Sandviks och Framtidens traineeprogram – En mix av trygghet och utveckling i starten på karriären 

Att kliva in i arbetslivet efter avslutade studier är en milstolpe som många möter med både spänning och osäkerhet. För Vilma och Gabriella, två deltagare i Framtidens och Sandviks tranieeprogram, har denna övergång varit en resa av lärande, utveckling och personlig tillväxt.  

Traineeprogrammet – Din bro mellan studier och arbetslivet 

Genom att delta i tranieeprogrammet tar nyexaminerade studenter steget från akademisk miljö till arbetslivet i ett program som fokuserar på kompetensutveckling, personlig utveckling och gemenskap. Genom regelbundna utbildningsdagar och aktiviteter får deltagarna i programmet en stark grund för att snabbt kunna skapa värde på den nya arbetsplatsen.

”Det bästa med traineeprogrammet är att man får en mjukstart in i arbetslivet och att man är ny tillsammans med andra. Det gör att man från dag ett har ett sammanhang. Min resa här har varit väldigt lärorik och utvecklande, men samtidigt har jag haft väldigt kul.”

– Vilma Hurtigh Grabe, processingenjör och trainee på Sandvik Coromant i Gimo.

Gabriella Johansson Segervall som gick traineeprogrammet 2022 lyfter fram den värdefulla gemenskapen och stödet som traineeprogrammet erbjuder.


”Att man börjar samtidigt som andra och att man alltid har en grupp att vända sig till, det är väldigt värdefullt. Jag har fortfarande kontakt med dem som jag gick traineeprogrammet tillsammans med.”

– Gabriella Johansson Segervall, utvecklingsingenjör på Sandvik Coromant. 

Sandvik Coromant – Ett företag i framkant 

Sandvik Coromant formar framtiden till en mer hållbar plats, där maskinteknik och tekniska lösningar hjälper till att lösa morgondagens utmaningar. De tror på att forma framtiden tillsammans och strävar ständigt efter att flytta fram gränserna för vad som är möjligt. Enligt Sandvik Coromant är det medarbetarna som gör det möjligt.  

– Det finns en enorm kunskap och erfarenhet inom företaget och det är inspirerande att jobba på ett företag som redan befinner sig så mycket i framkant när det gäller den tekniska utvecklingen. Vi jobbar ju med framtiden hela tiden. Det är det som gör Sandvik speciellt, berättar Vilma. 

Gabriella beskriver för oss om Sandviks dedikation till individuell utveckling och betydelsen av att vara en del av ett företag som tror på sina medarbetare.
– Sandvik Coromant är väldigt måna om att deras anställda får möjlighet att utvecklas samtidigt som man känner att man är en viktig del av Sandviks utveckling, det är en väldigt rolig och häftig känsla. 

Årets traineeprogram hos Sandvik Coromant 

Hösten 2024 startar Framtidens och Sandvik Coromants nästa traineeprogram där du som snart tar examen eller är junior i branschen har chansen att kickstarta din karriär tillsammans med andra i ett program som är skräddarsytt för din personliga och professionella utveckling. 

Vi frågade Vilma och Gabriella vad de skulle vilja skicka med till dem som funderar på att söka till årets traineeprogram hos Sandvik Coromant i Gimo.  
 
– Bara sök! Tveka inte! Om du vill få den bästa starten i ditt arbetsliv och en fot in i ett stort, svenskt, globalt företag då är det här vägen du ska gå. Det finns inget bättre sätt att komma in på arbetsmarknaden!”. 

Vill du vara en av dem få som får chansen att börja din karriär i traineeprogrammet hos Sandvik Coromant? Läs mer och ansök här