Vad är klimatkompensation?

Klimatkompensation innebär att göra klimatsmarta val i vardagen. Det kan handla om att exempelvis cykla till jobbet eller äta mer vegetariskt. Vi kan ändra på mycket i vårt beteende till det bättre, men trots detta så kommer vi alltid att lämna någon form av klimatavtryck. Därför är det vitalt att vi även klimatkompenserar.

Att klimatkompensera betyder kortfattat att du betalar för utsläpp, motsvarande dina egna, i certifierade klimatprojekt. Pengarna går till olika platser runt om i världen där det ger som mest effekt. Detta är projekt som inte hade kunnat bli av utan finansiering likt detta. Det kan exempelvis handla om att ersätta kolkraft med ett nytt vindkraftverk. Utöver den positiva skillnaden för miljön så kan detta i många fall även medföra nya arbetstillfällen i området.

Minska koldioxiden i atmosfären

Visst har du minnen från skolan då det pratades om fotosyntesen? Växter som omvandlar koldioxid, vatten och ljusenergi till syrgas, som gör att vi djur och människor kan andas.

Enligt WWF så står det fossila bränslet för ca 80 % av världens energiförbrukning. Och det är också detta som ligger bakom majoriteten av våra koldioxidutsläpp. På grund av den kontinuerligt ökade energiförbrukningen blir det allt svårare för naturen att hinna med. Detta resulterar i att stora delar av våra koldioxidutsläpp aldrig hinner tas upp i det naturliga kretsloppet och skapa fotosyntes. Detta har pågått under flera år vilket har resulterat i att det finns en enorm mängd koldioxid i vår atmosfär som förstör vårt klimat.

När man klimatkompenserar är det därför viktigt att, inte bara reducera utsläppen, utan även att jobba för att ta bort redan existerande växthusgaser. Detta kallas för negativa utsläpp. Idag kan detta göras på lite olika sätt. Vi vet exempelvis att träd lagrar koldioxid när de växer. Så plantering av skog kan vara en väg att gå. Men en nackdel med skogsplantering är dock att koldioxiden kan frigöras igen om det skulle uppstå bränder. Som tur är finns det andra bevisade tekniker som kan binda och lagra koldioxid i olika mängder. Så här gäller det att vara noga och välja ett certifierat projekt.