Rekrytering Säljare


Vi på Framtiden kan hjälpa dig och ditt företag vid rekrytering av säljare och hitta kompetenta och vinstdrivande kollegor.

image

Rekrytera säljare med rätt egenskaper

Med rätt personal på plats kan du öka försäljningen inom verksamheten och driva bolaget framåt. Vår rekryteringsprocess hjälper dig att rekrytera säljare med rätt egenskaper för att sälja dina produkter eller tjänster.

Rekrytera säljare som bidrar

Vi hjälper er rekrytera säljare som har ett intresse för att driva in vinstgivande affärer och öka försäljningen inom företaget. Detta gör vi genom att se över kandidaternas motiveringsfaktorer, och personlighet under rekryteringsprocessen.

image

Hur rekryterar man säljare?

Vi rekryterar regelbundet och har hittat säkra metoder för att säkerställa talangers kompetens. Tillsammans med dig som kund kommer vi överens om en kravprofil som passar in på de ambitioner ni ser för ert företag. Vi kan därefter söka efter och presentera kandidater som har något att tillföra er arbetsplatsen utifrån behoven i ert team.

Säljare med intresse för produkten eller tjänsten

Det kan vara fördelaktigt om en säljare har intresse för produkten eller tjänsten de säljer, men en bra säljare är inte nödvändigtvis styrd av intresse för produkten. Vi träffar många säljare med intresse för affären. Detta i kombination med att de lyckas skapa förståelse för olika typer av produkter och tjänster gör att de snabbt kan skapa ett stort värde för dig som säljchef eller ledare. Vid rekrytering är det därför bra att se till kandidatens kompetens istället för personliga intressen. Våga sök personal från andra typer av branscher. Då får du säljare som kan hjälpa till att se försäljningen och er försäljningsprocess ur ett nytt perspektiv. Detta skapar utrymme för innovation, hjälper till att hitta nya synsätt och skapar nya möjligheter att sälja in produkten eller tjänsten.

image

“Det Framtiden har gjort bra med att hitta de talangerna som vi nu har, är att de har sett de dolda kraven vi har men som inte går att se eller säkerställa i ett CV. De har lärt känna oss och de personerna som har börjat har direkt blivit en del av gruppen och teamet här på Afry.”

Marcus André, Sektionschef AFRY 

Exempeltjänster inom sälj & kundtjänst

En account manager anvarar för att ta hand om företags kunder och företagets relation till dessa. Rollen innebär en hel del kontaktbyggande för att kunna koppla samman rätt personer från de olika organisationerna för att kunna sälja in rätt tjänster till rätt personer.

Som administratör jobbar du oftast med att sammanställa rapporter och bidra med administrativa tjänster som assisterar flera roller inom företaget eller organisationen. Administratörer kan även arbeta som receptionister eller med bokföring, faktureringar och andra ekonomiska redovisningar.

En butiksansvarig arbetar många gånger som arbetsledare och högst ansvarig i en butik utöver ägare eller organisationsledning. Som ledare på arbetsplatsen jobbar du oftast med schemaläggning, inventering, försäljning och personalansvar på enhetsnivå.

Som kundtjänstmedarbetare jobbar du oftast i grupp med andra i ett callcenter med att svara på frågor från kunder, eller att ringa runt till kunderna för frågeställningar. Inom yrket är det vanligt med en mängd olika yrkesbenämningar som operatör, kundkommunikatör eller kundsupport.

En mäklare arbetar med att värdesätta samt sälja bostäder, tomter, fritidshus och kommersiella fastigheter. Du ansvarar för kontakt mellan köpare och säljare och ser till att överföring av betalning och gods sker smidigt och enligt lag. Som mäklare krävs en mängd kunskaper inom både lag och ekonomi.

image

Sökkanaler

Vi strävar hela tiden efter att hitta nya vägar att sammanföra jobbsökare och företag. Här är några av de sökkanaler vi använder oss av.

  • Mässor & Event
  • Annonsportaler
  • Studentregister
  • Sociala medier
  • Föreläsningar
  • Digital annonsering
  • Studentportaler
  • Framtidens CV-databas
  • Kandidatregister
image

Rekryteringsprocessen

1. Behovsanalys & tidplan
I ett första skede går vi tillsammans igenom er situation och ert behov för att få en överblick av vad ni söker och inom vilket område vi kan hjälpa er. Här beskriver vi också vår rekryteringsprocess, vad som är viktigt för oss och vad som förväntas av er som kund hos Framtiden. Vi ställer frågor kring er interna process för att få förståelse för hur vi ska arbeta framåt med en bra tidplan.

2. Uppstart av rekryteringsprocess
För att säkerställa ingångsvärden och rätt utfall i sökprocessen får ni träffa en av våra rekryterare. Deras fokus är att ringa in ert företags behov och få kunskap om vad ni söker för att kunna starta rekryteringsprocessen. Materialet vi enas om ligger till grund för sökningen av den arbetskraft ni önskar hitta och sammanställs i en kravspecifikation.

3. Sökning och annonsering
När kravspecifikationen som sammanställer behovet är färdig påbörjas sökandet efter rätt kandidat. Vi söker aktivt i vårt talangnätverk, i dialog med universitet och via sociala medier. En jobbannons skapas och marknadsförs i flera digitala kanaler och annonsbanker. Vi väljer kanal beroende på behov och målgrupp.

4. Urval, intervjuer & referenstagning
Våra rekryterare går igenom alla tänkbara kandidater utifrån sökningen. De gör ett första urval, intervjuar och tar referenser. Vi använder oss av evidensbaserad rekrytering. Det minimerar risken för felaktiga beslut tagna utifrån magkänsla och säkerställer att rätt kompetens går vidare i rekryteringsprocessen.

5. Presentation av kandidaten
Efter ett noggrant urval presenteras kandidaten för er av vår rekryterare. En viktig del i detta steg är att vi får ta del av era synpunkter för att tillsammans med er ta ett beslut om kandidaten vi presenterar är den rätta.processen återupptas.

6. Uppdragsstart
När vi enats om en kandidat och kandidaten tackat ja startar kandidaten som uthyrd konsult hos er. Vi är delaktiga i on boarding processen och ger råd och utbildning kring hur den nyanställda ska lyckas på jobbet första tiden på en ny arbetsplats.

7. Uppföljning
Vår konsultansvarig följer upp både med dig och med konsulten för att säkerställa att båda parter är nöjda. För oss är det viktigt att vår konsulter trivs på jobbet och ser fram emot sitt arbete.

Kontakta oss

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Kontakta oss

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.