Covid-19


image

Framtidens åtgärder kopplat till Coronaviruset

Vår högsta prioritet är att trygga våra anställdas hälsa och säkerhet och vi följer löpande informationen från relevanta myndigheter och nyhetsmedier. Vi följer vad vår branschorganisation Almega samt folkhälsomyndigheten rekommenderar.

HR skickar löpande ut information till alla internanställda samt uppdaterar vår hemsida med ny information som kommer. Detta gör vi för att dels kunna informera våra kunder och konsulter om ny information men också för egen vetskap. 

image

Ytterligare åtgärder

  • Om du som anställd känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du stanna hemma. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. 
  • Informerat om att vara extra noggranna med handhygienen på kontoren samt undvika kramar och ta i hand. 
  • Om man upplever en oro inför att träffa kunder/kandidater har man möjlighet att be om digitala möten om man önskar.  
  • Framtiden följer UD:s rekommendationer om avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder. 
  • Framtiden följer folkhälsomyndighetens rekommendationer om hemarbete.
  • Framtiden har en krisledning internt som följer utveckling och agerar efter information som framkommer kopplat till viruset. 
  • Vi följer också såklart kundföretagens rekommendationer. 

Håll oss informerade om läget hos er, med info som vi kan behöva ta med konsult. Vid minsta symtom- ta kontakt med sjukvårdsupplysningen (1177) för rådgivning.