Rekrytera logistiker


Att rekrytera logistiker med rätt färdigheter och erfarenhet hjälper er verksamhet optimera och hantera flödet av material, produkter och information genom hela försörjningskedjan. På Framtiden kan vi assistera er i sökandet efter den ideala kandidaten för att fylla tjänsten och garantera att ni har den mest lämpade personen för uppdraget.

image

Rekrytering av logistiker via Framtiden

När det kommer till rekrytering av en logistiker är det flera viktiga aspekter att beakta. Framförallt strävar vi på Framtiden efter att säkerställa att kandidaten besitter de nödvändiga färdigheterna för att utföra arbetsuppgifterna. Vi granskar kandidatens tidigare erfarenheter inom logistik och transport, utbildningsbakgrund och referenser för att säkerställa att de uppfyller era krav på kompetens.

Rekrytera eller bemanna logistiker?

Att rekrytera logistiker är en mer långsiktig process där fokus ligger på att hitta den bästa kandidaten för rollen. Detta är lämpligt när ni har ett kontinuerligt behov av en logistiker i er organisation och vill ta lite längre tid för att vara säkra på att ni hittar rätt person.

Att bemanna logistiker är ett mer flexibelt tillvägagångssätt där ni kan anlita en logistiker från Framtiden som bemanningsföretag för att tillhandahålla den kompetens som behövs under en viss tidsperiod. På så sätt kan ni utan att genomföra en rekryteringsprocess ändå få tillgång till en erfaren logistiker som kan fylla rollen så länge behovet finns.

image

Vilka är de viktigaste färdigheterna för en logistiker?

En logistiker bör ha starka kunskaper inom logistiksystem, lagar och regler kring transport samt planering och koordinering. De bör ha en god förståelse för att tolka och analysera logistikdata och trender. För att vara effektiv bör en logistiker ha goda kunskaper om olika transportlagar och regler som gäller för olika typer av transporter. De bör också kunna utveckla strategier för att skapa effektiva logistiksystem. För att lyckas som logistiker krävs även starka färdigheter inom problemlösning, kritiskt tänkande och god kommunikationsförmåga.

image

Hur väljer man en logistiker som passar företagets behov?

För att välja rätt logistiker som passar ert specifika behov konkretiserar vi era behov och matchar dem med tillgängliga kandidater. När kandidaterna väl valts ut granskar vi deras specialområden och jämför dem med era önskemål.

Vi ser till att de har kunskap om er bransch och att de har de egenskaper, kunskaper och talanger som ni behöver inom er verksamhet. Vi utnyttjar även deras referenser för att få en mer ingående insikt i hur de har presterat tidigare och hur de har använt sin kunskap i tidigare arbetsuppgifter. Behöver ni hjälp att välja, bemanna eller rekrytera logistiker? Tveka inte att kontakta oss så hjälper vi er att komma igång!

image

Rekryteringsprocessen

Vi strävar efter att snabbt sätta igång när ni kontaktar oss. Vår process vid rekrytering av logistiker ser ut enligt följande:

1. Behovsanalys & tidplan
Kundansvarig på Framtiden träffar dig för att se över dina behov samt sätta en tidsplan för rekryteringen. 

2. Kravspecifikation
När du bestämt dig för att ta hjälp av oss träffar vår kundansvarig och rekryterare dig för att fördjupa kravprofilen med de kompetenser som efterfrågas. Vår rekryterare skapar förutsättningar för att genomföra en evidensbaserad rekrytering. Fokus är att hitta kandidaterna med störst potential att bli bra medarbetare hos er.

3. Annonsering
Vår rekryterare publicerar annonser på Framtidens hemsida, våra annonsportaler samt sociala medier.

4. Sökning och urval
Vår rekryterare granskar inkomna ansökningar och söker efter kandidater i våra nätverk och databaser. Rekryteraren genomför eventuella tester med kandidaterna och gör därefter ett urval baserat på de kompetenser vi tillsammans identifierat.

5. Intervju
Vår rekryterare intervjuar potentiella kandidater med hjälp av evidensbaserad intervjuteknik som syftar till att verifiera de efterfrågade kompetenserna.

6. Referenstagning
Vår rekryterare hämtar in referenser från tidigare arbetsplatser eller skolor i syfte att verifiera kandidaternas kompetenser och egenskaper.

7. Kandidatpresentation
Vår rekryterare presenterar de mest lämpade kandidaterna för dig. Du fattar därefter beslut om vilken eller vilka kandidater du vill träffa. Vid kandidatpresentationen har du möjlighet att genomföra en fördjupad intervju och verifiera kandidaternas kompetens. Här finns rekryteraren med som stöd. Därefter fattar du beslut om anställning. 

8. Start och uppföljning
Kandidaten börjar sitt uppdrag som konsult hos dig med anställning via Framtiden, eller vid en direktrekrytering, som anställd hos dig. Vår konsultansvarig har kontakt med konsulten under hela uppdraget samt följer upp hur samarbetet fortlöper för att säkerställa att båda parter är nöjda. 

9. Fortsatt samarbete
Vi ser långsiktigt på våra kundrelationer och vår målsättning är att få hjälpa er vid nästa rekrytering.

Vill du ha hjälp att hitta personal?

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.