Evidensbaserad rekrytering: Vägen till framgångsrika anställningar 

Rekrytering spelar en avgörande roll när det handlar om att skapa framgångsrika och välmående organisationer. Att anställa rätt person till rätt jobb utgör en av de viktigaste delarna i att påverka ditt företags produktivitet och utveckling. Under lång tid har rekryteringsprocessen präglats av subjektiva beslut, baserade på personlig erfarenhet och magkänsla. När evidensbaserad rekrytering kom in i bilden omvärderades spelreglerna och möjligheterna till att landa träffsäkra och långsiktiga anställningar ökade avsevärt. 

Vad är evidensbaserad rekrytering? 

Evidensbaserad rekrytering kan ses som ett paradigmskifte i hur organisationer attraherar och väljer sin arbetskraft. Evidensbaserad rekrytering handlar om att använda vetenskapligt säkerställda metoder vid bedömning och urval av kandidater i en rekryteringsprocess. Det innefattar exempelvis vilka krav man baserar urvalet på och vilka urvalsmetoder man använder. Istället för att förlita sig på magkänsla och tidigare erfarenheter, är evidensbaserad rekrytering en metod för att utifrån objektiva data och testresultat ta beslut om vilka kandidater som är mest sannolika att lyckas inom en organisation. 

Hur fungerar evidensbaserad rekrytering? 

 • Jobbanalys: Först och främst måste arbetsgivaren noggrant definiera vilka kompetenser, färdigheter och egenskaper som är nödvändiga för den aktuella tjänsten. Detta är mer än bara en rollbeskrivning. Definitioner behöver göras kring vilka personlighetsfacetter och krav sökande ska uppfylla. 
   
 • Insamling av data: Under rekryteringsprocessen samlas data in om kandidaternas erfarenheter, potential och färdigheter. Detta underlag kan du samla in genom till exempel arbetsprov, vetenskapligt validerade tester och strukturerade intervjuer. 
   
 • Analys av data: När all data är insamlad poängsätts kandidaternas prestationer och potential utifrån en matris med en på förhand definierad poängskala. Detta skapar förutsättningar för att på ett objektivt och rättvist sätt utreda vilken eller vilka kandidater som uppfyller kriterierna för den aktuella tjänsten och företagets behov.  
   
 • Beslutsfattande: Slutligen används den insamlade evidensen för att fatta beslut om vem eller vilka kandidater som uppnår de efterfrågade kraven för rollen. Besluten baseras på objektiva kriterier och evidens. 

Varför evidensbaserad rekrytering? 

 • Bättre träffsäkerhet: Evidensbaserad rekrytering gör det möjligt att identifiera de kompetenser och egenskaper som är mest relevanta för en specifik arbetsplats och position. Detta ökar chanserna att hitta rätt person för jobbet och minskar risken för onödiga felrekryteringar. 
   
 • Mer objektiva och rättvisa beslut: Genom att använda data och evidens minskar risken att du blir påverkad av fördomar och förutfattade meningar som kan påverka besluten under rekryteringsprocessen. Metoden möjliggör mer rättvisa och objektiva bedömningar av kandidater. 
   
 • Minskad personalomsättning: När du lyckas skapa en framgångsrik matchning mellan kandidat, roll och arbetsplats ökar sannolikheten för att dessa medarbetare ska trivas på sikt. Detta sparar tid och resurser som annars skulle ha gått till att ersätta dem. Det hjälper också till att behålla befintlig personal som får kollegor med rätt kompetens och värderingar. 

Till dig som ska rekrytera personal 

Nästa gång du står inför en rekrytering, överväg din rekryteringsstrategi. Ta evidens och de vetenskapliga riktlinjerna i beaktning. De kommer vara avgörande i att forma ditt företags framtid. Vi på Framtiden har lång erfarenhet inom rekrytering och vill gärna hjälpa dig som söker personal för att utveckla ditt team. Kontakta oss nedan eller läs mer på framtiden.com/rekrytera/.  

Vill du ha hjälp att hitta personal?

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.