Rekrytering Ingenjör


Vi på Framtiden jobbar ständigt med rekrytering av ingenjörer och kan med vår expertis hjälpa dig att nå ut till passande kandidater under er rekryteringsprocess.

Rekrytera ingenjör med rätt kompetens

Ingenjörer besitter över lag samma grundkunskaper och förståelser, men har under utbildning och arbetserfarenhet förgrenat ut i en mängd olika specialkompetenser och nischer, som exempelvis maskiningenjörer, dataingenjörer och designingenjörer. De som jobbar inom dessa vet ofta vilka jobb de är lämpad för, men du som ska rekrytera ingenjör bör också veta vilka kunskaper de olika generellt har och vem som tillför mest i en framtida anställning.

image

Rekrytera rätt

För att hitta den perfekta personen till er arbetsplats, arbetar vi tillsammans med er för att utforma en noggrann kravspecifikation. Vi kartlägger vilka kompetenser, egenskaper och utvecklingspotential ni söker hos en kollega. Genom att samarbeta med er för att definiera era behov och förväntningar kan vi säkerställa att vi identifierar kandidater som passar perfekt in i er organisation.

Det är det lämpligt att fundera över om den nya anställda ska komplettera eller kopiera den kompetens som finns på arbetsplatsen idag. Att kopiera är smart och passande på en arbetsplats där många ska utföra samma uppdrag individuellt. Ur ett större sammanhang kan det vara smartare att komplettera kompetenser så att personalstyrkan kan växa inom en bredare expertis och bidra med nya synpunkter inom verksamheten.

Investera tid för en bra matchning

Ett av de mest värdefulla verktygen för att hitta rätt medarbetare är tid. Genom att ge tillräckligt med tid till rekryteringsprocessen, säkerställer du att intervjuaren har möjlighet att träffa så många potentiella kandidater som möjligt. På så sätt minimerar du risken att missa din framtida stjärna genom att skynda igenom anställningsprocessen och anställa den första kompetenta personen som dyker upp.

Om du själv inte har tillräckligt med tid till förfogande kan du överväga att ta hjälp av andra för att genomföra intervjuerna. Men som beslutsfattare är det viktigt att du avsätter tid för återkoppling och uppföljning så att rekryteringsprocessen kommer vidare.

image

Brist på rätt spetskompetens vid ingenjör rekrytering

Med alla olika expertisområden och ingenjörskategorier blir det emellanåt svårt att hitta rätt vid ingenjör rekrytering. Som arbetsgivare eller HR är du antagligen trött på att höra om branschens kompetensbrist, men när en ingenjör kan jobba med allt från maskinerier till systemutveckling är det inte alltid lätt att hitta personal som är nischade inom specifika fokusområden.

Ingenjörer med rätt spetskompetens kan vara svåra att hitta, därför blir en korrekt rekryteringsprocess otroligt viktig. Men en professionell och framåtdriven rekrytering hinner man nå ut till passande ingenjörer medan de fortfarande finns på arbetsmarknaden. Vi på framtiden vet var man ska leta för att hitta de rätta kompetenserna och hjälper dig gärna vid ingenjör rekrytering så att processen blir effektiv, rättvis och korrekt.

Stor konkurrens inom rekrytering av ingenjörer

Med experthjälp får du hjälp att sticka ut ur mängden men också en partner som vet vad arbetssökande förväntar sig från en professionell rekrytering. Inom en bransch där alla arbetsgivare är ute efter den bästa kompetensen inom respektive ingenjörsområde kan vi vara till stor hjälp för att nå ut till arbetssökande talanger och spegla en professionell bild av er verksamhet.

Exempeltjänster inom ingenjör

Arbetet består ofta av att programmera, konstruera, testa och verifiera elektrotekniska system. Jobbet kan inkludera både hård- och mjukvara. Digitaliseringen inom både företag och samhället innebär en rad möjligheter för elektronikingenjörer framöver.

Som energiingenjör kan du jobba inom ett flertal olika fält för energieffektiva lösningar. En energiingenjör arbetar exempelvis för att effektivisera energiproduktionen hos solceller eller hitta lösningar för att minska energisvinn i tekniska och elektroniska system.

En maskiningenjör kan ha en mängd varierande arbetsuppgifter som exempelvis utveckling av driftsystem och maskiner eller underhåll och service i produktion på företag. Som maskiningenjör är du nödvändig i många steg under processen för konstruktion och produktion.

