Coronaviruset


19 aug 08:59

Direktlänk för: KonsulterKunderKandidater
Uppdatering sker löpande.

Framtidens åtgärder kopplat till Coronaviruset

Vår högsta prioritet är att trygga våra anställdas hälsa och säkerhet och vi följer löpande informationen från relevanta myndigheter och nyhetsmedier. Vi följer vad vår branschorganisation Almega samt folkhälsomyndigheten rekommenderar.

HR skickar löpande ut information till alla internanställda samt uppdaterar vår hemsida med ny information som kommer. Detta gör vi för att dels kunna informera våra kunder och konsulter om ny information men också för egen vetskap. 

 • Om du som anställd känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du stanna hemma. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk.
 • Informerat om att vara extra noggranna med handhygienen på kontoren samt undvika kramar och ta i hand.
 • Om man upplever en oro inför att träffa kunder/kandidater har man möjlighet att be om digitala möten om man önskar. 
 • Framtiden följer UD:s rekommendationer om avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder.
 • Framtiden följer folkhälsomyndighetens rekommendationer om hemarbete.
 • Framtiden har en krisledning internt som följer utveckling och agerar efter information som framkommer kopplat till viruset.
 • Vi följer också såklart kundföretagens rekommendationer.

Håll oss informerade om läget hos er, med info som vi kan behöva ta med konsult. Vid minsta symtom- ta kontakt med sjukvårdsupplysningen (1177) för rådgivning.

Nya råd från Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten gett ut nya “Allmänna råd” Dessa allmänna råd är generella rekommendationer om hur smittskyddslagen kan tillämpas, och beskriver hur man kan göra för att undvika smittspridning. Råden vänder sig både till företag, organisationer och privatpersoner.  Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning.

Personligt ansvar

Det finns bland annat ett avsnitt om “personligt ansvar” som vänder sig till var och en i Sverige. Detta avsnitt tar upp följande:

 1. Var noga med handhygien
 2. Håll avstånd inom och utomhus där människor samlas
 3. Håll avstånd i kollektivtrafiken
 4. Avstå från att delta i större sociala sammanhang
 5. Håll avstånd på idrottsplatser, badhus, gym osv samt undvik att byta om i allmänna omklädningsrum
 6. Undvik att resa i rusningstid
 7. Avstå från onödiga resor

Observera att texten är sammanfattad.
​​​​​​​För fullständig information se allmänna råd från Folkhälsomyndigheten.

Arbetsplatser

Det finns också ett avsnitt som vänder sig till arbetsgivare. 

Citat: “För att undvika spridning av covid-19 bör arbetsgivare se till att personal, om det är möjligt

 1. Håller avstånd till varandra
 2. regelbundet kan tvätta sina händer med tvål och vatten eller annars använda handsprit,
 3. arbetar hemifrån,
 4. undviker onödiga resor i arbetet, och
 5. kan anpassa sina arbetstider för att undvika att resa i rusningstid.”

Till följd av detta skärper vi våra interna riktlinjer

 • Resor mellan kontor ställs in, resor ska endast genomföras i undantagsfall.
  Det kan finnas särskilda skäl, exempelvis kopplat till vårt varsel/uppsägningar.
 • Vi rekommenderar nu att du arbetar hemifrån om du kan.
  Det är än så länge du som avgör om du kan arbeta hemma eller inte.
  Vi inser att det kan finnas svårigheter om man t ex har småbarn hemma.
 • Om du åker till kontoret, försök anpassa dina arbetstider så att du undviker trängsel i kollektivtrafiken.

Sedan tidigare gäller också:

 • Var noga med handhygien.
 • Håll ett avstånd på minst 1 meter till kollegor. (Detta gäller även i matsalen.)
 • Undvik fysiska möten – använd Teams.
 • Stanna hemma vid även lindriga förkylningssymtom.

Här hittar ni information på Folkhälsomyndighetens hemsida

Nytt självskattningstest för Corona från Region Stockholm

Region Stockholm har tagit fram ett självskattningstest som kan användas för att avgöra om man behöver ta kontakt med vården eller om det räcker med egenvård vid sjukdom.

“De flesta som smittas av coronavirus får milda symtom och kan stanna hemma och ta hand om sig som vid en förkylning eller influensa.

