HR Rekrytering


Ta hjälp inför din rekryteringsprocess och låt oss på Framtiden hjälpa dig hitta rätt personal.

image

Rekrytering inom HR

Eftersom vi arbetar med rekrytering har vi stor respekt för att en bra HR-avdelning har stor påverkan på din organisation. Med rätt personal på plats kan de hjälpa dig att utveckla ditt företag och göra det till en attraktiv arbetsplats. Som ett rekryteringsföretag har vi även ett stort kontaktnät att nyttja vid HR rekrytering.

Framtidens rekrytering – HR och personalvetare

Genom att ta hjälp med rekrytering av HR och personalvetare skapar du en intern rekryteringsavdelning som tar över eller förenklar rekryteringsprocesserna inom företaget i framtiden. Vi som rekryterare vet hur våra vardagar ser ut och kan vid en HR rekrytering väga in vår expertis för yrket för att se till att din framtida anställda har relevant och omfattande förståelse för rekryteringsprocesser och personalvetenskap.

image

“För mig som rekryterare är det extra viktigt att våra konsulter trivs på jobbet och vet hur de ska skapa värde för organisationen.”

Fredrik Svelander, Rekryterare Framtiden Stockholm

Exempeltjänster inom HR

Som administratör jobbar du oftast med att sammanställa rapporter och bidra med administrativa tjänster som assisterar flera roller inom företaget eller organisationen. Administratörer kan även arbeta som receptionister eller med bokföring, faktureringar och andra ekonomiska redovisningar.

Som HR generalist arbetar du med flera generella arbetsuppgifter inom HR. Rollen kan innebära uppgifter som rekrytering, stöttning, individärenden, medarbetarsamtal, introduktion och upplärning. Du uppdaterar även interna processer och material som arbetsledare kan använda i arbetet.

En HR business partner är någon som är expertkunnig inom HR frågor och hjälper en organisation ur ett större helhetsperspektiv för att styra och utveckla organisationens HR-agenda. Rollens syfte är att överse så företagets HR policys överensstämmer med deras målbild, syfte och behov.

People & culture manager är ett relativt nytt begrepp för en roll som innebär en mer progressiv approach till en HR tjänst. Rollen innebär att arbeta för ett produktivt, hållbart och positivt arbetsklimat, och många gånger kan en people & culture manager ha ansvar för att förbättra arbetsprocesser.

En rekryterare ansvarar för att driva anställningsprocesser från start tills det att en person är tillsatt på positionen. Rollen innebär mycket kontakt med både jobbsökande och arbetsledare, och tjänsten kräver i många fall en utbildning eller bakgrund inom HR.

image

Sökkanaler

Vi strävar hela tiden efter att hitta nya vägar att sammanföra jobbsökare och företag. Här är några av de sökkanaler vi använder oss av.

  • Mässor & Event
  • Annonsportaler
  • Studentregister
  • Sociala medier
  • Föreläsningar
  • Digital annonsering
  • Studentportaler
  • Framtidens CV-databas
  • Kandidatregister
image

Rekryteringsprocessen

När rätt person möter rätt arbetsplats uppstår magi. Det strävar vi efter att skapa tillsammans.

1. Behovsanalys & tidplan
Kundansvarig på Framtiden träffar dig för att se över dina behov samt sätta en tidsplan för rekryteringen. 

2. Kravspecifikation
När du bestämt dig för att ta hjälp av oss träffar vår kundansvarig och rekryterare dig för att fördjupa kravprofilen med de kompetenser som efterfrågas. Vår rekryterare skapar förutsättningar för att genomföra en evidensbaserad rekrytering. Fokus är att hitta kandidaterna med störst potential att bli bra medarbetare hos er.

3. Annonsering
Vår rekryterare publicerar annonser på Framtidens hemsida, våra annonsportaler samt sociala medier.

4. Sökning och urval
Vår rekryterare granskar inkomna ansökningar och söker efter kandidater i våra nätverk och databaser. Rekryteraren genomför eventuella tester med kandidaterna och gör därefter ett urval baserat på de kompetenser vi tillsammans identifierat.

5. Intervju
Vår rekryterare intervjuar potentiella kandidater med hjälp av evidensbaserad intervjuteknik som syftar till att verifiera de efterfrågade kompetenserna.

6. Referenstagning
Vår rekryterare hämtar in referenser från tidigare arbetsplatser eller skolor i syfte att verifiera kandidaternas kompetenser och egenskaper.

7. Kandidatpresentation
Vår rekryterare presenterar de mest lämpade kandidaterna för dig. Du fattar därefter beslut om vilken eller vilka kandidater du vill träffa. Vid kandidatpresentationen har du möjlighet att genomföra en fördjupad intervju och verifiera kandidaternas kompetens. Här finns rekryteraren med som stöd. Därefter fattar du beslut om anställning. 

8. Start och uppföljning
Kandidaten börjar sitt uppdrag som konsult hos dig med anställning via Framtiden, eller vid en direktrekrytering, som anställd hos dig. Vår konsultansvarig har kontakt med konsulten under hela uppdraget samt följer upp hur samarbetet fortlöper för att säkerställa att båda parter är nöjda. 

9. Fortsatt samarbete
Vi ser långsiktigt på våra kundrelationer och vår målsättning är att få hjälpa er vid nästa rekrytering.

Kontakta oss

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Kontakta oss

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.