Bota kompetensbristen

Det är bara att inse att många av rollerna inom exempelvis IT och Tech-branschen räknas som bristyrken. Det finns en uppenbar utmaning att attrahera och rekrytera kandidater som besitter rätt kvalifikationer. IT-kompetensbristen och konkurrensen om guldkornen är stor. Effekten blir att stressen och pressen ökar för dig som söker personal.

Bristen på personal överlag kan kännas både påfrestande och svår. Antingen tar dina nuvarande medarbetare självmant på sig ett större ansvar eller så är du illa tvungen att belasta dem med fler uppgifter. Inget av alternativen är i längden en hållbar lösning. Kvalitén på arbetet sjunker i samma takt som missnöjet sprider sig över kontoret. Det sista du behöver är att fler lämnar.

Men går det verkligen att konkurrera ut andra företag som letar efter samma sak när det råder IT-kompetensbrist? Och hur ska du lyckas nå ut till kandidater med rätt kvalifikationer? Här är några enkla tips och justeringar i din rekryteringsprocess som kan ge oväntade resultat inför din rekrytering. 

Arbeta rätt för att kandidaterna ska upptäcka och välja dig.

1. Utöka målgruppen. Många av de duktiga och eftertraktade kandidaterna är ofta redan anställda någonstans, inte sällan hos en konkurrent. Många söker medarbetare med erfarenhet som direkt kan skapa värde och komma igång snabbt i sin nya roll. Utmaningen här är att erfarenhet, enligt studier, inte har någon hög validitet när det kommer till att klara av jobbet. Det som spelar större roll är att bevisa vänlighet, inlärningsförmåga och logik hos kandidaten som söker. Detta gör du genom att använda tester eller strukturerad/semi-strukturerad intervjuteknik. Genom åren har vi sett hur kandidater med mindre erfarenhet har utfört arbetet lika bra och i vissa fall bättre än andra med erfarenhet. Med rätt rekryteringsteknik och verktyg kan du alltså utöka målgruppen och få större chans att anställa.

2. Tänk ett steg längre bort. Var inte rädd för att expandera det geografiska området som jobbannonsen ska nå ut till. Det finns många som kan tänka sig att pendla till jobbet eller arbeta stora delar av tiden hemifrån. Speciellt om det är ett lockande, utmanande och roligt jobb med bra förmåner och kollegor.

3. Marknadsför arbetsplatsen. Idag är det lika viktigt med kollegor, kultur och stämning som det är att sätta en marknadsmässig lön. Ta chansen att berätta mer om hur det är att jobba hos er. Använd marknadsföringsverktyg som filmer, bilder och sociala medier för att de sökande ska känna vilken härlig gemenskap ni har på kontoret. Många värderar kollegor och gemenskap väldigt högt. Gör det därför enkelt för de sökande att få en klar bild av hur det är att jobba på er arbetsplats.

4. Passiva jobbsökare. Många av de som skulle kunna tänka sig att byta jobb är inte aktiva jobbsökare. Detta gör att du som arbetsgivare behöver aktivera dem. Så kallad headhunting blir vanligare och vanligare. Detta är ett tillvägagångsätt som fungerar. Men du kan även nå ut via annonsering i digitala medier genom målgruppsanpassad marknadsföring för att aktivera jobbsökarna. Vet du vilken plattform målgruppen använder sig av för att utvecklas eller utforska sin expertis kan du ofta köpa annonsplats där.

Vill du ha fler tips eller undrar mer om hur vi jobbar med att säkerställa kompetens och nå ut till kandidater som söker jobb, kontakta oss på info@framtiden.com.