Syftet med självskattningen är att ge svar på om du behöver vård eller om du kan ta hand om dig själv hemma. I slutet av testet får du råd som anpassats efter dina svar.”

Du hittar testet på https://corona.sll.se/

Nya rekommendationer kring hemarbete i Stockholmsregionen

Folkhälsomyndigheten har precis lämnat nya rekommendationer gällande hemarbete för anställda i Stockholmsregionen. Vi har sett informationen, undersöker och kommer att kontakta berörda parter i vår organisation.Viktig information angående Corona

Många kommer att bli smittade
Folkhälsomyndigheten bedömer att risken för samhällssmitta av covid-19 är mycket hög. Detta innebär att den tidigare strategin att hitta alla fall av sjukdom, genom att provta personer som får symtom efter att ha rest i vissa områden utomlands, inte längre är den som är mest effektiv.

De flesta av oss kommer att få Corona förr eller senare. Eftersom det nu är så många som är smittade går arbetet med bekämpningen av Corona in i en ny fas. Fokus ligger nu på att fördröja smittspridning, och samtidigt att skydda de äldsta och sköraste mot sjukdomen.

Nästa alla blir lindrigt sjuka
Nästan alla som får Covid-19 blir lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över av sig själva. Därför finns det inga medicinska skäl att provta alla som insjuknar med symtom som hosta, snuva, feber eller annat som kan tyda på covid-19, men som också kan vara någon annan infektion.

Alla som är sjuka i förkylning eller influensaliknande symptom ska vara hemma för att inte riskera att sprida smitta vidare till andra.

Genom att stanna hemma när man är sjuk, och då undvika nära kontakt med andra människor, och genom att tvätta händerna noga kan alla bidra till att dämpa takten i smittspridningen. Om väldigt många blir sjuka samtidigt skulle det innebära en enorm belastning för både hälso- och sjukvården och samhället som helhet.UD avråder från resor till alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut.

Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras. Läs mer på UDs hemsida.Information om Coronaviruset

Framtiden följer löpande den rapportering som sker om Coronaviruset. Den enkla anledningen till det är att vi som arbetsgivare bryr oss om vad som händer i samhället i allmänhet och hur det påverkar oss, våra konsulter och kunder. Vi följer de rapporteringar som görs och lutar oss mest mot de som görs av våra officiella myndigheter, dvs. i först hand FHM (Folkhälso- myndigheten) men även UD (Utrikesdepartementet).


Tips – Vad kan vi göra

Hygien
Det bästa sättet att undvika smittspridning är att hålla en god handhygien, att helt enkelt tvätta händerna ofta. Det räcker med vanlig tvål. Att hosta/nysa i armvecket är också bättre, nu precis som alltid.

Aktiva åtgärder
Fråga de personer som vi ska träffa fysiskt om de har varit i ett område/land som är särskilt drabbat och isåfall istället föreslå ett digitalt möte.

Särskilt drabbade områden

 • Hubei eller annan provins tillhörande Kinas fastland där smittspridning pågår
 • De italienska regionerna Lombardiet, Piemonte, Emilia-Romagna och Veneto
 • Iran
 • Sydkorea

Nya rekommendationer kring hemarbete i Stockholmsregionen

Folkhälsomyndigheten har precis lämnat nya rekommendationer gällande hemarbete för anställda i Stockholmsregionen. Vi har sett informationen, undersöker och kommer att återkomma.

Om du är konsult inom Stockholmsområdet kommer din personalansvarig kontakta dig under morgondagen för att stämma av din arbetssituation. Vi bevakar utvecklingen i övriga Sverige.

Information för konsulter

Vår högsta prioritet är att trygga våra anställdas hälsa och säkerhet och vi följer löpande informationen från relevanta myndigheter och nyhetsmedier. Vi följer vad vår branschorganisation Almega samt Folkhälsomyndigheten rekommenderar.  

Korttidspermittering

Regeringen har gjort ytterligare budgetåtgärder med anledning av coronaviruset och det handlar om ett system för korttidspermittering (KTP). Korttidspermittering kan användas när företag drabbas av tillfälliga ekonomiska problem till följd av något oväntat. I praktiken innebär det att anställda går ner i arbetstid under en period (permittering) samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd. Anställda får behålla en stor del av sin ordinarie lön under permitteringen och företagets personalkostnader minskar. Systemet används för att undvika uppsägningar och underlätta för företag att snabbt komma igång igen när läget vänder.

