är bättre. 

Hur du kan undvika effekterna av intressekurvan  

För att uppnå en rättvis rekryteringsprocess är det viktigt att du är medveten om hur intressekurvan kan påverka dig i dina beslut och hur du kan jobba för att hantera den. Här är några strategier du kan använda för att undvika att intressekurvan får för stor påverkan: 

  • Använd flera bedömningsmetoder: Kombinera arbetsprov, personlighetstest, intervjuer och referenstagning för att få en mer heltäckande bild av varje kandidat. Fler källor till information minskar risken för att de senaste intrycken får överdrivet stor betydelse. 
  • Ha en tydlig bedömningsstrategi: Utveckla en strategi för bedömning av kandidaterna innan rekryteringsprocessen drar igång. Använd ett poängsystem för att betygsätta varje kandidats svar och kompetenser vid varje steg i processen, då minskar du risken för att subjektiva intryck påverkar bedömningen. 

Kandidaternas intressekurva

Tänk på att kandidater också kan påverkas av intressekurvan. Deras intresse kan skifta beroende på deras upplevelser under rekryteringsprocessen. För att säkerställa att intresset inte avtar, bör rekryteringsprocessen utformas med kandidatens upplevelse i åtanke. Tydlig och regelbunden kommunikation kring rekryteringsprocessen spelar en avgörande roll för att hålla kandidaterna engagerade!  

Sammanfattning 

Genom att förstå och hantera intressekurvan kan både arbetsgivare och kandidater uppleva en mer rättvis, effektiv och positiv rekryteringsprocess. Rekryterare kan minska sin egen bias och säkerställa att rätt kandidat får jobbet, samtidigt som kandidaternas intresse och engagemang kan förbli högt genom hela processen. 

Vill du veta mer om intressekurvan? För mer insikter och diskussion om ämnet rekommenderar vi dig att titta på det senaste avsnittet av Mythbusters där vår marknadschef, Andreas Evermyr och vår VD, Fredrick Carlsson pratar vidare om ämnet. Kolla in avsnittet här!