Outsourcing, in-house eller agil rekrytering: rekrytera dina talanger på ditt sätt

Din personalomsättning är relativt hög och du är i desperat behov av personal, men inte vilken personal som helst; du vill rekrytera ett stjärnskott. Känner du igen stressen som då kan infinna sig när du sitter med mängder av ansökningar framför dig? Större delen av rekryteringsprocessen består trots allt av att sålla bort de kandidater som tyvärr inte är relevanta.

Trots att erfarenhet kan vara viktigt så är det svårt att få en klar bild av någons personlighet innan du väl har träffat kandidaten i verkligheten. Du har troligtvis upplevt ett flertal gånger att personen som dyker upp på intervjun inte alls verkar överensstämma med den glänsande meritlistan som framstod på pappret. Detta är förstås något du vill undvika så mycket som möjligt. Men vad finns det för alternativ när det kommer till rekrytering – och vilket passar dig bäst?

Outsourcing rekrytering – en extern HR-avdelning

Det blir allt mer vanligt att hyra in extern hjälp när det kommer till rekrytering. Då använder du en extern HR-avdelning som används vid behov. Det kan vara antingen ett bemanningsföretag eller ett rekryteringsföretag som aktivt letar och filtrerar kandidater. Detta gör det möjligt för dig att istället fokusera på att utföra intervjuer med personer som faktiskt är relevanta för tjänsten. Något som underlättar processen är dock att (utöver kvalifikationer och erfarenheter) fundera över och vara tydlig med vilka egenskaper och personlighetsdrag som är viktiga för dig och ditt företag. Då kan rekryteraren lättare sålla bort kandidater med rätt meriter, men som inte skulle passa in i ditt företag. Det allra viktigaste är trots allt att du får in en person som kommer att fungera på ditt företag även om arbetsrollen förändras. 

In-house rekrytering – en intern HR-avdelning

En intern HR-avdelning har fördelen med att redan känna till och förstå ditt varumärke, företagskultur samt värderingar. Vilket gör att de redan har en förståelse för din organisation och vilken typ av person som skulle passa in. Det finns också en möjlighet att under en intervju inse att kandidaten skulle passa till en annan tjänst som ännu inte annonserats ut och på det sättet spara in tid inför framtida rekrytering. Däremot kan det ta lång tid och mycket resurser för dina interna rekryterare att sålla bort och hitta rätt kandidater. Speciellt om detta inte sköts av en specifik HR-avdelning utan att varje enskild avdelning tar hand om sin egen rekrytering. 

Agil rekrytering – ett externt team

Detta är ett mer modernt sätt att rekrytera på och man kan nästan säga att det är en blandning mellan både outsourcing och in-house-rekrytering. Du kan anlita ett rekryteringsföretag som jobbar agilt och satsar på att utbyta information och kunskap både sinsemellan sina rekryterare och med dig som kund. Kravlistor kan löpande ändras och det är en viktig del av processen för att hitta rätt person för tjänsten som du försöker fylla. Men återigen så är kandidaters kvaliteter och personlighet viktiga faktorer som bör lyftas högre än att uppnå varje punkt på kravlistan. Erfarenhet kommer de att få på ditt företag och en person som tillför något extra med sitt tankesätt kan vara mer värdefullt.

Ett agilt rekryteringsföretag kommunicerar flitigt internt och går igenom pågående uppdrag. Under dessa korta, effektiva möten är det lätt för dem att se om någon hittat en kandidat som skulle passa ditt företag bättre och därmed byta information. Så att ditt företag faktiskt får chansen att träffa och intervjua fler lämpliga kandidater. Fördelen med detta är att du har ett större externt team som samarbetar och snabbare kan hitta det du söker efter.