Alla företag som är i behov av stödet kan få det, så länge du kan motivera varför, företaget får ej ha stora skatteskulder eller i övrigt missköta sin ekonomi. Dock ska arbetsgivaren ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft. Det kan handla om uppsägning av personal som inte är tillsvidareanställd och som inte bedöms vara verksamhetskritisk, t.ex. konsulter, inhyrd eller tillfälligt anställd personal. Verksamhetskritisk behöver dock inte vara identiskt med inhyrd. Man kan vara verksamhetskritisk som inhyrd. Det handlar om att kunna motivera att man är verksamhetskritisk, oavsett om man är inhyrd eller fastanställd.

Regeringen har varit lyhörda för Kompetensföretagens och Almegas krav. Man har bestämt att:

”Uppsägning av konsulter och inhyrd personal inte ska vara en förutsättning för kundföretag att kunna ansöka om stöd för korttidspermitteringar.
Istället ska bedömningen göras i varje enskilt fall utifrån respektive arbetsgivares förutsättningar.”

Det innebär att du som konsult inte nödvändigtvis behöver sägas upp för att vår kund ska kunna få korttidpermittering.

Symptom på Covid-19 

De symptom som rapporterats som vanligast är: 

 • Feber
 • Hosta
 • Sjukdomskänsla
 • Huvudvärk 
 • Nysningar 
 • Snuva 
 • Halsont 
 • ​​​​​​​Hos mer svårt sjuka patienter andningssvårigheter.  

Vid eventuell kontakt med sjukvården (genom 1177 Vårdguiden) görs alltid en individuell bedömning av behov av provtagning och/eller vård.  

Riktlinjer för Framtidens konsulter gällande Coronaviruset:

 • Var noggranna med att tvätta händerna och använda handsprit. Undvik kontakt med händer i ansiktet.  
 • Följ vad kundföretaget har för regler och rådgivning gällande detta och tveka inte att höra av dig till din personalansvariga om du har några frågor. 
 • Vid sjukdom – om du är sjuk och inte kan arbeta, har du rätt till sjuklön som vanligt. 
 • Om din arbetsplats stänger ska du i största möjliga mån arbeta hemifrån. Om det inte är möjligt är du hemma och lön utgår. 
 • Framtidens hemsida uppdateras kontinuerligt med information gällande Corona. 
 • Framtiden har tillsatt en krisledning internt som följer utveckling och agerar efter information som framkommer kopplat till viruset.
 • Framtiden följer UD:s avrådan om icke nödvändiga resor till alla länder.
 • Stanna hemma om du känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber.  Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk.

Information för kunder

Korttidspermittering

Regeringen har gjort ytterligare budgetåtgärder med anledning av coronaviruset och det handlar om ett system för korttidspermittering (KTP). Korttidspermittering kan användas när företag drabbas av tillfälliga ekonomiska problem till följd av något oväntat. I praktiken innebär det att anställda går ner i arbetstid under en period (permittering) samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd. Anställda får behålla en stor del av sin ordinarie lön under permitteringen och företagets personalkostnader minskar. Systemet används för att undvika uppsägningar och underlätta för företag att snabbt komma igång igen när läget vänder. 

Alla företag som är i behov av stödet kan få det, så länge du kan motivera varför, företaget får ej ha stora skatteskulder eller i övrigt missköta sin ekonomi. Dock ska arbetsgivaren ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft. Det kan handla om uppsägning av personal som inte är tillsvidareanställd och som inte bedöms vara verksamhetskritisk, t.ex. konsulter, inhyrd eller tillfälligt anställd personal. Verksamhetskritisk behöver dock inte vara identiskt med inhyrd. Man kan vara verksamhetskritisk som inhyrd. Det handlar om att kunna motivera att man är verksamhetskritisk, oavsett om man är inhyrd eller fastanställd.

Regeringen har varit lyhörda för Kompetensföretagens och Almegas krav. Man har bestämt att:

”Uppsägning av konsulter och inhyrd personal inte ska vara en förutsättning för kundföretag att kunna ansöka om stöd för korttidspermitteringar.
Istället ska bedömningen göras i varje enskilt fall utifrån respektive arbetsgivares förutsättningar.”

