Rekrytering Marknadsföring


Med hjälp av kompetensbaserad rekrytering inom marknadsföring och kommunikation kan vi hitta ert företags ansikte och röst utåt.

Vill du ha hjälp att hitta personal?

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
image

En synlig rekrytering – kommunikation & marknadsföring

I dagens samhälle är träffsäker kommunikation och målmedveten synlighet avgörande för att företag ska göra ett avtryck i den hårda konkurrensen. Vi hjälper dig att rekrytera talanger inom marknadsföring och kommunikation som kan få ert företag att växa och stärka ert varumärke.

Vi är specialiserade på att hjälpa dig att hitta de bäst lämpade talangerna till just ditt specifika företag.

Växande rekrytering inom digital marknadsföring

Idag finns det en snabbt växande efterfrågan av rekrytering inom digital marknadsföring då en stor del av den nutida kommunikationen kräver förståelse inom digitala tjänster som Google Ads och sociala mediekanaler. Vi på framtiden har länge arbetat med rekrytering inom marknadsföring, och har varit med under tiden som efterfrågan av digitala kompetenser har ökat. Det ger oss såklart ett försprång i relation till den nutida arbetsmarknaden och en trygghet i vår rekrytering. Digital marknadsföring kräver digitala kompetenser – vi på Framtiden kan hjälpa dig och ditt företag att hitta rätt!

image

Vad kan en rekrytering inom marknadsföring göra för dig?

Marknadsföring är en bred yrkeskategori som kan inkludera krav på en rad olika kompetenser även inom en och samma arbetsplats.

Med rekrytering inom marknadsföring kan du hitta experter på design och form som ser till att företagets material och kommunikation följer samma enhetliga stil och ger en professionell känsla utåt.

Det finns även skickliga språkexperter som kan se till att fånga er målgrupp och hålla era läsare intresserade. Genom kommunikation i text och bild kan de sälja in era tjänster och erbjudanden.

Du hittar även utvecklare som kan hålla organisationens hemsida uppdaterad och utveckla interna system, experter på digitala plattformar och projektledare som ansvarar för att styra alla dessa personer mot samma mål. Hör av dig till oss så hjälper vi dig med rekrytering inom marknadsföring, kommunikation och design, oavsett yrkesroll.

image

“Vi lägger starkt fokus på att följa med i branschutvecklingen vad det gäller marknadstjänster. Den digitala utvecklingen skapar nya förutsättningar för företag, men bara med rätt människor på plats.”

Andreas Evermyr, Marknadschef Framtiden AB

Exempeltjänster inom marknadsföring

En grafisk designer jobbar med de estetiska element som har en koppling till en eller flera organisationer. Det innefattar exempelvis design av logotyper, grafiska profiler och bildspråk för både intern och extern kommunikation. En grafisk designer kan många gånger även få i uppdrag att designa hemsidor.

En projektledare inom marknad är vanligtvis personen som knyter ihop trådarna från de olika rollerna i ett marknadsteam. Som projektledare ansvarar man oftast för kundkontakt och tidsplaner för att se till att olika projekt kommer framåt och når målet utefter kundens eller arbetsgivarens förväntningar.

En UX designer arbetar med att anpassa en tjänst eller produkt utifrån ett användarperspektiv. UX – som står för user experience – handlar om att granska en kund eller användares beteende och ändra eller skapa design för att förenkla, förbättra och tydliggöra produkter, tjänster eller kommunikation.

Som webbdesigner ansvarar du för grafiska element och funktionalitet hos en eller flera webbsidor. Inom webbdesign ingår det att sätta sig in i olika webbplattformar för att se vad det finns för möjligheter och begränsningar för att sedan designa en hemsida som uppfyller det önskade syftet.

Webbutvecklare är ett brett yrke som innefattar en mängd olika programmeringsspråk och processer. Som webbutvecklare ansvarar du för att skapa hemsidor ur ett tekniskt perspektiv med olika funktioner som efterfrågas av kund eller arbetsgivare.  

image

Sökkanaler

Vi strävar hela tiden efter att hitta nya vägar att sammanföra jobbsökare och företag. Här är några av de sökkanaler vi använder oss av.

  • Mässor & Event
  • Annonsportaler
  • Studentregister
  • Sociala medier
  • Föreläsningar
  • Digital annonsering
  • Studentportaler
  • Framtidens CV-databas
  • Kandidatregister
image

Rekryteringsprocessen

När rätt person möter rätt arbetsplats uppstår magi. Det strävar vi efter att skapa tillsammans vid IT rekrytering.

1. Behovsanalys & tidplan
Kundansvarig på Framtiden träffar dig för att se över dina behov samt sätta en tidsplan för rekryteringen. 

2. Kravspecifikation
När du bestämt dig för att ta hjälp av oss träffar vår kundansvarig och rekryterare dig för att fördjupa kravprofilen med de kompetenser som efterfrågas. Vår rekryterare skapar förutsättningar för att genomföra en evidensbaserad rekrytering. Fokus är att hitta kandidaterna med störst potential att bli bra medarbetare hos er.

3. Annonsering
Vår rekryterare publicerar annonser på Framtidens hemsida, våra annonsportaler samt sociala medier.

4. Sökning och urval
Vår rekryterare granskar inkomna ansökningar och söker efter kandidater i våra nätverk och databaser. Rekryteraren genomför eventuella tester med kandidaterna och gör därefter ett urval baserat på de kompetenser vi tillsammans identifierat.

5. Intervju
Vår rekryterare intervjuar potentiella kandidater med hjälp av evidensbaserad intervjuteknik som syftar till att verifiera de efterfrågade kompetenserna.

6. Referenstagning
Vår rekryterare hämtar in referenser från tidigare arbetsplatser eller skolor i syfte att verifiera kandidaternas kompetenser och egenskaper.

7. Kandidatinformation
Videomöte tillsammans med vår rekryterare som redogör för hur urvalet sett ut och vilken kandidat vi finner bäst lämpad för att träffa dig i en intervju. Rekryteraren förbereder dig inför kommande intervju och du får möjlighet att ställa frågor om kandidaten. Målet är att tillsammans skapa förutsättningar för en lyckad intervju.

8. Kandidatpresentation
Vår rekryterare presenterar de mest lämpade kandidaterna för dig. Du fattar därefter beslut om vilken eller vilka kandidater du vill träffa. Vid kandidatpresentationen har du möjlighet att genomföra en fördjupad intervju och verifiera kandidaternas kompetens. Här finns rekryteraren med som stöd. Därefter fattar du beslut om anställning. 

9. Start och uppföljning
Kandidaten börjar sitt uppdrag som konsult hos dig med anställning via Framtiden, eller vid en direktrekrytering, som anställd hos dig. Vid en konsultlösning har vår konsultansvarig kontakt med konsulten under hela uppdraget samt följer upp hur samarbetet fortlöper för att säkerställa att båda parter är nöjda. 

Fortsatt samarbete
Vi ser långsiktigt på våra kundrelationer och vår målsättning är att få hjälpa er vid nästa rekrytering.