Vad är Employer Branding?

Employer Branding, även kallat arbetsgivarvarumärke, är något som alla företag har, vare sig man arbetat med det eller inte. Det är uppfattningen av verksamheten som arbetsgivare, och som arbetsplats. För att kunna vara steget före i sin Employer Branding gäller det att aktivt utföra undersökningar och konkretisera hur ni önskar att andra ska uppfatta er som arbetsgivare, och arbeta mot detta mål.

Vikten av ett starkt arbetsgivarvarumärke

Ett starkt arbetsgivarvarumärke hjälper din verksamhet att sticka ut ur mängden och locka till sig de talanger som bäst bidrar med företagets tillväxt. Genom att tydliggöra för anställda och kommande kandidater vad de kan förvänta sig av en tjänst på företaget kan de enklare jämföra aktuella arbetsgivare och välja det som lockar mest. Idag när jobberbjudanden så enkelt når ut till de olika talanggrupperna är det viktigt att fånga uppmärksamheten snabbt med ett tilltalande arbetsgivarvarumärke som passar industrin.

Hur arbetar man med Employer Branding?

Det krävs både tid, vilja och en förståelse för de anställdas behov för att ordentligt kunna arbeta med Employer Branding för ens organisation. De bästa resultaten får du genom att arbeta tillsammans med anställda, se efter vad de själva värderar med arbetsplatsen i dagsläget och vad de skulle se som en förbättring av arbetskulturen i framtiden. Du bör passa på att tänka över frågorna:

  • Vad förväntas av en arbetsgivare inom min industri?
  • Vad kan vi göra för att förbättra välmående på arbetsplatsen?
  • Hur ser vår varumärkesstrategi ut, och hur kan vi stärka denna?
  • Vad är vårt värde i nuläget, och kan vi bygga vidare på detta?

Vad är EVP?

EVP, ett så kallat Employer Value Proposition definierar hur företaget vill bli uppfattat av kunder och kandidater utifrån. EVP beskriver det värde som arbetsplatsen erbjuder sina anställda, och styrs efter ett företags varumärkesstrategi, marknadspositionering, mission, vision och grundlig research.

Ett företags Employer Value Proposition bör vara kortfattat och rakt på sak, och förklara de erbjudanden som gör din arbetsplats attraktiv för anställda och framtida kandidater. Tänk på att göra erbjudandet aktuellt, framförallt med sikte mot framtiden och den tillväxt ni önskar ha. Gör det relevant och kommunicera tydligt, både externt och internt.

Vad skiljer EVP från Employer Branding?

Employer Branding är något alla varumärken tilldelats, passivt eller strategiskt. Ens Employer Branding förklarar vad man är eller önskar vara, samtidigt som ens EVP fungerar mer som ett förtydligande erbjudande av ens bästa erbjudanden på arbetsplatsen. För att kunna arbeta med Employer Branding behövs ingen EVP, däremot är det svårt att arbeta med ens EVP utan Employer Branding då en analys av företagets arbetsgivarvarumärke lägger grunden för de erbjudanden som ska kommuniceras utåt.