Rekrytering Säljare


Vi på Framtiden kan hjälpa dig och ditt företag vid rekrytering av säljare och hitta kompetenta och vinstdrivande kollegor.

image

Rekrytera säljare med rätt egenskaper

Med rätt personal på plats kan du öka försäljningen inom verksamheten och driva bolaget framåt. Vår rekryteringsprocess hjälper dig att rekrytera säljare med rätt egenskaper för att sälja dina produkter eller tjänster.

Rekrytera säljare som bidrar

Vi hjälper er rekrytera säljare som har ett intresse för att driva in vinstgivande affärer och öka försäljningen inom företaget. Detta gör vi genom att se över kandidaternas motiveringsfaktorer, och personlighet under rekryteringsprocessen.

image

Hur rekryterar man säljare?

Tillsammans med dig som kund skapar vi en kravprofil som speglar era ambitioner för företaget. Med vår erfarenhet av rekrytering har vi hittat pålitliga metoder för att säkerställa att vi identifierar och bedömer talangens kompetens på ett tillförlitligt sätt. Med kravprofilen som grund, söker vi aktivt efter kandidater som kan tillföra värde till er arbetsplats och passar perfekt för behoven och den dynamik ni har i ert team.

Säljare med intresse för produkten eller tjänsten

Det kan vara fördelaktigt om en säljare har intresse för produkten eller tjänsten de säljer, men en bra säljare är inte nödvändigtvis styrd av intresse för produkten. Vi träffar många säljare med intresse för affären. Detta i kombination med att de lyckas skapa förståelse för olika typer av produkter och tjänster gör att de snabbt kan skapa ett stort värde för dig som säljchef eller ledare. Vid rekrytering är det därför bra att se till kandidatens kompetens istället för personliga intressen. Våga sök personal från andra typer av branscher. Då får du säljare som kan hjälpa till att se försäljningen och er försäljningsprocess ur ett nytt perspektiv. Detta skapar utrymme för innovation, hjälper till att hitta nya synsätt och skapar nya möjligheter att sälja in produkten eller tjänsten.

image

“Det Framtiden har gjort bra med att hitta de talangerna som vi nu har, är att de har sett de dolda kraven vi har men som inte går att se eller säkerställa i ett CV. De har lärt känna oss och de personerna som har börjat har direkt blivit en del av gruppen och teamet här på Afry.”

Marcus André, Sektionschef AFRY 

image

Fördelar med att rekrytera säljare

Att anställa en säljare ger er flera tydliga fördelar, som ökad försäljning, starka relationer, marknadsinsikt, flexibilitet och en positiv företagsrepresentation. En skicklig säljare kan öka försäljningen genom att hitta nya kunder, förhandla avtal och bygga starka relationer. De kan även samla in marknadsinsikt och anpassa sig till olika situationer. Säljaren fungerar som företagets representant och påverkar kundernas uppfattning, vilket gör det extra viktigt att förstå vad det är du letar efter när du ska rekrytera säljare.

Exempeltjänster inom sälj & kundtjänst

En account manager anvarar för att ta hand om företags kunder och företagets relation till dessa. Rollen innebär en hel del kontaktbyggande för att kunna koppla samman rätt personer från de olika organisationerna för att kunna sälja in rätt tjänster till rätt personer.

Som administratör jobbar du oftast med att sammanställa rapporter och bidra med administrativa tjänster som assisterar flera roller inom företaget eller organisationen. Administratörer kan även arbeta som receptionister eller med bokföring, faktureringar och andra ekonomiska redovisningar.

En butiksansvarig arbetar många gånger som arbetsledare och högst ansvarig i en butik utöver ägare eller organisationsledning. Som ledare på arbetsplatsen jobbar du oftast med schemaläggning, inventering, försäljning och personalansvar på enhetsnivå.

