HR Rekrytering


Ta hjälp inför din rekryteringsprocess och låt oss på Framtiden hjälpa dig hitta rätt personal.

image

Rekrytering inom HR

Som rekryteringsföretag är vi övertygade om att en bra HR-avdelning har stor påverkan på din organisation. Med rätt personal på plats kan de spela en avgörande roll i att utveckla ditt företag och skapa en attraktiv arbetsmiljö.

Som ett rekryteringsföretag har vi också förmånen att dra nytta av ett omfattande nätverk inom HR-rekrytering. Det ger oss möjlighet att erbjuda dig ett spektrum av kompetenta kandidater som kan hjälpa till att skapa en effektiv och professionell HR-avdelning.

Framtidens rekrytering – HR och personalvetare

När du tar hjälp av oss med rekrytering inom HR och personalvetare kan du etablera en intern rekryteringsavdelning som antingen tar över eller förenklar rekryteringsprocesserna inom företaget i framtiden. Som erfarna rekryterare förstår vi de utmaningar och krav som HR-branschen ställer, och kan väga in vår expertis för att säkerställa att dina framtida anställda har en omfattande och relevant förståelse för rekryteringsprocesser och personalvetenskap.

image

“För mig som rekryterare är det extra viktigt att våra konsulter trivs på jobbet och vet hur de ska skapa värde för organisationen.”

Fredrik Svelander, Rekryterare Framtiden Stockholm

image

HR-rekrytering med experter

Vi som specialiserar oss på HR-rekrytering har inte bara gedigen expertis och erfarenhet inom HR-yrket, dess olika roller och ansvarsområden samt vilka färdigheter och egenskaper som är viktiga för att vara framgångsrik inom HR. Vi har även ett stort nätverk av kandidater och kan hjälpa till att definiera arbetsbeskrivningar och kravspecifikationer för att attrahera lämpliga kandidater. Vi hjälper er marknadsföra tjänster på olika kanaler och plattformar för att nå ut till kvalificerade HR-kandidater.

Exempeltjänster inom HR

Som administratör jobbar du oftast med att sammanställa rapporter och bidra med administrativa tjänster som assisterar flera roller inom företaget eller organisationen. Administratörer kan även arbeta som receptionister eller med bokföring, faktureringar och andra ekonomiska redovisningar.

Som HR generalist arbetar du med flera generella arbetsuppgifter inom HR. Rollen kan innebära uppgifter som rekrytering, stöttning, individärenden, medarbetarsamtal, introduktion och upplärning. Du uppdaterar även interna processer och material som arbetsledare kan använda i arbetet.

En HR business partner är någon som är expertkunnig inom HR frågor och hjälper en organisation ur ett större helhetsperspektiv för att styra och utveckla organisationens HR-agenda. Rollens syfte är att överse så företagets HR policys överensstämmer med deras målbild, syfte och behov.

People & culture manager är ett relativt nytt begrepp för en roll som innebär en mer progressiv approach till en HR tjänst. Rollen innebär att arbeta för ett produktivt, hållbart och positivt arbetsklimat, och många gånger kan en people & culture manager ha ansvar för att förbättra arbetsprocesser.

En rekryterare ansvarar för att driva anställningsprocesser från start tills det att en person är tillsatt på positionen. Rollen innebär mycket kontakt med både jobbsökande och arbetsledare, och tjänsten kräver i många fall en utbildning eller bakgrund inom HR.

Vi rekryterar bland annat tjänster som administratör, HR Business partner, People & Culture manager, rekryterare.

image

Sökkanaler

Vi strävar hela tiden efter att hitta nya vägar att sammanföra jobbsökare och företag. Här är några av de sökkanaler vi använder oss av.

  • Mässor & Event
  • Annonsportaler
  • Studentregister
  • Sociala medier
  • Föreläsningar
  • Digital annonsering
  • Studentportaler
  • Framtidens CV-databas
  • Kandidatregister
image

Rekryteringsprocessen

När rätt person möter rätt arbetsplats uppstår magi. Det strävar vi efter att skapa tillsammans vid IT rekrytering.

1. Behovsanalys & tidplan
Kundansvarig på Framtiden träffar dig för att se över dina behov samt sätta en tidsplan för rekryteringen. 

2. Kravspecifikation
När du bestämt dig för att ta hjälp av oss träffar vår kundansvarig och rekryterare dig för att fördjupa kravprofilen med de kompetenser som efterfrågas. Vår rekryterare skapar förutsättningar för att genomföra en evidensbaserad rekrytering. Fokus är att hitta kandidaterna med störst potential att bli bra medarbetare hos er.

3. Annonsering
Vår rekryterare publicerar annonser på Framtidens hemsida, våra annonsportaler samt sociala medier.

4. Sökning och urval
Vår rekryterare granskar inkomna ansökningar och söker efter kandidater i våra nätverk och databaser. Rekryteraren genomför eventuella tester med kandidaterna och gör därefter ett urval baserat på de kompetenser vi tillsammans identifierat.

5. Intervju
Vår rekryterare intervjuar potentiella kandidater med hjälp av evidensbaserad intervjuteknik som syftar till att verifiera de efterfrågade kompetenserna.

6. Referenstagning
Vår rekryterare hämtar in referenser från tidigare arbetsplatser eller skolor i syfte att verifiera kandidaternas kompetenser och egenskaper.

7. Kandidatinformation
Videomöte tillsammans med vår rekryterare som redogör för hur urvalet sett ut och vilken kandidat vi finner bäst lämpad för att träffa dig i en intervju. Rekryteraren förbereder dig inför kommande intervju och du får möjlighet att ställa frågor om kandidaten. Målet är att tillsammans skapa förutsättningar för en lyckad intervju.

8. Kandidatpresentation
Vår rekryterare presenterar de mest lämpade kandidaterna för dig. Du fattar därefter beslut om vilken eller vilka kandidater du vill träffa. Vid kandidatpresentationen har du möjlighet att genomföra en fördjupad intervju och verifiera kandidaternas kompetens. Här finns rekryteraren med som stöd. Därefter fattar du beslut om anställning. 

9. Start och uppföljning
Kandidaten börjar sitt uppdrag som konsult hos dig med anställning via Framtiden, eller vid en direktrekrytering, som anställd hos dig. Vid en konsultlösning har vår konsultansvarig kontakt med konsulten under hela uppdraget samt följer upp hur samarbetet fortlöper för att säkerställa att båda parter är nöjda. 

Fortsatt samarbete
Vi ser långsiktigt på våra kundrelationer och vår målsättning är att få hjälpa er vid nästa rekrytering.

Vill du ha hjälp att hitta personal?

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.