Rekrytera receptionist


Att rekrytera en receptionist med rätt färdigheter stärker företagets första intryck och dagliga verksamhet. På Framtiden förstår vi vikten av att finna den idealiska kandidaten för receptionistrollen och säkerställa att ni får en person som är perfekt lämpad för jobbet.

image

Rekrytering av receptionist genom Framtiden

När det handlar om att rekrytera en receptionist, är det flera viktiga faktorer att beakta. På Framtiden lägger vi stor vikt vid att säkerställa att kandidaten har de nödvändiga färdigheterna för att effektivt hantera receptionsuppgifter. Vi undersöker kandidatens tidigare erfarenheter inom kundservice, deras utbildningsbakgrund och referenser för att försäkra oss om att de uppfyller era förväntningar.

Rekrytera eller bemanna receptionist?

Att rekrytera en receptionist är en mer långsiktig lösning som fokuserar på att hitta den optimala kandidaten för rollen. Detta passar när ni har ett kontinuerligt behov av en receptionist och vill ta er tid för att säkerställa att ni hittar rätt person.

Att bemanna en receptionist är ett mer flexibelt alternativ där ni kan anlita en receptionist från Framtiden som bemanningsföretag. Detta ger er tillgång till kvalificerad personal för en bestämd tid utan att behöva genomgå en fullständig rekryteringsprocess.

image

Vilka är de viktigaste färdigheterna för en receptionist?

En receptionist bör ha utmärkta kommunikationsförmågor, vara organiserad, och kunna hantera flera uppgifter samtidigt. De bör ha en god förståelse för företagets rutiner och vara bekväma med att använda relevant teknik och verktyg. Dessutom är det viktigt med en förmåga att skapa positiva kundupplevelser och hantera olika situationer effektivt.

image

Hur väljer man en receptionist som passar företagets behov?

För att välja rätt receptionist utgår vi från era specifika behov och matchar dem med tillgängliga kandidater. Vi granskar kandidaternas specialkompetenser och jämför dem med era önskemål. Vi säkerställer att de har kunskap om er bransch och de egenskaper, kunskaper och talanger som krävs för er verksamhet. Vi använder deras referenser för att få en djupare förståelse för deras tidigare prestationer och hur de har tillämpat sina kunskaper i tidigare roller. Behöver ni hjälp att välja, bemanna eller rekrytera en receptionist? Tveka inte att kontakta oss för att komma igång!

image

Vår process

Vi börjar arbetet omedelbart när ni kontaktar oss. Vår process för att rekrytera receptionist är som följer:

1. Behovsanalys & tidplan
Kundansvarig på Framtiden träffar dig för att se över dina behov samt sätta en tidsplan för rekryteringen. 

2. Kravspecifikation
När du bestämt dig för att ta hjälp av oss träffar vår kundansvarig och rekryterare dig för att fördjupa kravprofilen med de kompetenser som efterfrågas. Vår rekryterare skapar förutsättningar för att genomföra en evidensbaserad rekrytering. Fokus är att hitta kandidaterna med störst potential att bli bra medarbetare hos er.

3. Annonsering
Vår rekryterare publicerar annonser på Framtidens hemsida, våra annonsportaler samt sociala medier.

4. Sökning och urval
Vår rekryterare granskar inkomna ansökningar och söker efter kandidater i våra nätverk och databaser. Rekryteraren genomför eventuella tester med kandidaterna och gör därefter ett urval baserat på de kompetenser vi tillsammans identifierat.

5. Intervju
Vår rekryterare intervjuar potentiella kandidater med hjälp av evidensbaserad intervjuteknik som syftar till att verifiera de efterfrågade kompetenserna.

6. Referenstagning
Vår rekryterare hämtar in referenser från tidigare arbetsplatser eller skolor i syfte att verifiera kandidaternas kompetenser och egenskaper.

7. Kandidatpresentation
Vår rekryterare presenterar de mest lämpade kandidaterna för dig. Du fattar därefter beslut om vilken eller vilka kandidater du vill träffa. Vid kandidatpresentationen har du möjlighet att genomföra en fördjupad intervju och verifiera kandidaternas kompetens. Här finns rekryteraren med som stöd. Därefter fattar du beslut om anställning. 

8. Start och uppföljning
Kandidaten börjar sitt uppdrag som konsult hos dig med anställning via Framtiden, eller vid en direktrekrytering, som anställd hos dig. Vår konsultansvarig har kontakt med konsulten under hela uppdraget samt följer upp hur samarbetet fortlöper för att säkerställa att båda parter är nöjda. 

9. Fortsatt samarbete
Vi ser långsiktigt på våra kundrelationer och vår målsättning är att få hjälpa er vid nästa rekrytering.

Vill du ha hjälp att hitta personal?

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.