Det magkänslan inte kan svara på

Jobbannonsen är utskickad, kandidaterna börjar trilla in och nu är det äntligen dags att välja vem som är mest lämpad för rollen. Enkelt eller hur? Men hur ska du lyckas göra en balanserad och rättvis utvärdering av kandidaterna utan att påverkas av faktorer som egentligen inte har med personens kompetens att göra?

Det komplexa i rekrytering är att saker som stress, tidsbrist, den klassiska paltkoman och förutfattade meningar kring hur en kollega borde vara påverkar utvärderingen av kandidaterna. Faktum är att vilken tid på dygnet en kandidat intervjuas också kan påverka magkänslan för ”hur passande” en kandidat är för den tilltänkta tjänsten.

En rekryterare behöver därför rätt verktyg och ett tillförlitligt sätt att utvärdera en jobbsökande kandidat. För att undvika rekryteringsfällor som bias och förutfattade meningar arbetar vi på Framtiden med evidensbaserad och kompetensbaserad rekrytering. Målet är att säkerställa de saker som inte syns i ett CV. Vi utvärderar varje jobbsökandes kompetens, attityd och personlighet utifrån en systematisk, rättvis och forskningsbaserad process. Vi utbildar också alla våra rekryterare i att använda rätt intervjuteknik för att kunna skapa en rättvis bild av alla kandidater. Detta leder till en mer inkluderande process som inte bedömer människor på grund av bakgrund, hudfärg eller kön.

Genom att använda rätt urvalstekniker anpassade för den specifika tjänst vi söker kan vi bevisa kandidatens kompetens, styrkor och svagheter. Det ger också dig som anställer personen möjlighet att få en större insikt kring kandidaten för att kunna ge den rätt arbetsledning framåt när den väl blivit anställd. Forskningen vi använder oss av är baserad på Big Five Personality Traits (Femfaktorteorin) som är en välkänd studie kring mänskligt beteende och hjälper oss att bedöma samvetsgrannhet, extraversion, vänlighet, emotionell stabilitet och öppenhet.

Kompetensbaserad rekrytering hjälper oss att utvärdera vilka grundvärderingar som ligger till grund för kandidatens beslut och på så sätt kan vi också få reda på om kandidaten passar in i organisationens värderingsgrund och i teamets dynamik. Resultatet vi strävar efter är dels att varje person som söker jobb hos oss ska få en rättvis bedömning, dels att varje rekrytering är så hållbar som möjligt.

Tillsammans med dig som kund tar vi fram en kravspecifikation med fokus på både direkta krav så som utbildningar och erfarenhet, men även de personligheter vi anser viktigast för att lyckas med rekryteringen. Därefter hjälper vi dig med urvalsprocesser och kandidathantering för att i så hög grad som möjligt hitta rätt person till ditt team. Vilka av de fem personlighetsdragen i Femfaktorteorin som är viktigast och beslutar vilka kompetenser, erfarenheter eller utbildningar som krävs för att utföra jobbet väl. Utifrån det kan vi sedan med stor träffsäkerhet söka upp rätt person till ditt team.

Vill du ha hjälp att hitta personal?

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.