Att attrahera talanger till din bransch är inte omöjligt 

Har du någonsin hört eller själv uttalat meningen: ”Det är omöjligt att attrahera personer till vår bransch”? Trots att detta är ett vanligt påstående, så stämmer det sällan. Vi är väl medvetna om de utmaningar som kan uppstå vid rekrytering inom vissa branscher, men vi är övertygade om att det finns effektiva metoder för att framgångsrikt övervinna dessa svårigheter. Att locka talanger till en utmanande bransch kräver en genomtänkt strategi och aktivt arbete med employer branding. I den här artikeln går vi igenom några viktiga steg ni kan fundera över för att komma igång med er talent branding-strategi. 

Ställ er dessa reflektionsfrågor

Hur ska potentiella kandidater få kännedom om er öppna kultur, ert fokus på medarbetarutveckling eller era fantastiska förmåner om ni inte själva sammanställt och kommunicerat dem?

Innan ni fastnar i tanken att det inte går att attrahera talanger till er bransch, fundera över följande:  

 • Vad är unikt med er som arbetsgivare och hur kommunicerar ni detta till potentiella kandidater? 
 • Vilka specifika värderingar och fördelar betonar ni i er Employer Branding-strategi? 
 • På vilka sätt ska ni marknadsföra er arbetsplatskultur och era styrkor till potentiella medarbetare? 

Employer Branding – vad är er strategi? 

För att attrahera rätt talanger är det helt avgörande att förstå vad era potentiella kandidater efterfrågar och utgå från detta när ni skapar er employer branding-strategi. Här är några konkreta steg ni kan ta för att komma igång med er employer branding: 

 • Bygg ett starkt varumärke: Reflektera över hur ni kommunicerar er vision, era värderingar och det som gör er unika – detta utgör det första steget för att attrahera rätt talanger. Ett användbart tips är att involvera nuvarande anställda och låta dem dela sina positiva upplevelser för att stärka företagets trovärdighet och visa att er vision stämmer överens med verkligheten. 
   
 • Skapa en attraktiv företagskultur: Satsa på att skapa en arbetsplats där medarbetare trivs och kan utvecklas. Fundera över vilka möjligheter ni erbjuder för vidareutbildning och karriärutveckling och hur ni främjar en stödjande arbetsmiljö. 
   
 • Erbjud konkurrenskraftiga anställningsvillkor: Var beredda att erbjuda attraktiva löner och förmåner. Skapa en förståelse för vad som är viktigt för era anställda, det kan till exempel vara balans mellan arbete och fritid, möjligheten att arbeta på distans eller friskvårdstimmar. 
   
 • Marknadsför era styrkor: Använd olika kanaler för att marknadsföra vad som gör er arbetsplats speciell. Sociala medier, mässor och nätverksluncher kan hjälpa er att sprida budskapet och nå ut till rätt målgrupp. 

Det är inte omöjligt att attrahera talanger till din bransch. En attraktiv arbetsplats börjar med ett starkt varumärke, en stödjande företagskultur och en vilja att investera i sina anställda.  

För mer insikter och diskussion om ämnet rekommenderar vi dig att titta på det senaste avsnittet av Mythbusters där vår marknadschef, Andreas Evermyr och vår VD Fredrick Carlsson pratar vidare om ämnet. Kolla in avsnittet här!   

Söker du personal eller vill veta mer om hur vi jobbar med rekrytering? Klicka här.