Personliga brevet – utmaningar och tips för en mer tillförlitlig urvalsprocess  

För de flesta som står inför en rekrytering är det personliga brevet en av de mest självklara delarna av urvalsprocessen. Men få inser de utmaningar som är förknippade med personliga brev och hur de kan påverka rekryteringsprocessens tillförlitlighet. Hur införstådd är du? Vi tar upp några vanliga utmaningar med personliga brev och listar strategier för att öka tillförlitligheten i rekryteringsprocessen.  

Personliga brevets utmaningar

En av de största utmaningarna med personliga brev är den subjektivitet som påverkar bedömningen av dem. Rekryterare har olika preferenser när det gäller brevets innehåll och stil, vilket kan leda till att vissa kandidater gynnas framför andra. Dessutom är det svårt att bedöma brevets ärlighet och om den bild kandidaten ger av sig själv är verklig eller förskönad.  

Förutom detta kan små misstag som stavfel eller särskrivningar, ibland påverka bedömningen av kandidatens förmåga negativt, även om sådana fel inte nödvändigtvis är relevanta för den aktuella rollen.

Strategier för att öka tillförlitligheten av personliga brev 

  • Tydlig struktur och frågeformulering: Definiera vad som förväntas av kandidaterna i deras personliga brev och strukturera upp tydliga frågor för att underlätta för kandidaterna att besvara dessa. Detta hjälper både rekryterare och kandidater att fokusera på det som är relevant för den aktuella rollen.  
  • Objektiva bedömningskriterier: Se till att på förhand ta fram objektiva kriterier för att bedöma brevens innehåll och relevans. Genom att ha tydliga bedömningskriterier kan du minska risken för subjektivitet och på så sätt säkerställa en mer rättvis bedömning av kandidaternas kompetenser och lämplighet för rollen. 
  • Komplettera med andra bedömningsverktyg: Ett personligt brev är endast en del av helhetsbilden av en kandidat. För att få en mer komplett bild är det viktigt att komplettera bedömningen med andra verktyg såsom intervjuer, referenser och tester. Detta ger en mer mångsidig bedömning av kandidaternas kompetenser och minskar risken för att viktiga faktorer förbises. 

Genom att utgå från dessa strategier kan du öka tillförlitligheten för personliga brev i urvalsprocessen och fatta mer informerade beslut när det gäller att välja rätt kandidat för den aktuella rollen.

För mer insikter och diskussion om ämnet rekommenderar vi att titta på det senaste avsnittet av Mythbusters där ämnet personliga brev diskuteras. Du hittar filmen här. Att förstå de utmaningar och strategier som är förknippade med användningen av personliga brev kan hjälpa till att skapa en mer effektiv och rättvis rekryteringsprocess. 

Söker du personal eller vill veta mer om hur vi jobbar med rekrytering? Klicka här.