IT Rekrytering


Genom evidensbaserad IT rekrytering hjälper vi dig att hitta personal med rätt kompetens.

Vill du ha hjälp att hitta personal?

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
image

Rekrytering av IT-talanger

IT är en dynamisk bransch med intensivt kunskapsfokus och stark konkurrens om arbetskraften. Det tekniska landskapet förändras ständigt, vilket kräver att man ständigt håller sig uppdaterad.

När vi hjälper er med rekrytering inom IT är vår målsättning att identifiera den perfekta kandidaten med rätt kompetens och kunskaper för att passa er situation och era specifika behov.

Som kund till oss hyr eller rekryterar du professionella talanger med kunskap och spetskompetens inom IT.

image

Framtiden vid IT bemanning och rekrytering

Vi på Framtiden kan hjälpa dig med både bemanning och rekrytering inom IT för att hitta talanger som uppfyller just ditt behov. Vår förståelse för IT-industrin tillsammans med vårt breda kontaktnät gör att vi kan hitta de specifika kompetenser du efterfrågar och kan presentera en kandidat som har de kunskaper och erfarenheter som krävs. Oavsett om behovet är temporärt eller långvarigt ser vi till att dina krav blir uppfyllda.

Är du i behov av IT bemanning eller rekrytering, kontakta oss så hjälper vi dig genom hela processen tills att tjänsten är tillsatt. 

image

“Vi har ett samarbete sedan flera år tillbaka som bevisat varit väldigt lyckat. Vi är flera personer, inklusive mig själv, som har kommit in via Framtiden och får utvecklas och växa.”

Martin Andersson, Manager PLM & Digital Infrastructure Husqvarna Group

Exempeltjänster för IT-konsulter

Som nätverksanalytiker ansvarar du för att sammankoppla datorer och kommunikationssystem över ett eller flera nätverk. En nätverksanalytiker förväntas utvärdera ett företags behov av kommunikationsverktyg och sedan föreslå olika lösningar som passar företaget.

Som IT Projektledare är din uppgift dels att ta fram systemlösningar anpassade efter kunden. Du ser även till att projekten följer modellen och diverse kvalitetskrav. En IT projektledare ser även till att projekt håller tidsplan och budget och kan många gånger ha i uppgift att dokumentera processen.

Som servertekniker arbetar med installation, underhåll och felsökningar av serversystem på kontor eller anläggningar. Du ansvarar oftast för att utvärdera systemen och hantera eventuella uppdateringar vid behov, samt integreringar med befintliga nätverk.

En testingenjör testar utvecklad hårdvara eller mjukvara för att se till att de håller standard och kvalitet innan de går ut till kund eller marknad. Yrket innebär en hel del problemlösning för att kunna hitta olika brister och se lösningar för att åtgärda problemet för att få produkten vidare.

Utvecklare jobbar med alla möjliga tekniska lösningar inom webb, mjukvara, spel eller IT-system. Rollen innebär mycket problemlösning och samarbete med eventuella designers och projektledare. Som utvecklare behöver du ha förståelse för olika kodspråk som används på din arbetsplats.

image

Sökkanaler

Vi strävar hela tiden efter att hitta nya vägar att sammanföra jobbsökare och företag. Här är några av de sökkanaler vi använder oss av.

  • Mässor & Event
  • Annonsportaler
  • Studentregister
  • Sociala medier
  • Föreläsningar
  • Digital annonsering
  • Studentportaler
  • Framtidens CV-databas
  • Kandidatregister
image

Rekryteringsprocessen

När rätt person möter rätt arbetsplats uppstår magi. Det strävar vi efter att skapa tillsammans vid IT rekrytering.

1. Behovsanalys & tidplan
Kundansvarig på Framtiden träffar dig för att se över dina behov samt sätta en tidsplan för rekryteringen. 

2. Kravspecifikation
När du bestämt dig för att ta hjälp av oss träffar vår kundansvarig och rekryterare dig för att fördjupa kravprofilen med de kompetenser som efterfrågas. Vår rekryterare skapar förutsättningar för att genomföra en evidensbaserad rekrytering. Fokus är att hitta kandidaterna med störst potential att bli bra medarbetare hos er.

3. Annonsering
Vår rekryterare publicerar annonser på Framtidens hemsida, våra annonsportaler samt sociala medier.

4. Sökning och urval
Vår rekryterare granskar inkomna ansökningar och söker efter kandidater i våra nätverk och databaser. Rekryteraren genomför eventuella tester med kandidaterna och gör därefter ett urval baserat på de kompetenser vi tillsammans identifierat.

5. Intervju
Vår rekryterare intervjuar potentiella kandidater med hjälp av evidensbaserad intervjuteknik som syftar till att verifiera de efterfrågade kompetenserna.

6. Referenstagning
Vår rekryterare hämtar in referenser från tidigare arbetsplatser eller skolor i syfte att verifiera kandidaternas kompetenser och egenskaper.

7. Kandidatinformation
Videomöte tillsammans med vår rekryterare som redogör för hur urvalet sett ut och vilken kandidat vi finner bäst lämpad för att träffa dig i en intervju. Rekryteraren förbereder dig inför kommande intervju och du får möjlighet att ställa frågor om kandidaten. Målet är att tillsammans skapa förutsättningar för en lyckad intervju.

8. Kandidatpresentation
Vår rekryterare presenterar de mest lämpade kandidaterna för dig. Du fattar därefter beslut om vilken eller vilka kandidater du vill träffa. Vid kandidatpresentationen har du möjlighet att genomföra en fördjupad intervju och verifiera kandidaternas kompetens. Här finns rekryteraren med som stöd. Därefter fattar du beslut om anställning. 

9. Start och uppföljning
Kandidaten börjar sitt uppdrag som konsult hos dig med anställning via Framtiden, eller vid en direktrekrytering, som anställd hos dig. Vid en konsultlösning har vår konsultansvarig kontakt med konsulten under hela uppdraget samt följer upp hur samarbetet fortlöper för att säkerställa att båda parter är nöjda. 

Fortsatt samarbete
Vi ser långsiktigt på våra kundrelationer och vår målsättning är att få hjälpa er vid nästa rekrytering.