Processen

1. Vi kallar på intervju

Vår personalansvarig läser alla intresseanmälningar och kallar dig till intervju om du anses som lämplig för den aktuella tjänsten. Efter intervjun kontaktar vi de referenser du har uppgett.

2. Presentation hos kund

Vi presenterar dig sedan för vår kund då du får möjlighet att ställa frågor om din potentiella arbetsplats och kunden ges möjlighet att ställa frågor om dig.

3. Du blir anställd

Som anställd hos oss kan du känna dig trygg. Du omfattas av kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc. Vi har sedan kontinuerliga uppföljningar med både dig som konsult och kundföretaget så att vi vet att du trivs på din nya arbetsplats.

Inför anställningsintervju

Lär dig mer