En audioingenjör hanterar tekniska moment av ljudproduktion, som högtalarsystem, mikrofonanslutningar, och ljudinställningar. Som audioingenjör kan du jobba med allt från att få till bra ljud för konferenssystem eller biosystem till högtalar-uppsättningar på konserter.

En labbingenjör kontrollerar innehåll i olika livsmedel och kemiska produkter som används i samhället. Rollen varierar mycket baserat på tidigare utbildning och kan innefatta allt från framtagning av nya läkemedel till utveckling och test-processer av hållbara målarfärger.

Rollen som VVS-ingenjör innebär exempelvis arbete med projektledning då du ansvarar för värme, ventilation och sanitetssystem i hem och arbetsplatser. Du kan komma att sitta med planritningar i CAD eller liknande rit- och beräkningsverktyg för att planera effektiva system och lösningar.

image

“Mina första månader på jobbet har varit otroligt utvecklande. Sprängfyllda med information och framför allt så har jag haft väldigt roligt tillsammans med mina kollegor.”

Åsa Eliasson, Processingenjör Granitor via Framtiden

image

Sökkanaler

Vi strävar hela tiden efter att hitta nya vägar att sammanföra jobbsökare och företag. Här är några av de sökkanaler vi använder oss av.

  • Mässor & Event
  • Annonsportaler
  • Studentregister
  • Sociala medier
  • Föreläsningar
  • Digital annonsering
  • Studentportaler
  • Framtidens CV-databas
  • Kandidatregister
image

Rekryteringsprocessen

När rätt person möter rätt arbetsplats uppstår magi. Det strävar vi efter att skapa tillsammans vid IT rekrytering.

1. Behovsanalys & tidplan
Kundansvarig på Framtiden träffar dig för att se över dina behov samt sätta en tidsplan för rekryteringen. 

2. Kravspecifikation
När du bestämt dig för att ta hjälp av oss träffar vår kundansvarig och rekryterare dig för att fördjupa kravprofilen med de kompetenser som efterfrågas. Vår rekryterare skapar förutsättningar för att genomföra en evidensbaserad rekrytering. Fokus är att hitta kandidaterna med störst potential att bli bra medarbetare hos er.

3. Annonsering
Vår rekryterare publicerar annonser på Framtidens hemsida, våra annonsportaler samt sociala medier.

4. Sökning och urval
Vår rekryterare granskar inkomna ansökningar och söker efter kandidater i våra nätverk och databaser. Rekryteraren genomför eventuella tester med kandidaterna och gör därefter ett urval baserat på de kompetenser vi tillsammans identifierat.

5. Intervju
Vår rekryterare intervjuar potentiella kandidater med hjälp av evidensbaserad intervjuteknik som syftar till att verifiera de efterfrågade kompetenserna.

6. Referenstagning
Vår rekryterare hämtar in referenser från tidigare arbetsplatser eller skolor i syfte att verifiera kandidaternas kompetenser och egenskaper.

7. Kandidatinformation
Videomöte tillsammans med vår rekryterare som redogör för hur urvalet sett ut och vilken kandidat vi finner bäst lämpad för att träffa dig i en intervju. Rekryteraren förbereder dig inför kommande intervju och du får möjlighet att ställa frågor om kandidaten. Målet är att tillsammans skapa förutsättningar för en lyckad intervju.

8. Kandidatpresentation
Vår rekryterare presenterar de mest lämpade kandidaterna för dig. Du fattar därefter beslut om vilken eller vilka kandidater du vill träffa. Vid kandidatpresentationen har du möjlighet att genomföra en fördjupad intervju och verifiera kandidaternas kompetens. Här finns rekryteraren med som stöd. Därefter fattar du beslut om anställning. 

9. Start och uppföljning
Kandidaten börjar sitt uppdrag som konsult hos dig med anställning via Framtiden, eller vid en direktrekrytering, som anställd hos dig. Vid en konsultlösning har vår konsultansvarig kontakt med konsulten under hela uppdraget samt följer upp hur samarbetet fortlöper för att säkerställa att båda parter är nöjda. 

Fortsatt samarbete
Vi ser långsiktigt på våra kundrelationer och vår målsättning är att få hjälpa er vid nästa rekrytering.

Vill du ha hjälp att hitta personal?

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.