Talangprogram Cloudutvecklare 2024


Framtidens talangprogram

Ger företag och kandidater en flygande start tillsammans

Vi på Framtiden hjälper er som företag att hitta nyexaminerade talanger med potential att bli framtidens cloudutvecklare. I talangprogrammet ger vi deltagarna möjlighet att öka sin kompetens inom cloudutveckling. Programmet innehåller utbildningar med fokus på hårda och mjuka värden som självledarskap, gruppdynamik, förståelse kring system och infrastruktur.

Under programmets gång får talangerna mentorskap och utbildning skräddarsydd för utveckla sin potential som person, teammedlem och cloudutvecklare. Utbildningarna sker löpande under ett års tid och varvas med gemensamma aktiviteter för att bygga gruppens sammanhållning. Målet är att skapa en trygg och utvecklande arbetsmiljö där man också känner en stor glädje över att gå till jobbet. Vi vill också att talangerna får möjligheten att utöka sitt sociala och professionella nätverk.

Hur fungerar det?

Vi tar hand om hela sökprocessen och utgår ifrån en profil som passar i er organisation. Den gemensamma nämnaren är att deltagarna i programmet är nyexaminerade och har ett stort intresse för att utvecklas. Som kund hyr du talangen under en ett års period (2004h) genom Framtiden och kan därefter kostnadsfritt ta över anställningen. Framtiden står för koordinering, utbildning, aktiviteter och sammanhållning av programmet.

image

Självledarskap

Att leda sig själv ger dig förutsättningar att hantera det ökade kravet på att kunna leda dig själv i dagens alltmer snabbrörliga och distansarbetande arbetsliv. Du skapar en förmåga att organisera din vardag, ta eget ansvar, lägga tid på rätt saker och fullfölja uppgifter för att nå uppsatta mål.

Du får verktygen för att hitta din livsbalans, minska din stress och öka din livskvalitet. Du får också ökad medvetenhet om dig själv och kan utveckla ditt samarbete med andra. Vi berör punkter som fokus, mål, effektivisera din tid, förebygga och hantera stress samt motivation.

image

Gruppdynamik

Vi är alla en del av en grupp på arbetsplatsen och det finns mycket vi själva kan påverka för att samarbetet ska fungera smidigt. Här pratar vi om konkreta tips och hur vi undviker vanliga fällor. 

Kursen går igenom gruppdynamikens tillämpningsområden, sett ur ett individ, grupp och organisationsperspektiv. Vi berör kommunikationsteori och gruppers utveckling när det kommer till normer, roller, ledarskap samt kommunikation. Du får fördjupad kunskap inom problemlösning, beslutsfattande, konflikthantering och hur man hanterar förändringsprocesser.

Varför gå ett talangprogram

Mjukstarta karriären

För att så mycket som möjligt ska bli rätt från början behöver rätt förutsättningar vara på plats när du som talang börjar ditt första jobb inom ditt arbetsområde. Talangprogrammet skapar förutsättningar för dig att trivas och förstå vad som förväntas av dig.

Coaching

Att vara ny på en arbetsplats är inte alltid enkelt. Nya situationer uppstår och man ställs infö rnya utmaningar. Under programmet får våra talanger coachning av oss på Framtiden kring konflikthantering, problemlösning och stöd som ny på arbetsplatsen.

Vidareutbildning

Ett av de största gemensamma intressena hos talanger och företag är utveckling både när det gäller inom sin kompetens och som människa. Våra talangprogram innehåller undervisning både inom soft och hardskills. Målet är inte bara att få jobbet, målet är att du ska trivas och växa i den roll och på den arbetsplatsen där du är.

Framtidens utbildningar

Modul 1 - Infrastruktur

Modul 1 – Infrastruktur

Översikt över det som behövs för att knyta ihop en verksamhet. Fokus på tekniker och inte produkter. Målsättningen är att deltagarna ska förstå olika miljöer samt deras möjligheter och begränsningar.

Modul 2 – Privata, publika & hybridmoln

Modul 2 – Privata, publika & hybridmoln

Historien bakom molnet och hur det definieras. Vad som behövs för att skapa ett moln. Skillnader på privata och publika moln samt hybrider. Fördelar med moln jämfört med fysisk infrastruktur.

Modul 3 - Databaser

Modul 3 – Databaser

Alla applikationer behöver lagra information. För att göra det finns ett antal olika lösningar för databaser. Du får en översikt över de tekniker som finns och hur de fungerar.

Modul 4 - Säkerhet

Modul 4 – Säkerhet

Om något går att hacka kommer det att hackas. Det är av högsta vikt att säkerheten är där från början och att det inte är något som man försöker lägga till efteråt.

Modul 5 - Molntjänster på marknaden

Modul 5 – Molntjänster på marknaden

Genomgång av de olika tjänster som finns på marknaden. Jämförelse för att förstå skillnader och likheter. Förstå att kunskaperna är återanvändningsbara

Modul 6 – Komma igång med Azure

Modul 6 – Komma igång med Azure

Hur man kommer igång i Azure’s administrativa gränssnitt och de olika delar som kan hanteras där. Byggblock i en Azure-miljö, utbildningen går igenom maskiner, applikationen, containers och resurser.

Modul 7 – Resurser i Azure

Modul 7 – Resurser i Azure

Hur man tilldelar sin Azuremiljö resurser i form av CPU, bandbredd, lagringsutrymme osv och hur debiteringsmodellen för dessa fungerar.

Modul 8 – Databaser i Azure

Modul 8 – Databaser i Azure

Utbildningen går igenom egen server eller databas, Microsoft traditionell SQL, andra Microsoft varianter (Cosmos), icke Microsofts produkter (mySQL, PostgreSQL m.m.)

Modul 9 – Publika moln med Azure

Modul 9 – Publika moln med Azure

Hur man använder Azure för att bygga en publik lösning med flera integrerade maskiner eller applikationer där allt ligger i molnet.

Modul 10 – Hybridmoln med Azure

Modul 10 – Hybridmoln med Azure

Hur man använder Azure för att bygga en publik lösning med flera integrerade maskiner eller applikationer där vissa delar ligger i molnet medan andra ligger internt (eller i ett annat moln).

Modul 11 – Utvecklingsverktygens integration

Modul 11 – Utvecklingsverktygens integration

Hur man strömlinjeformar sin utveckling genom att använda utvecklingsverktyg som integrerar i den molnmiljö man använder.

Modul 12 – Säkerhet (i moln)

Modul 12 – Säkerhet (i moln)

Hur funktionalitet och dataintegritet säkerställs i molnlösningar. Olika krav på olika applikationer. Genomgång av de verktyg som finns.

Modul 13 – Kubernets

Modul 13 – Kubernets

Innehåll sätts utefter kompetens och behov.

Modul 14 - AWS Discovery day

Modul 14 – AWS Discovery day

Utbildningen innehåller introduktion till Cloud och AWS, översikt över AWS Services samt översikt över säkerhet och efterlevnad.

Intresseanmälan Talangprogram Cloudutvecklare

*” anger obligatoriska fält

E-post*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vill ditt företag också ha ett talangprogram med oss?

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.