Så minskar du personalomsättningen – 5 tips

Plötsligt står du där; något fattas hos dig som arbetsgivare och du undrar hur du ska minska personalomsättningen. Att hitta nya medarbetare kan vara en svår sak, därför gäller det att tänka proaktivt (och positivt). Men hur ska du behålla anställda som tillför så mycket värde på din arbetsplats? 

Bygg din arbetsplats kring följande 5 punkter:

1.    Trygg arbetsmiljö 

Arbetsplatser som leds av chefer som tummar på etiska värderingar och har ett omoraliskt beteende får räkna med att det blir svårt att knyta till sig, och behålla personal. Alla vill vara stolta över arbetet de går till, eftersom de i hög grad identifierar sig med sin arbetsplats. Du kan alltså räkna med att en otrygg arbetsmiljö skapar oengagerade medarbetare och talanger som till slut säger upp sig. Se till att du som arbetsgivare är en trygg punkt i dina medarbetares liv så att dina medarbetare trivs med företagskulturen. Försök få till en företagskultur där värderingarna speglas i bolaget och där personalvård är a och o. Detta är nämligen något som spelar allt större roll för välmående.

2.    Planerad glädje på jobbet

Bekräftelse av den man är och uppskattning för det arbete man utför kan låta självklart, men glöms ofta bort. Har du kul, känner dig uppskattade och trivs på jobbet tar du med dig det hem. Den positiva effekten av arbetet påverkar således din privata sfär. Skapa struktur för att ge dina medarbetare tid för skratt och gemenskap. Att dra ihop en afterwork eller andra gemensamma festligheter gör mycket för sammanhållningen, men även under arbetstid träna tillsammans eller göra lunchutmaningar är viktigt. På sikt kan detta minska personalomsättningen, då ditt företag blir svårare att skilja sig från på grund av de goda relationer man skapat.

3.    Våga tänka framåt.

För att din medarbetare inte ska tappa motivationen efter att ha utfört samma arbete en längre tid krävs det att du som närmsta chef uppmärksammar de små och stora sakerna som din medarbetare gör bra, men även de saker hen kan bli bättre på. Som chef har du en möjlighet att se utvecklingspotential och ge en hjälpsam push framåt så att dina anställda aktivt utvecklas och känner att de växer i både kompetens och på ett personligt plan.

4.    Rekrytera rätt

Något som påverkar teamet mer än allt annat är vilka personer som ansluter till arbetsplatsen. Ibland kan rekrytering vara svårt, jättesvårt. Det tycker till och med vi, som faktiskt dagligen arbetar med rekrytering. Men det finns olika sorters tester och processer som du kan använda dig av för att hitta rätt personer. Vi rekommenderar att du använder dig av evidensbaserad rekrytering med situationsanpassade (SBR) frågor och semistrukturerade intervjuer för att säkerställa att du anställer både jämställt och forskningsbaserat. Vid rätt tillfälle är arbets-, personlighets- och logiktester också bra alternativ för att försäkra dig om att personen kommer klara av uppgiften, passa för rollen den sökt och passa in i teamet.