Kompetensbristen ligger inte bara hos kandidaten 

Upplever du att det är svårt att hitta rätt kompetens just nu? Det är du inte ensam om. Faktum är att IT och telecom-branschen den senaste tiden har påverkats märkbart av brist på rätt kompetenser. Men genom att investera i modern rekrytering ökar chanserna att hitta rätt kandidat. Låt oss vägleda dig! 

Brist på rätt kompetens är en följd av de senaste årens ökande tillväxt som å ena sidan lett till lägre arbetslöshet men å andra sidan försvårat möjligheten för arbetsgivare att hitta den efterfrågade kompetensen. Branschen uppger att i 41% av fallen har planerade expansioner av organisationen stoppats till följd av brist på arbetskraft. Denna utveckling ser vi såväl i Sverige som internationellt. Dessa utmaningar tvingar på en förändring i hur vi arbetar med rekrytering. Idag ser vi att en bidragande faktor till bristen beror på arbetsgivaren själva. Självlärda chefer utan utbildning leder till felrekryteringar som påverkar hela organisationskulturen. Vi förespråkar att öppna upp för ett mer innovativt och effektivt arbetssätt.

Problemet med självlärda chefer

Många organisationer tenderar att jobba med ett traditionellt förhållningsätt när det kommer till rekrytering, som i värsta fall helt saknar vetenskaplig förankring. Det beror i de flesta fall på att chefer i de högsta leden är självlärda inom rekrytering. Faktum är att 63% av alla chefer uppger att de saknar gedigen kunskap och utbildning om moderna rekryteringsstrategier. En internationell studie visar dessutom att 82% av besluten kring rekryteringen fattas av linjechefer. Det kan tänkas skapa ett tjänstegap om allt fokus på utbildning enbart läggs på de högsta cheferna och linjecheferna, de som faktiskt tar de viktiga besluten, prioriteras bort. Dessutom kan undermåliga rekryteringsprocesser i värsta fall innebära kostsamma felrekryteringar. 

Risken med felrekryteringar 

Vid ett brådskande behov av kompetens och resurser ökar risken för felrekryteringar. Om den nyanställde saknar den efterfrågade kompetensen och dessutom inte matchar med organisationskulturen riskerar det att leda till större kompetensbrist än innan. Den nya medarbetaren riskerar nämligen att skada kulturen så pass att andra medarbetare tappar förtroendet för ledningen och organisationen. Det är trots allt de befintliga medarbetarna som kommer arbeta närmst den nyanställda och deras perspektiv och behov är oerhört viktigt. I värsta fall leder det till att befintliga medarbetare med rätt kompetenser väljer att söka sig till andra arbetsplatser. Då infinner sig en ännu större kris.

Hur bör man arbeta istället? Vi listar tre goda råd på hur du bör tänka inför nästa rekrytering!

  • Låt rekryteringen ta sin tid! På lång sikt kan det vara värt att stå utan resurser ett tag för att hitta en kandidat med rätt kompetens som passar in i företagskulturen. För att underlätta i processen kan man använda sig av en extern partner för att spara in på tid men också öka chanserna att snabbare hitta rätt kandidat. En extern rekryterare har avsatt tid att bygga ett nätverk med lämpliga kandidater vilket underlättar sökandet efter rätt kompetens.  
  • Våga utmana traditionella mönster! Många av de traditionella delarna av en rekryteringsprocess kan idag bytas ut mot intelligenta datorprogram. En sådan investering kan skapa mer tillförlitliga processer då risken att processen påverkas av subjektiva fördomar minskar.  
  • Ta hjälp av experter på rekrytering! Låt en extern aktör ta över hela eller delar av rekryteringen. Vi strävar dagligen efter att våga utmana rekryteringsklimatet genom att använda oss av den senaste forskningen och innovativa verktyg som underlättar processen.  

Låt oss visa vägen för hur modern rekrytering eliminerar bristen på rätt kompetens. Vi vet med erfarenhet att rätt kompetens finns där ute och väntar på att möta just din organisation. Kontakta oss så berättar vi mer!  

Vill du ha hjälp att hitta personal?

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.