Rekrytering Kontor


Genom kompetensbaserad rekrytering hjälper vi dig att hitta talanger med rätt kompetens inom kontor & administration.

Vill du ha hjälp att hitta personal?

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
image

Rekrytera kontorspersonal tillsammans med Framtiden

Kontorspersonal är ert företags ansikte och röst. Med utgångspunkt i er företagskultur och era önskemål ser vi till att hitta rätt kandidat till just er arbetsplats. Vår kandidatdatabas innehåller såväl unga talanger som mer erfarna profiler. Allt dessutom i en enkel, rak och snabb process. Utveckla er arbetsplats och väx tillsammans med oss.

Smidig rekrytering inom administration

Vi hjälper er att skapa en effektiv arbetsmiljö genom professionell rekrytering inom administration. Genom en noggrann rekrytering administrativ personal kan du bygga en stark grund för framgång inom företagets administrativa funktioner, vilket leder till ökad effektivitet, smidigare arbetsflöden och bättre resultat.

image

“Min förväntan är att det kommer in unga och hungriga medarbetare, som kan bidra med sin kompetens och som vi kan få hjälpa till att lyfta i starten av deras karriär. ”

Martin Silbäck, Avdelningschef Granitor

Exempeltjänster inom kontor & admin

Inköpare och inköpsansvariga jobbar med att sköta upphandlingar och inköp av produkter och tjänster. Man hanterar även inköpskalkyler och leverantörsbedömningar för att matcha organisationens visioner, budgetar och målgrupper.

En koordinator eller samordnare arbetar med väldigt varierande arbetsuppgifter utdelade av chef eller vd i en organisation. Rollen liknar delvis projektledning med många bollar i luften och ständig förändring. För att jobba som koordinator behövs en grundlig förståelse för övriga roller på arbetsplatsen.

En löneadministratör sköter löneadministration och bokföring samt ansvarar ofta för att löner betalas ut till företagets alla anställda. Rollen kan på vissa företag även innebära en mängd olika ekonomirelaterade ansvarsområden eller administrationsuppgifter.

En receptionist arbetar oftast från lobbyn av en arbetsplats och är den första personen man kommer i kontakt med för att få svar på sina frågor eller för att bli hänvisas till rätt person. De hanterar oftast feedback för en organisation och har en rad varierande arbetsuppgifter.

En rekryterare ansvarar för att driva anställningsprocesser från start tills det att en person är tillsatt på positionen. Rollen innebär mycket kontakt med både jobbsökande och arbetsledare. Tjänsten kräver i vissa fall en utbildning eller bakgrund inom HR.

Vi rekryterar bland annat tjänster som inköpare, kommunikatör, löneadministratör, receptionist och rekryterare

image

Sökkanaler

Vi strävar hela tiden efter att hitta nya vägar att sammanföra jobbsökare och företag. Här är några av de sökkanaler vi använder oss av.

  • Mässor & Event
  • Annonsportaler
  • Studentregister
  • Sociala medier
  • Föreläsningar
  • Digital annonsering
  • Studentportaler
  • Framtidens CV-databas
  • Kandidatregister
image

Rekryteringsprocessen

När rätt person möter rätt arbetsplats uppstår magi. Det strävar vi efter att skapa tillsammans vid IT rekrytering.

1. Behovsanalys & tidplan
Kundansvarig på Framtiden träffar dig för att se över dina behov samt sätta en tidsplan för rekryteringen. 

2. Kravspecifikation
När du bestämt dig för att ta hjälp av oss träffar vår kundansvarig och rekryterare dig för att fördjupa kravprofilen med de kompetenser som efterfrågas. Vår rekryterare skapar förutsättningar för att genomföra en evidensbaserad rekrytering. Fokus är att hitta kandidaterna med störst potential att bli bra medarbetare hos er.

3. Annonsering
Vår rekryterare publicerar annonser på Framtidens hemsida, våra annonsportaler samt sociala medier.

4. Sökning och urval
Vår rekryterare granskar inkomna ansökningar och söker efter kandidater i våra nätverk och databaser. Rekryteraren genomför eventuella tester med kandidaterna och gör därefter ett urval baserat på de kompetenser vi tillsammans identifierat.

5. Intervju
Vår rekryterare intervjuar potentiella kandidater med hjälp av evidensbaserad intervjuteknik som syftar till att verifiera de efterfrågade kompetenserna.

6. Referenstagning
Vår rekryterare hämtar in referenser från tidigare arbetsplatser eller skolor i syfte att verifiera kandidaternas kompetenser och egenskaper.

7. Kandidatinformation
Videomöte tillsammans med vår rekryterare som redogör för hur urvalet sett ut och vilken kandidat vi finner bäst lämpad för att träffa dig i en intervju. Rekryteraren förbereder dig inför kommande intervju och du får möjlighet att ställa frågor om kandidaten. Målet är att tillsammans skapa förutsättningar för en lyckad intervju.

8. Kandidatpresentation
Vår rekryterare presenterar de mest lämpade kandidaterna för dig. Du fattar därefter beslut om vilken eller vilka kandidater du vill träffa. Vid kandidatpresentationen har du möjlighet att genomföra en fördjupad intervju och verifiera kandidaternas kompetens. Här finns rekryteraren med som stöd. Därefter fattar du beslut om anställning. 

9. Start och uppföljning
Kandidaten börjar sitt uppdrag som konsult hos dig med anställning via Framtiden, eller vid en direktrekrytering, som anställd hos dig. Vid en konsultlösning har vår konsultansvarig kontakt med konsulten under hela uppdraget samt följer upp hur samarbetet fortlöper för att säkerställa att båda parter är nöjda. 

Fortsatt samarbete
Vi ser långsiktigt på våra kundrelationer och vår målsättning är att få hjälpa er vid nästa rekrytering.