Beskrivning av roller

Framtiden är idag Sveriges 4:e snabbast växande företag och arbetar för att hjälpa Unga Talanger ut i arbetslivet. Framtiden strävar efter att vara Sveriges bästa leverantör av personal för bemanning och rekrytering. Vi kan hjälpa till med tjänster inom alla branscher.

Kundansvarig

Framtidens Kundansvariga (KA) har till uppgift att hjälpa företag att lösa sina behov gällande personal. KA arbetar med hela säljprocessen, från att hitta nya kunder till att utveckla befintliga kundrelationer. Att jobba som kundansvarig på Framtiden är ett roligt och omväxlande jobb och Framtiden ger dig förutsättningar för att utvecklas som säljare.

Personalansvarig

Som Personalansvarig (PA) på Framtiden ansvarar du för att hitta rätt person till rätt uppdrag. När konsulten är tillsatt ansvarar du också för att följa upp och ge stöd, allt för att konsulten ska kunna göra ett så bra jobb som möjlighet ute hos vår kund.

Säljkoordinator

Som Säljkoordinator på Framtiden arbetar man i tätt samarbete med våra kundansvariga. Det är en viktig roll för att effektivisera kundansvarigas arbete för att tillsammans med dem nå uppsatta mål. Arbetsuppgifterna består av allt ifrån att boka möten och förbereda inför möten till att registrera aktiviteter och hålla uppföljningar med kunder. Utöver detta har man ansvar för diverse administrativa uppgifter som uppstår vid ett samarbete med kund.

Internrekrytering

Om man jobbar på internrekrytering ansvarar man för att rekrytera nya medarbetare internt till Framtiden. Man har även hand om och administrerar tips och ansökningar till praktik internt på Framtiden.

Referenskund - Mikael Kågebäck, Husqvarna

Lär dig mer