Jämställdhet på Framtiden

Framtiden arbetar aktivt med att vara en jämställd arbetsgivare. Vi är intresserade av vem du är som person och vilken kompetens du har istället för kön.

Vi utför årliga undersökningar där vi går igenom hela vår verksamhet, undersöker om det finns risker för diskriminering samt genomför eventuella åtgärder enligt Diskrimineringsombudsmannens lagstadgade riktlinjer (Aktiva åtgärder).

Framtiden strävar hela tiden mot att bli ännu bättre och vi är inte färdiga än.
Vår målsättning är att även chefsgruppen ska vara helt jämställd och vi fortsätter att arbeta för att kunna erbjuda dig en arbetsgivare i absolut Världsklass!

Internanställda medarbetare:

Internanställda chefer:

Referenskund - Mikael Kågebäck, Husqvarna

Lär dig mer