Rekrytering Teknik


Genom kompetensbaserad rekrytering hjälper vi dig att hitta ingenjörstalanger med rätt kompetens inom teknik.

Vill du ha hjälp att hitta personal?

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
image

Rekrytering av teknik-talanger tillsammans med Framtiden

Framtiden rekryterar talanger inom teknik till både stora och små företag inom en rad olika områden. Vår utgångspunkt är alltid att först säkerställa behovet ni har som företag, för att därefter kunna matcha er med de mest kompetenta kandidaterna inom industri, fältarbete eller projekt. Vi har tekniken, nätverket och kunskapen för att hitta de bästa kandidaterna till ditt team. Tillsammans med oss kan du bygga en stark och innovativ teknik-avdelning.

image

“Det viktiga för mig i mitt arbete är att våra medarbetare ska trivas och tycka att det är riktigt roligt och härligt att komma till arbetet.”

Daniel Johansson, Sektionschef AFRY

Exempeltjänster inom teknik

Arbetet består ofta av att programmera, konstruera, testa och verifiera elektrotekniska system. Jobbet kan inkludera både hård- och mjukvara. Digitaliseringen inom både företag och samhället innebär en rad möjligheter för elektronikingenjörer framöver.

Som energiingenjör kan du jobba inom ett flertal olika fält för energieffektiva lösningar. En energiingenjör arbetar exempelvis för att effektivisera energiproduktionen hos solceller eller hitta lösningar för att minska energisvinn i tekniska och elektroniska system.

En maskiningenjör kan ha en mängd varierande arbetsuppgifter som exempelvis utveckling av driftsystem och maskiner eller underhåll och service i produktion på företag. Som maskiningenjör är du nödvändig i många steg under processen för konstruktion och produktion.

Som teknisk projektledare förväntas du ha förståelse inom flera områden i de olika tjänsterna som är inblandade i företagets projekt. En teknisk projektledare har oftast kontakt med kund och ser till att projekt når deadline inom givna budgetangivelser.

En VA projektör jobbar med att ta fram modeller och ritningar för vatten och avlopp. Jobbet innebär även att skapa tekniska beskrivningar och ta fram juridiska handlingar för olika VA-projekt. Som VA Projektör jobbar du med tekniska, administrativa och även juridiska delar av processen.

Rollen som VVS-ingenjör innebär exempelvis arbete med projektledning då du ansvarar för värme, ventilation och sanitetssystem i hem och på arbetsplatser. Du kan komma att sitta med planritningar i CAD eller liknande rit- och beräkningsverktyg för att planera effektiva system och lösningar.

image

Sökkanaler

Vi strävar hela tiden efter att hitta nya vägar att sammanföra jobbsökare och företag. Här är några av de sökkanaler vi använder oss av.

  • Mässor & Event
  • Annonsportaler
  • Studentregister
  • Sociala medier
  • Föreläsningar
  • Digital annonsering
  • Studentportaler
  • Framtidens CV-databas
  • Kandidatregister
image

Rekryteringsprocessen

När rätt person möter rätt arbetsplats uppstår magi. Det strävar vi efter att skapa tillsammans.

1. Behovsanalys & tidplan
Kundansvarig på Framtiden träffar dig för att se över dina behov samt sätta en tidsplan för rekryteringen.

2. Kravspecifikation
När du bestämt dig för att ta hjälp av oss träffar vår kundansvarig och rekryterare dig för att fördjupa kravprofilen med de kompetenser som efterfrågas. Vår rekryterare skapar förutsättningar för att genomföra en evidensbaserad rekrytering. Fokus är att hitta kandidaterna med störst potential att bli bra medarbetare hos er.

3. Annonsering
Vår rekryterare publicerar annonser på Framtidens hemsida, våra annonsportaler samt sociala medier.

4. Sökning och urval
Vår rekryterare granskar inkomna ansökningar och söker efter kandidater i våra nätverk och databaser. Rekryteraren genomför eventuella tester med kandidaterna och gör därefter ett urval baserat på de kompetenser vi tillsammans identifierat.

5. Intervju
Vår rekryterare intervjuar potentiella kandidater med hjälp av evidensbaserad intervjuteknik som syftar till att verifiera de efterfrågade kompetenserna.

6. Referenstagning
Vår rekryterare hämtar in referenser från tidigare arbetsplatser eller skolor i syfte att verifiera kandidaternas kompetenser och egenskaper.

7. Kandidatinformation
Videomöte tillsammans med vår rekryterare som redogör för hur urvalet sett ut och vilken kandidat vi finner bäst lämpad för att träffa dig i en intervju. Rekryteraren förbereder dig inför kommande intervju och du får möjlighet att ställa frågor om kandidaten. Målet är att tillsammans skapa förutsättningar för en lyckad intervju.

8. Kandidatpresentation
Vår rekryterare presenterar de mest lämpade kandidaterna för dig. Du fattar därefter beslut om vilken eller vilka kandidater du vill träffa. Vid kandidatpresentationen har du möjlighet att genomföra en fördjupad intervju och verifiera kandidaternas kompetens. Här finns rekryteraren med som stöd. Därefter fattar du beslut om anställning. 

9. Start och uppföljning
Kandidaten börjar sitt uppdrag som konsult hos dig med anställning via Framtiden, eller vid en direktrekrytering, som anställd hos dig. Vid en konsultlösning har vår konsultansvarig kontakt med konsulten under hela uppdraget samt följer upp hur samarbetet fortlöper för att säkerställa att båda parter är nöjda. 

Fortsatt samarbete
Vi ser långsiktigt på våra kundrelationer och vår målsättning är att få hjälpa er vid nästa rekrytering.