Klagomålshantering


image

Lämna klagomål

Vår målsättning är alltid att du ska vara nöjd med vårt bemötande och våra tjänster. Om du är missnöjd med något vill vi gärna veta det så att vi har möjlighet att hitta en lösning. Om du vill lämna ett klagomål skickar du ett mail till vår support, support@framtiden.com och anger ”Klagomål” i rubriken. Glöm inte att berätta vem du är så att vi har möjlighet att kontakta dig.

När du skickat in ditt klagomål kommer du att få en bekräftelse på att det är mottaget. Vår ambition är att du ska få återkoppling inom två arbetsdagar.