Rekrytering Logistik


Med Framtidens kompetensbaserade rekrytering hjälper vi er att hitta rätt personer för logistik och lagerarbete.

image

Rekrytering av lager- och logistikarbetare med Framtiden

Upptäck talangerna inom lager och logistik med hjälp av Framtiden. Vi hjälper dig att hitta den bäst lämpade kandidaten för er tjänst och avlastar chefer och arbetsledare genom att driva hela rekryteringsprocessen.

Vi har det nätverk och den kompetens som krävs för att säkerställa att du får rätt kandidat för dina behov.

image

“Vi har ett samarbete sedan flera år tillbaka som bevisat varit väldigt lyckat. Vi är flera personer, inklusive mig själv, som har kommit in via Framtiden och har får utvecklas och växa.”

Martin Andersson, Manager PLM & Digital Infrastructure Husqvarna Group

image

Viktiga förmågor vid lager-rekrytering

Vid rekrytering inom logistik och lager är fysisk förmåga en viktigt att ta i beaktning för att säkerställa att de anställda kan hantera kraven i en lagermiljö. Vi förstår vikten av att ha personal med rätt styrka och rörlighet för att utföra jobbet säkert och effektivt. Vid vår rekryteringsprocess för lager och industri ser vi till att kandidaterna inte bara uppfyller de fysiska kraven, utan även har de nödvändiga egenskaperna som problemlösning, lagsammanhållning och noggrannhet.

Exempeltjänster inom Logistik & Lager

En arbetsledare är en bred roll som sträcker sig över en mängd varierande branscher. I huvudsak går jobbet ut på att fördela arbetsuppgifter och ansvar inom ett företag eller en grupp anställda. Som arbetsledare bör man ha en förståelse för de olika anställdas arbetsuppgifter och ett sinne för problemlösning.

En export specialist överser en organisations utländska försäljningar och exporter. Rollen innebär till stor del att se till att leveransen håller standard för mottagande part, både i form av kvalitet och inhemska lagar och regler, samt även ur ett kostnadseffektivt perspektiv.

Som logistikingenjör arbetar du oftast för att uppnå högsta möjliga effektivitet inom transport och lagerhållning. Yrkesrollen är ett mellanting som kombinerar både teknik och ekonomi, men också innebär en hel del miljökunskap, produktutveckling och kommunikation.

Supply chain specialister övervakar processer gällande leveranser av produkter och tjänster till kund. Rollen innebär att sköta inventering och köpa in nya produkter vid behov, förhandla med leverantörer, och se till att alla moment från lager till kund går så smidigt och problemfritt som möjligt.

Vi rekryterar bland annat tjänster som arbetsledare, export specialist, logistiker, supply chain

image

Sökkanaler

Vi strävar hela tiden efter att hitta nya vägar att sammanföra jobbsökare och företag. Här är några av de sökkanaler vi använder oss av.

  • Mässor & Event
  • Annonsportaler
  • Studentregister
  • Sociala medier
  • Föreläsningar
  • Digital annonsering
  • Studentportaler
  • Framtidens CV-databas
  • Kandidatregister
image

Rekryteringsprocessen

När rätt person möter rätt arbetsplats uppstår magi. Det strävar vi efter att skapa tillsammans vid IT rekrytering.

1. Behovsanalys & tidplan
Kundansvarig på Framtiden träffar dig för att se över dina behov samt sätta en tidsplan för rekryteringen. 

2. Kravspecifikation
När du bestämt dig för att ta hjälp av oss träffar vår kundansvarig och rekryterare dig för att fördjupa kravprofilen med de kompetenser som efterfrågas. Vår rekryterare skapar förutsättningar för att genomföra en evidensbaserad rekrytering. Fokus är att hitta kandidaterna med störst potential att bli bra medarbetare hos er.

3. Annonsering
Vår rekryterare publicerar annonser på Framtidens hemsida, våra annonsportaler samt sociala medier.

4. Sökning och urval
Vår rekryterare granskar inkomna ansökningar och söker efter kandidater i våra nätverk och databaser. Rekryteraren genomför eventuella tester med kandidaterna och gör därefter ett urval baserat på de kompetenser vi tillsammans identifierat.

5. Intervju
Vår rekryterare intervjuar potentiella kandidater med hjälp av evidensbaserad intervjuteknik som syftar till att verifiera de efterfrågade kompetenserna.

6. Referenstagning
Vår rekryterare hämtar in referenser från tidigare arbetsplatser eller skolor i syfte att verifiera kandidaternas kompetenser och egenskaper.

7. Kandidatinformation
Videomöte tillsammans med vår rekryterare som redogör för hur urvalet sett ut och vilken kandidat vi finner bäst lämpad för att träffa dig i en intervju. Rekryteraren förbereder dig inför kommande intervju och du får möjlighet att ställa frågor om kandidaten. Målet är att tillsammans skapa förutsättningar för en lyckad intervju.

8. Kandidatpresentation
Vår rekryterare presenterar de mest lämpade kandidaterna för dig. Du fattar därefter beslut om vilken eller vilka kandidater du vill träffa. Vid kandidatpresentationen har du möjlighet att genomföra en fördjupad intervju och verifiera kandidaternas kompetens. Här finns rekryteraren med som stöd. Därefter fattar du beslut om anställning. 

9. Start och uppföljning
Kandidaten börjar sitt uppdrag som konsult hos dig med anställning via Framtiden, eller vid en direktrekrytering, som anställd hos dig. Vid en konsultlösning har vår konsultansvarig kontakt med konsulten under hela uppdraget samt följer upp hur samarbetet fortlöper för att säkerställa att båda parter är nöjda. 

Fortsatt samarbete
Vi ser långsiktigt på våra kundrelationer och vår målsättning är att få hjälpa er vid nästa rekrytering.

Vill du ha hjälp att hitta personal?

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.