Rekrytering Industri


Genom kompetensbaserad rekrytering hjälper vi dig att hitta rätt talanger med kompetens inom industri.

image

Rekrytera talanger inom industri tillsammans med Framtiden

Behöver ni rekrytera personal till ett lager eller er industri? Få tillgång till vårt kontaktnät och växla upp verksamheten med hjälp från oss. Vi har erfarenhet inom lager- och industribranschen och kan snabbt identifiera dina behov. Oavsett om ni har ett kortsiktigt behov eller söker personal för längre perioder har vi effektiv och kompetent personal.

image

“Sen jag började som talang här på Digital Solutions, har jag känt mig som en del i teamet. Jag har verkligen fått vara med i alla diskussioner. Jag brinner för att göra saker tillsammans med mitt team, vi jobbar som bäst och har som roligast när vi får jobba tillsammans.”

Jonna Lennartsson, iOS Developer Husqvarna Group via Framtiden

Exempeltjänster inom Industri

En elektriker arbetar inom en mängd olika områden som berör elinstallationer och underhåll. Rollen som elektriker innebär en mängd varierande arbetsplatser och allt från små till stora projekt. För att jobba som elektriker krävs en relevant utbildning och avslutad lärligsperiod.

Alla större byggen behöver en kontrollansvarig för att få påbörja byggarbetet. En kontrollansvarig ansvarar i byggherrens samråd för att ett bygge uppnår uppsatta samhällskrav, och därför är det viktigt att man som kontrollansvarig har en förståelse både för bygge och byggnationslagar.

Rollen som kyltekniker innebär att du bland annat arbetar med kyl- och värmepumpar som reglerar temperaturen i villor, fastigheter, butiker och liknande. Som kyltekniker jobbar man oftast med allt från felsökningar och underhåll till att installera systemen.

Mekaniker är en bred yrkesroll som sprider sig över flera arbetsområden. Som mekaniker har du oftast ansvar för att sköta och underhålla maskiner och utrustning inom industri. Det innefattar alla sorters arbetsuppgifter som förebyggande underhåll, reparation eller felsökningar.

En testingenjör testar utvecklad hårdvara eller mjukvara för att se till att de håller standard och kvalitet innan de går ut till kund eller marknad. Yrket innebär en hel del problemlösning för att kunna hitta olika brister och se lösningar för att åtgärda problemet för att få produkten vidare.

Vi rekryterar bland annat tjänster som elektriker, kontrollansvarig, kyltekniker, mekaniker & testingenjör

image

Sökkanaler

Vi strävar hela tiden efter att hitta nya vägar att sammanföra jobbsökare och företag. Här är några av de sökkanaler vi använder oss av.

  • Mässor & Event
  • Annonsportaler
  • Studentregister
  • Sociala medier
  • Föreläsningar
  • Digital annonsering
  • Studentportaler
  • Framtidens CV-databas
  • Kandidatregister
image

Rekryteringsprocessen

När rätt person möter rätt arbetsplats uppstår magi. Det strävar vi efter att skapa tillsammans vid IT rekrytering.

1. Behovsanalys & tidplan
Kundansvarig på Framtiden träffar dig för att se över dina behov samt sätta en tidsplan för rekryteringen. 

2. Kravspecifikation
När du bestämt dig för att ta hjälp av oss träffar vår kundansvarig och rekryterare dig för att fördjupa kravprofilen med de kompetenser som efterfrågas. Vår rekryterare skapar förutsättningar för att genomföra en evidensbaserad rekrytering. Fokus är att hitta kandidaterna med störst potential att bli bra medarbetare hos er.

3. Annonsering
Vår rekryterare publicerar annonser på Framtidens hemsida, våra annonsportaler samt sociala medier.

4. Sökning och urval
Vår rekryterare granskar inkomna ansökningar och söker efter kandidater i våra nätverk och databaser. Rekryteraren genomför eventuella tester med kandidaterna och gör därefter ett urval baserat på de kompetenser vi tillsammans identifierat.

5. Intervju
Vår rekryterare intervjuar potentiella kandidater med hjälp av evidensbaserad intervjuteknik som syftar till att verifiera de efterfrågade kompetenserna.

6. Referenstagning
Vår rekryterare hämtar in referenser från tidigare arbetsplatser eller skolor i syfte att verifiera kandidaternas kompetenser och egenskaper.

7. Kandidatinformation
Videomöte tillsammans med vår rekryterare som redogör för hur urvalet sett ut och vilken kandidat vi finner bäst lämpad för att träffa dig i en intervju. Rekryteraren förbereder dig inför kommande intervju och du får möjlighet att ställa frågor om kandidaten. Målet är att tillsammans skapa förutsättningar för en lyckad intervju.

8. Kandidatpresentation
Vår rekryterare presenterar de mest lämpade kandidaterna för dig. Du fattar därefter beslut om vilken eller vilka kandidater du vill träffa. Vid kandidatpresentationen har du möjlighet att genomföra en fördjupad intervju och verifiera kandidaternas kompetens. Här finns rekryteraren med som stöd. Därefter fattar du beslut om anställning. 

9. Start och uppföljning
Kandidaten börjar sitt uppdrag som konsult hos dig med anställning via Framtiden, eller vid en direktrekrytering, som anställd hos dig. Vid en konsultlösning har vår konsultansvarig kontakt med konsulten under hela uppdraget samt följer upp hur samarbetet fortlöper för att säkerställa att båda parter är nöjda. 

Fortsatt samarbete
Vi ser långsiktigt på våra kundrelationer och vår målsättning är att få hjälpa er vid nästa rekrytering.

Vill du ha hjälp att hitta personal?

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.