Tips inför intervjun

Är det dags att gå på arbetsintervju? Stort grattis! Intervjun är en del i arbetsgivarens sätt att urskilja om du passar för jobbet. Går du på en intervju hos någon av våra rekryterare kommer de hjälpa dig att i nästa steg presentera dig för företaget. Vi har tagit fram några tips som är viktigt inför intervjun.

Ställ frågor inför intervjun

Det är viktigt att vara välinformerad om både företaget och förutsättningarna för tjänsten du har sökt. Ta dig därför tiden att ställa frågor till den som håller i rekryteringsprocessen inför intervjun. Då hart du möjligheten att förbereda dig på bästa sätt.

Övning ger färdighet

En intervjusituation kan upplevas främmande för många eftersom allt fokus hamnar på dig, vem du är och vad du kan. Öva därför inför intervjun på att besvara frågor som du tror kan komma under själva intervjun. Beroende på tjänst kan frågorna variera. Du kan även öva med en vän som kan ta hjälp av jobbannonsen för att ställa relevanta frågor.

Exempel från verkliga livet

På Framtiden arbetar våra rekryterare med SBR-frågor (Situationsanpassade frågor). Och en bra rekryterare kommer be dig att berätta om verkliga exempel och situationer du varit med om för att så gott som möjligt säkerställa din personlighet . När intervjutillfället väl sker är det därför positivt att ha förberett senarior och exempel från tidigare erfarenhet eller utbildning.

Läs på om arbetsgivare och tjänsten

De flesta arbetsgivare har mycket information om sina värderingar och vad de arbetar med på sin hemsida. En bra jobbannons innehåller också oftast en bra beskrivning av arbetsplatsen och ansvarsområden. Intervjutiden kan ofta upplevas som kort och används därför med fördel till att prata om varför just du passar för tjänsten. Använd alltså inte tiden till att förhöra dig om företagets verksamhet. Däremot kan det vara bra att ställa frågor kring hur deras värderingar är utarbetade genom organisationen.

Bota nervositeten

Att bli nervös i en intervjusituation är inget ovanligt, snarare förväntat. Rekryterarens roll är att guida dig genom intervjun så att inte nervositeten tar överhanden. Blir du ändå nervös så är det förmodligen för att du bryr dig om jobbet och att du verkligen vill arbeta på den specifika arbetsplatsen. Berätta för rekryteraren att du är nervös och be om att få ta ett par djupa andetag. Att andas lugnt är en av de sakerna som hjälper dig att ta tillbaka kontrollen över dina känslor.

Klädsel

Ett första intryck är bra att ge, även om en professionell rekryterar ska se förbi yttre faktorer som klädsel. Hela och rena kläder är ofta en bra måttstock. Du kan också undvika starka parfymer mest för att det på många arbetsplatser finns det allergiker som är bra att visa hänsyn emot.

Vi på Framtiden vill önska dig ett stort lycka till på din jobbintervju!