Säkra klimatnyttan: 2 viktiga saker att ha koll på när du ska klimatkompensera

När du har beräknat, analyserat och fått svart på vitt hur mycket koldioxid du släpper ut är det dags att lägga upp en plan för hur du ska klimatkompensera och säkra klimatnyttan. Det är också dags att välja i vilket klimatkompensationsprojekt du ska investera i. Hur vet du att dina pengar gör nytta?

I den bästa av världar skulle alla företag dra ner på utsläppen och jobba för att minska sina utsläpp av koldioxid i atmosfären. I vissa fall är det svårt att minska sin klimatpåverkan. Då kan du välja att klimatkompensera

Att välja hur du ska klimatkompensera och i vilket projekt du ska investera i kan vara svårt. Det hela handlar om att välja ett projekt där det verkligen går att visa på klimatnyttan. Det finns två saker du bör ha koll på för att skilja agnarna från vetet. 

Två viktiga projektramar som du bör titta efter när du ska säkra klimatnyttan:

Du vill inte investera dina pengar i ett klimatkompensationsprojekt som inte kan säkerställa att dina pengar gör nytta för miljön. Så i stället för att i god tro betala för ett projekt som låter bra bör du ha koll på om projektet har följande projektramar: Clean Development Mechanism (CDM) och Gold Standard (GS). Det är krav som säkerställer att projekten genererar minskade utsläpp och att projekten är additionella och spårbara. 

Vi har valt att samarbeta med Tricorona Detta för att de genomför olika klimatkompensationsprojekt på ett säkert sätt. Förutom att se till att klimatnyttan uppfylls enligt de krav som nämns ovan, ser de även till att projekten bidrar till att uppnå de globala målen för hållbar utveckling. Detta är mål som världens länder enades om att nå till år 2030.

Så oavsett om du väljer vindkraft, bio-eller solenergi eller vattenfiltrering, se till att det projekt du väljer att kompensera genom är certifierade med CDM eller GS.

Ladda ner guiden

Vill du bli klimatsmart, klimatneutral eller klimatpositiv - vi reder ut skillnaden

Lär dig mer