Användarvillkor


image

Användarvillkor

Nedan kan du ta del av Framtidens användarvillkor. Vänligen läs användarvillkoren noggrant innan du registrerar ett konto och börjar använda tjänsterna hos oss. Genom att registrera ett konto hos oss accepterar du användarvillkoren och att Framtiden tillhandahåller sina tjänster till dig.  

När du registrerar dig hos Framtiden får du möjligheten att söka tjänster och upptäcka jobb i världsklass. Dessutom blir du sökbar i Framtidens kandidatdatabas samt får möjlighet att skapa jobbevakningar.

1. Allmänt  

1.1 Tjänsterna erbjuds av Framtiden i Sverige AB (Framtiden), org.nr 556686-5142. 

1.2 Om inte annat skriftligen har överenskommit reglerar villkoren i detta avtal din användning av våra tjänster. 

1.3 Genom att använda tjänsterna har du accepterat användarvillkoren och bekräftar att du förstår rättigheter och skyldigheter som framgår av användarvillkoren.  

2. Användarkonto 

2.1 För att använda tjänsterna behöver du registrera ett användarkonto.  

2.2 Som användare är du skyldig att se till att de uppgifter som du lämnar till oss är korrekta.  

2.3 Som användare är du ensamt ansvarig för all användning som sker under användarnamn och lösenord på ditt konto.  

2.4 Om du som användare ger ut eller på något annat sätt avslöjar ditt användarnamn och lösenord är Framtiden inte ansvarig för eventuell skada eller förlust. Du ska dock meddela Framtiden omedelbart om du misstänker att obehörig har getts åtkomst till ditt konto. 

3. Tjänsterna  

3.1 Du blir sökbar för Framtidens rekryterare i vår kandidatdatabas.  

3.2 Du kan söka tjänster som finns utannonserade på Framtidens hemsida.  

3.3 Du kan skapa jobbevakning för att få information om tjänster som skulle kunna passa dig. 

3.4 Framtiden har möjlighet att kontakta dig om Framtiden hittat en tjänst som tros passa dig. 

4. Avregistrering av konto  

4.1 Du kan närsomhelst välja att säga upp ditt konto genom att avregistrera dig.  

4.2 Framtiden kan närsomhelst säga upp detta avtal med dig med trettio dagars uppsägningstid. 

5. Personuppgifter  

5.1 För att Framtiden skall kunna erbjuda sina tjänster måste vi behandla vissa av dina personuppgifter. Vänligen läs vår integritetsskyddspolicy för att förstå innebörden av detta. När du accepterar användarvillkoren accepterar du även att dina personuppgifter behandlas enligt Framtidens integritetsskyddspolicy.  

6. Ändringar  

6.1 Framtiden förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa användarvillkor samt integritetsskyddspolicy.  

6.2 Genom att fortsätta använda tjänsterna efter eventuella ändringar accepterar du som användare ändringarna och uppdateringarna.