Har du frågor gällande KTP, eller något annat, kontakta gärna din kundansvarig. 

Framtiden AB har gjort nedan åtgärder kopplat till Coronaviruset, Covid-19. 

Vår högsta prioritet är att trygga våra anställdas hälsa och säkerhet och vi följer löpande informationen från relevanta myndigheter och nyhetsmedier. 

Vi följer vad vår branschorganisation Almega samt Folkhälsomyndigheten rekommenderar. 

 • Framtiden följer UD:s avrådan om icke nödvändiga resor till alla länder.
 • HR publicerar dagligen information till alla internanställda på vårt intranät gällande folkhälsomyndigheten löpande information.  
 • Informerat om att vara extra noggranna med handhygienen på kontoren samt undvika kramar och ta i hand. Man ska även undvika kontakt med händer i ansiktet. 
 • Om man upplever en oro inför att träffa kunder/kandidater har man möjlighet att be om digitala möten. 
 • Vi har tillsatt en krisledning internt som följer utveckling och agerar efter information som framkommer kopplat till viruset. Vid frågor och funderingar-Tveka inte på att höra av dig till din kundansvariga hos Framtiden. 
 • Alla medarbetare rekommenderas att ta med sig sin dator hem varje dag. Detta för att i händelse av sjukdom på arbetsplats kunna stanna hemma 
 • Framtiden uppdaterar både sitt interna intranät samt vår hemsida med information om corona. 
 • Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendation att stanna hemma om du känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber. 
 • Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk.
 • Vi följer också såklart kundföretagens rekommendationer. 

Vi ber er att håll oss informerade om läget hos er, med info som vi kan behöva ta med konsult. 

Information för kandidater

Vår högsta prioritet är att trygga våra anställdas hälsa och säkerhet och vi följer löpande informationen från relevanta myndigheter och nyhetsmedier. Vi följer vad vår branschorganisation Almega samt folkhälsomyndigheten rekommenderar. 

Riktlinjer för anställda som vistas i Framtidens lokaler

 • Inga anställda hos Framtiden vistas på jobbet med symtom 
 • Tvål och handsprit finns tillgänglig på samtliga toaletter samt vid receptionen 
 • Vi uppmanar alla anställda att vara noga med hygienen 
 • Inga anställda som har befunnit sig i riskområden eller som har varit nära någon som var där, befinner sig i lokalen. 
 • Om du som kandidat känner oro inför fysiskt möte, bokar vi in ett digitalt möte istället. 
 • Framtidens hemsida uppdateras kontinuerligt med information gällande Coronaviruset

12 Mars 12:45

Regeringen slopar tillfälligt karensdagen

Igår deklarerade WHO att covid-19 nu är en pandemi. Sjukdomen finns nu eller kommer snart att finnas i alla världsdelarna och kommer sannolikt att drabba alla världens länder. Det betyder i sig inte att viruset har blivit allvarligare men att den har en stor spridning över världen. För Sverige innebär detta inte några förändringar i det arbete som pågår. De bedömningar av risk och de viktiga strategier och åtgärder som presenterats de senaste dagarna kvarstår.

Igår tog även regeringen beslutet om att tillfälligt slopa karensdagen kopplat till Corona. Detta för att sjuka ska stanna hemma och minska spridning av viruset.

Det är staten som står för sjukpenningen under första sjukdagen.

Ett tillfälligt förbud på allmänna sammankomster med mer än 500 personer börjar gälla idag över hela landet. Beslutet berör bland annat både idrottsevenemang, konserter och demonstrationer – om de samlar mer än 500 personer.

I natt gick USA ut med informationen om att de på grund av virusutbrottet stoppar flygningar från Europa till USA under 30 dagar med start på fredag. Det är flyg från 26 europeiska länder som stoppas däribland Sverige.

Vi på Framtiden fortsätter att följa alla riktlinjer som tidigare.

 • Var noga med hygienen
 • Om du har befunnit dig i riskområde eller träffat person som gjort det ska man stanna hemma
 • Vi kan ha digitala möten och intervjuer fast åter igen är utgångspunkten att jobba som vanligt – än så länge – det kan kommas att ändras.
 • Vid minsta symtom ska du stanna hemma