Som kundtjänstmedarbetare jobbar du oftast i grupp med andra i ett callcenter med att svara på frågor från kunder, eller att ringa runt till kunderna för frågeställningar. Inom yrket är det vanligt med en mängd olika yrkesbenämningar som operatör, kundkommunikatör eller kundsupport.

En mäklare arbetar med att värdesätta samt sälja bostäder, tomter, fritidshus och kommersiella fastigheter. Du ansvarar för kontakt mellan köpare och säljare och ser till att överföring av betalning och gods sker smidigt och enligt lag. Som mäklare krävs en mängd kunskaper inom både lag och ekonomi.

Vi rekryterar bland annat tjänster som key account manager, administratör, butiksansvarig, kundtjänstmedarbetare, teknisk säljare, mäklare

image

Sökkanaler

Vi strävar hela tiden efter att hitta nya vägar att sammanföra jobbsökare och företag. Här är några av de sökkanaler vi använder oss av.

  • Mässor & Event
  • Annonsportaler
  • Studentregister
  • Sociala medier
  • Föreläsningar
  • Digital annonsering
  • Studentportaler
  • Framtidens CV-databas
  • Kandidatregister
image

Rekryteringsprocessen

När rätt person möter rätt arbetsplats uppstår magi. Det strävar vi efter att skapa tillsammans vid IT rekrytering.

1. Behovsanalys & tidplan
Kundansvarig på Framtiden träffar dig för att se över dina behov samt sätta en tidsplan för rekryteringen. 

2. Kravspecifikation
När du bestämt dig för att ta hjälp av oss träffar vår kundansvarig och rekryterare dig för att fördjupa kravprofilen med de kompetenser som efterfrågas. Vår rekryterare skapar förutsättningar för att genomföra en evidensbaserad rekrytering. Fokus är att hitta kandidaterna med störst potential att bli bra medarbetare hos er.

3. Annonsering
Vår rekryterare publicerar annonser på Framtidens hemsida, våra annonsportaler samt sociala medier.

4. Sökning och urval
Vår rekryterare granskar inkomna ansökningar och söker efter kandidater i våra nätverk och databaser. Rekryteraren genomför eventuella tester med kandidaterna och gör därefter ett urval baserat på de kompetenser vi tillsammans identifierat.

5. Intervju
Vår rekryterare intervjuar potentiella kandidater med hjälp av evidensbaserad intervjuteknik som syftar till att verifiera de efterfrågade kompetenserna.

6. Referenstagning
Vår rekryterare hämtar in referenser från tidigare arbetsplatser eller skolor i syfte att verifiera kandidaternas kompetenser och egenskaper.

7. Kandidatinformation
Videomöte tillsammans med vår rekryterare som redogör för hur urvalet sett ut och vilken kandidat vi finner bäst lämpad för att träffa dig i en intervju. Rekryteraren förbereder dig inför kommande intervju och du får möjlighet att ställa frågor om kandidaten. Målet är att tillsammans skapa förutsättningar för en lyckad intervju.

8. Kandidatpresentation
Vår rekryterare presenterar de mest lämpade kandidaterna för dig. Du fattar därefter beslut om vilken eller vilka kandidater du vill träffa. Vid kandidatpresentationen har du möjlighet att genomföra en fördjupad intervju och verifiera kandidaternas kompetens. Här finns rekryteraren med som stöd. Därefter fattar du beslut om anställning. 

9. Start och uppföljning
Kandidaten börjar sitt uppdrag som konsult hos dig med anställning via Framtiden, eller vid en direktrekrytering, som anställd hos dig. Vid en konsultlösning har vår konsultansvarig kontakt med konsulten under hela uppdraget samt följer upp hur samarbetet fortlöper för att säkerställa att båda parter är nöjda. 

Fortsatt samarbete
Vi ser långsiktigt på våra kundrelationer och vår målsättning är att få hjälpa er vid nästa rekrytering.

Vill du ha hjälp att hitta personal?

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.