Rekrytera Supply Chain Management


Att rekrytera supply chain management med rätt kompetens är avgörande för företagets logistik och leveranskedja. Hos Framtiden kan vi assistera er i sökandet efter den ideala kandidaten för att fylla denna roll och garantera att ni har den mest lämpliga experten för uppgiften.

image

Rekrytering av supply chain management via Framtiden

När det kommer till rekrytering inom supply chain management finns det flera kritiska aspekter att beakta. Framförallt fokuserar vi på Framtiden på att säkerställa att kandidaten besitter de nödvändiga färdigheterna för att hantera logistik och leveranskedja. Vi granskar kandidatens tidigare erfarenheter inom supply chain, utbildningsbakgrund och referenser för att säkerställa att de uppfyller era krav.

Vilka är de viktigaste färdigheterna för supply chain management?

En expert inom supply chain management bör ha starka analytiska färdigheter, kunna hantera komplexa logistikprocesser och ha en djup förståelse för leveranskedjans dynamik. För att vara effektiv bör de ha goda kunskaper om företagets interna och externa logistiksystem. De bör också kunna utveckla strategier för att förbättra leveranskedjans effektivitet. Starka färdigheter inom kommunikation, problemlösning och tidsplanering är också avgörande.

Hur väljer man en expert inom supply chain management som passar företagets behov?

För att välja rätt expert inom supply chain management som passar ert specifika behov konkretiserar vi era behov och matchar dem med tillgängliga kandidater. När kandidaterna väl valts ut granskar vi deras specialområden och jämför dem med era önskemål.

Vi ser till att de har kunskap om er bransch och att de har de egenskaper, kunskaper och talanger som ni behöver inom er verksamhet. Vi utnyttjar även deras referenser för att få en djupare insikt i hur de har presterat tidigare och hur de har använt sin kunskap i tidigare arbetsuppgifter. Behöver ni hjälp att välja, bemanna eller rekrytera inom supply chain management? Tveka inte att kontakta oss så hjälper vi er att komma igång!

image

Rekrytera eller bemanna inom supply chain management?

Att rekrytera inom supply chain management är en mer långsiktig process där fokus ligger på att hitta den bästa experten för rollen. Detta är lämpligt när ni har ett kontinuerligt behov inom er organisation och vill ta lite längre tid för att vara säkra på att ni hittar rätt expert.

Att bemanna inom supply chain management är ett mer flexibelt alternativ där ni kan anlita en expert från Framtiden som bemanningsföretag för att tillhandahålla den kompetens som behövs under en viss tidsperiod. På detta sätt kan ni utan att genomföra en rekryteringsprocess ändå få tillgång till en erfaren specialist som kan fylla rollen så länge behovet finns.

image

Vår process

Vi börjar omedelbart när ni kontaktar oss. Vår process vid rekrytering av supply chain management ser ut enligt följande:

1. Behovsanalys & tidplan
Kundansvarig på Framtiden träffar dig för att se över dina behov samt sätta en tidsplan för rekryteringen. 

2. Kravspecifikation
När du bestämt dig för att ta hjälp av oss träffar vår kundansvarig och rekryterare dig för att fördjupa kravprofilen med de kompetenser som efterfrågas. Vår rekryterare skapar förutsättningar för att genomföra en evidensbaserad rekrytering. Fokus är att hitta kandidaterna med störst potential att bli bra medarbetare hos er.

3. Annonsering
Vår rekryterare publicerar annonser på Framtidens hemsida, våra annonsportaler samt sociala medier.

4. Sökning och urval
Vår rekryterare granskar inkomna ansökningar och söker efter kandidater i våra nätverk och databaser. Rekryteraren genomför eventuella tester med kandidaterna och gör därefter ett urval baserat på de kompetenser vi tillsammans identifierat.

5. Intervju
Vår rekryterare intervjuar potentiella kandidater med hjälp av evidensbaserad intervjuteknik som syftar till att verifiera de efterfrågade kompetenserna.

6. Referenstagning
Vår rekryterare hämtar in referenser från tidigare arbetsplatser eller skolor i syfte att verifiera kandidaternas kompetenser och egenskaper.

7. Kandidatpresentation
Vår rekryterare presenterar de mest lämpade kandidaterna för dig. Du fattar därefter beslut om vilken eller vilka kandidater du vill träffa. Vid kandidatpresentationen har du möjlighet att genomföra en fördjupad intervju och verifiera kandidaternas kompetens. Här finns rekryteraren med som stöd. Därefter fattar du beslut om anställning. 

8. Start och uppföljning
Kandidaten börjar sitt uppdrag som konsult hos dig med anställning via Framtiden, eller vid en direktrekrytering, som anställd hos dig. Vår konsultansvarig har kontakt med konsulten under hela uppdraget samt följer upp hur samarbetet fortlöper för att säkerställa att båda parter är nöjda. 

9. Fortsatt samarbete
Vi ser långsiktigt på våra kundrelationer och vår målsättning är att få hjälpa er vid nästa rekrytering.

Vill du ha hjälp att hitta personal?

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.