Referenser som urvalsmetod i rekryteringen

Är du en av dem som lägger stor vikt vid referenserna under rekryteringsprocessen? Kanske baserar du till och med ditt slutgiltiga beslut på vad referenserna säger? Då ska du läsa vidare! När det är dags att ta beslut om en kandidat kan det ofta kännas betryggande att be om referenser för att få en inblick i kandidatens tidigare prestationer. Men det är viktigt att komma ihåg att referenser endast utgör en del av den större bilden när man utvärderar en kandidats lämplighet för en roll.  

Därför ska du inte överdriva vikten av referenser vid rekrytering

 • Risk för partiskhet: Referenserna är ofta utvalda av kandidaten själv, därför är det ovanligt att en kandidat anger en referens som de tror kommer ge en negativ återkoppling. Referenser är mänskliga och därmed kan de vara partiska. En tidigare chef eller kollega kan ha en personlig relation till kandidaten som påverkar deras bedömning. Som ett resultat av detta kan de ge en snedvriden bild av kandidatens prestationer och egenskaper. Detta gäller både överdrivet positiva och överdrivet negativa bedömningar. Det är viktigt att vara medveten om denna risk för partiskhet och att se referensernas åsikt som en åsikt. Inte mer eller mindre. 
 • Skillnader i arbetsmiljö: En kandidats prestationer kan variera beroende på den specifika arbetsmiljön. Det som fungerade bra för en kandidat i en tidigare roll kanske inte är lika framgångsrikt i en annan miljö. Därför är det viktigt att inte dra en slutsats baserat på enbart referenser utan att ta hänsyn till den specifika kontexten. 
   
 • Tidigare och nuvarande kompetenser: Referenser tenderar att utgå från kandidatens tidigare prestationer, men det viktigaste för dig är kandidatens nuvarande kompetenser och potentialen att lyckas i den aktuella rollen. Lägger du för stor vikt vid tidigare prestationer kan det leda till att du förbiser den utveckling som kandidaten genomgått och det faktum att denne befinner sig på en annan nivå idag. 
   
 • Kompletterande metoder: Referenser är en användbar del av rekryteringsprocessen, men de behöver kompletteras med fler av verktygen som ska användas för att bedöma en kandidats lämplighet för en roll. Om du stirrar dig blind på referenser kan det leda till att du missar viktiga aspekter av en kandidats potential. Det är alltså alltid viktigt att använda flera urvalsmetoder så som intervjuer, arbetsprov och personlighetstester för att försäkra dig om att du får en heltäckande bild av kandidaten.  

  För mer insikter och diskussion om ämnet rekommenderar vi dig att titta på det senaste avsnittet av Mythbusters där vår marknadschef, Andreas Evermyr och vår VC Fredrick Carlsson pratar om ämnet referenser. Kolla in avsnittet här!  

  Söker du personal eller vill veta mer om hur vi jobbar med rekrytering? Klicka här