Därför är evidensbaserad rekrytering vägen till lyckade anställningar 

Under lång tid har rekryteringsprocesser präglats av subjektiva beslut, baserade på personlig erfarenhet och magkänsla. Framtiden är en av Sveriges främsta leverantör av personal för rekrytering och uthyrning och har sedan 2004 jobbat med forskningsbaserade metoder.  

– När evidensbaserad rekrytering kom in i bilden omvärderades spelreglerna och långsiktiga anställningar ökade avsevärt, säger Fredrick Carlsson, VD på Framtiden.

Vad är evidensbaserad rekrytering? 

Evidensbaserad rekrytering handlar om att använda vetenskapligt säkerställda metoder vid bedömning och urval av kandidater i en rekryteringsprocess. Det innefattar exempelvis vilka krav man baserar urvalet på och vilka urvalsmetoder man använder.  

– I stället för att förlita sig för mycket på magkänsla och tidigare erfarenheter, är evidensbaserad rekrytering en metod för att utifrån objektiva data och testresultat ta beslut om vilka kandidater som är mest sannolika att lyckas inom en organisation, säger Fredrick Carlsson.

Hur fungerar evidensbaserad rekrytering? 

  • Jobbanalys: Först och främst måste arbetsgivaren noggrant definiera vilka kompetenser, färdigheter och egenskaper som är nödvändiga för den aktuella tjänsten. Detta är mer än bara en rollbeskrivning. Definitioner behöver göras kring vilka personlighetsfacetter och krav sökande ska uppfylla.  
  • Insamling av data: Under rekryteringsprocessen samlas data in om kandidaternas erfarenheter, potential och färdigheter. Detta underlag kan du samla in genom till exempel arbetsprov, vetenskapligt validerade tester och strukturerade intervjuer.  
  • Analys av data: När all data är insamlad poängsätts kandidaternas prestationer och potential utifrån en matris med en på förhand definierad poängskala. Detta skapar förutsättningar för att på ett objektivt och rättvist sätt utreda vilken eller vilka kandidater som uppfyller kriterierna för den aktuella tjänsten och företagets behov.   
  • Beslutsfattande: Slutligen används den insamlade evidensen för att fatta beslut om vem eller vilka kandidater som uppnår de efterfrågade kraven för rollen. Besluten baseras på objektiva kriterier och evidens.  

Till dig som ska rekrytera personal  

Nästa gång du står inför en rekrytering, överväg din rekryteringsstrategi.  

– Med evidensbaserad rekrytering får ni bättre träffsäkert, mer objektiva och rättvisa beslut och minskad personalomsättning, avslutar Fredrick Carlsson. 

Söker du personal för att utveckla ditt team? Kontakta oss nedan eller läs mer på framtiden.com/rekrytera/.   

Vill du ha hjälp att hitta personal?

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.