Rekrytera Teknisk Säljare


Att rekrytera teknisk säljare med rätt kompetens spelar en stor roll för företagets framgång på marknaden. På Framtiden är vi experter på att hitta och matcha den perfekta kandidaten för er tekniska säljposition, och säkerställa att ni får den mest kvalificerade personen för uppgiften.

image

Rekrytering av teknisk säljare via Framtiden

När det kommer till att rekrytera en teknisk säljare, finns det flera viktiga faktorer att överväga. Vår prioritet på Framtiden är att säkerställa att kandidaten har de nödvändiga tekniska kunskaperna samt försäljningsförmågan. Vi granskar kandidatens tidigare erfarenheter inom teknisk försäljning, deras utbildningsbakgrund och referenser för att säkerställa att de uppfyller era förväntningar.

Rekrytera eller bemanna teknisk säljare?

Att rekrytera en teknisk säljare är en långsiktig process där fokus ligger på att hitta den bästa kandidaten för rollen. Detta är lämpligt när ni har ett kontinuerligt behov av en teknisk säljare i er organisation och vill ta er tid för att säkerställa att ni hittar rätt person.
Att bemanna en teknisk säljare är ett mer flexibelt alternativ där ni kan anlita en teknisk säljare från Framtiden som bemanningsföretag för att tillföra nödvändig kompetens under en viss tidsperiod. Detta ger er möjligheten att snabbt få tillgång till kvalificerad arbetskraft utan att behöva genomgå en hel rekryteringsprocess.

image

Vilka är de viktigaste färdigheterna för en teknisk säljare?

En teknisk säljare bör ha djupgående kunskap inom sitt tekniska område, samt vara skicklig på att bygga relationer och förstå kundens behov. För att vara framgångsrik bör en teknisk säljare ha starka kommunikationsfärdigheter, förmågan att lösa problem och vara strategisk i sitt försäljningsarbete. Det är även viktigt att de har förmågan att förstå och kommunicera tekniska koncept på ett klart och tydligt sätt.

image

Hur väljer man en teknisk säljare som passar företagets behov?

För att välja rätt teknisk säljare som passar era specifika behov, konkretiserar vi era önskemål och matchar dem med tillgängliga kandidater. Vi granskar kandidaternas specialkompetenser och jämför dem med era krav.

Vi säkerställer att de har relevant branschkunskap och de egenskaper, färdigheter och talanger som behövs för att lyckas i er verksamhet. Vi använder även deras referenser för att få en djupare förståelse för hur de har presterat tidigare och hur de har använt sina kunskaper i tidigare arbetsroller. Behöver ni hjälp att välja, bemanna eller rekrytera en teknisk säljare? Kontakta oss på Framtiden så hjälper vi er att komma igång!

image

Vår rekryteringsprocess

När ni kontaktar oss, startar vi processen omedelbart. Vår rekryteringsprocess för tekniska säljare ser ut som följer:

1. Behovsanalys & tidplan
Kundansvarig på Framtiden träffar dig för att se över dina behov samt sätta en tidsplan för rekryteringen. 

2. Kravspecifikation
När du bestämt dig för att ta hjälp av oss träffar vår kundansvarig och rekryterare dig för att fördjupa kravprofilen med de kompetenser som efterfrågas. Vår rekryterare skapar förutsättningar för att genomföra en evidensbaserad rekrytering. Fokus är att hitta kandidaterna med störst potential att bli bra medarbetare hos er.

3. Annonsering
Vår rekryterare publicerar annonser på Framtidens hemsida, våra annonsportaler samt sociala medier.

4. Sökning och urval
Vår rekryterare granskar inkomna ansökningar och söker efter kandidater i våra nätverk och databaser. Rekryteraren genomför eventuella tester med kandidaterna och gör därefter ett urval baserat på de kompetenser vi tillsammans identifierat.

5. Intervju
Vår rekryterare intervjuar potentiella kandidater med hjälp av evidensbaserad intervjuteknik som syftar till att verifiera de efterfrågade kompetenserna.

6. Referenstagning
Vår rekryterare hämtar in referenser från tidigare arbetsplatser eller skolor i syfte att verifiera kandidaternas kompetenser och egenskaper.

7. Kandidatpresentation
Vår rekryterare presenterar de mest lämpade kandidaterna för dig. Du fattar därefter beslut om vilken eller vilka kandidater du vill träffa. Vid kandidatpresentationen har du möjlighet att genomföra en fördjupad intervju och verifiera kandidaternas kompetens. Här finns rekryteraren med som stöd. Därefter fattar du beslut om anställning. 

8. Start och uppföljning
Kandidaten börjar sitt uppdrag som konsult hos dig med anställning via Framtiden, eller vid en direktrekrytering, som anställd hos dig. Vår konsultansvarig har kontakt med konsulten under hela uppdraget samt följer upp hur samarbetet fortlöper för att säkerställa att båda parter är nöjda. 

9. Fortsatt samarbete
Vi ser långsiktigt på våra kundrelationer och vår målsättning är att få hjälpa er vid nästa rekrytering.

Vill du ha hjälp att hitta personal?

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.